© Powered by SiteSpirit

 
0-Betonvereninging logo 2016 met tekst rechts.jpg
5.1 restauratie-reparatie coentunnel.jpg


Bouwputten Uitvoering

Inleiding

Bouwputten onmisbaar bij ontwerp ondergrondse ruimten

De cursus is een module uit de cursus Bekistingen, Hulpconstructies & Uitvoeringsmethoden bhu.
In stedelijk gebied wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van ondergrondse ruimten van één of meer bouwlagen diep. Om dergelijke constructies te kunnen bouwen moet een bouwput worden gecreëerd door de grond tot de gewenste diepte te ontgraven. Daarnaast is een bouwput ook nodig voor de bouw van ondergrondse infrastructuur (bijv. tunnels, riolering, etc.). Het ontwerp van ondergrondse ruimten en infrastructuur hangt nauw samen met de uitvoering van de bouwput. Hierbij is er geen onderscheid tussen utiliteitsbouw, civiele en industriële bouw.


Profiel opleiding bpu

Startdatum 12-9-2017
overige dagen 19 en 26-9-2017
Functioneringsniveau hbo (5)
Cursusplaats Gouda Studielast
(uur)
25 uur
Contacturen 3 lesmiddag/avonden van 4 uur Kenniseenheden n.v.t.
Kosten in € (ex. b.t.w.) 925,- niet-leden 1.150,-

Bestemd voor

De cursus is bestemd voor:
- leidinggevende functionarissen op de bouwplaats
- uitvoerders
- toezichthoudend personeel
- werkvoorbereiders


Lestijden

15.00 - 19.00 uur


Vooropleidingsvereisten

Als vooropleiding heb je ten minste nodig:
-    HBO Bouwkunde of Civiele Techniek
-    MBO Bouwkunde of Infratechniek (bol 4) met twee jaar ervaring als uitvoerder/werkvoorbereider.
Overleg in afwijkende gevallen met het bureau van de Betonvereniging.


Bewijs van Deelname

Bij voldoende deelname wordt een Bewijs van deelname verstrekt.


Programma

funderingsdag coentunnel.jpg

De cursus is als volgt opgebouwd:
•    in Nederland gangbare uitvoeringsmethoden;
•    keuzebepalende factoren;
•    bouwputbegrenzingen en –voorzieningen;
•    bemaling;
•    ondersteuning bouwputwanden;
•    overige ontwerp- en uitvoeringsaspecten;
•    installatietechnieken;
•    profielen en aftakmogelijkheden;
•    verankeringen (groutankers)/stempels;
•    vertaling damwandberekening naar ontwerp gording/stempelramen;
•    detaillering stempelramen.


Resultaat

In deze cursus krijg je de beginselen aangereikt waarmee je je verder kunt bekwamen in de werkvoorbereiding en uitvoering. Na het volgen van deze cursus heb je kennis van de belangrijkste ontwerpoverwegingen en valkuilen bij het inrichten van een bouwkuip. Ook kun je de meest voorkomende uitvoeringsmethoden onderscheiden en een gefundeerde keuze maken voor jouw project.
Enthousiaste deelname levert je een bewijs van deelname op.


Methode

De cursus bestaat uit drie lesmiddag/-avonden van vier lesuren, die wekelijks plaatshebben.
De kennisoverdracht heeft plaats door mondeling onderwijs aan de hand van een speciaal voor de cursus samengesteld dictaat.
De docenten zijn deskundigen op het gebied van grondmechanica en uitvoering.


De cursus is onderdeel van de opleiding Betonuitvoerder/-werkvoorbereider BV

Deze opleiding bestaat uit drie cursussen:
1.    Bekistingen, Hulpconstructies en Uitvoeringsmethoden bhu;
2.    Betonstorten: van voorbereiding tot nabehandeling bvn;
3.    Verhardingsbeheer en Betontechnologische Uitvoeringsaspecten vbu.


Cursuscoördinator

Henk 2013.jpg

Henk Wapperom
e: henk@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858
exploitatie opleidingen
Platform Betonderhoud
Algemeen T 0182-539 233   F 0182-537 510 info@betonvereniging.nl Studiedagen  T 0182 - 532 389     
Opleidingen  T 0182-539 858  F 0182-558 489  opleidingen@betonvereniging.nl    Administratie  T 0182-572 159
Ir. P. Bloklandhuis Büchnerweg 3      Postbus 411 2800 AK Gouda            KvK 40464045 IBAN: NL32 RABO 0322 4169 06