© Powered by SiteSpirit

 
0-Betonvereninging logo 2016 met tekst rechts.jpg
7.3 betontechnologie fire fighting layer (ffl).jpg


Construeren Beton Stabiliteit

Inleiding

Ga naar het aanmeldformulier
Construeren Beton Stabiliteit, is een 3e jaars vak in de opleiding Betonconstructeur MSEng dat als module kan worden gevolgd.


Profiel opleiding cbs

Startdatum 20-9-2016 Functioneringsniveau hbo (5)
Cursusplaats Utrecht Studielast
(uur)
18 uur
Contacturen 3 lesmiddagen van 3 uur Kenniseenheden 6
Kosten in € (ex. b.t.w.) 715,- niet-leden 830,-

Bestemd voor

Deze cursus is bestemd voor constructeurs op HBO/TU-niveau.


Lestijden

15:00 - 17.45 uur


Vooropleidingseisen

Voor deze opleiding is vooropleiding HBO/TU-niveau vereist.


Examen / Bewijs van Deelname

De cursus wordt (facultatief) afgesloten met een tentamen.
Geslaagden ontvangen een deelcertificaat van de opleiding Betonconstructeur MSEng of een Bewijs van deelname.


Programma

Stabiliteit
Kernen
Wand met gaten


Doel

De student kan beoordelen of sprake is van een ongeschoord, een geschoord of een schorend constructiedeel.
De student kan de kniklengte van een constructiedeel berekenen en rekenkundig beoordelen of een tweede-orde berekening moet worden uitgevoerd. De student kan rekenen met verende inklemmingen.
De student kan, gebruik makend van de theorie van de nominale kromming en de nominale stijfheid (Euler), een tweede-orde berekening maken en kan de maatgevende doorsnede identificeren.
De student kan de buigstijfheid van een door normaalkracht belaste gewapend beton doorsnede berekenen of met tabellen vaststellen.
Statisch bepaalde en onbepaalde systemen van kernen kunnen worden opgesteld en de horizontale belastingen op een individuele kern kunnen worden berekend.
De student heeft kennis van de basisprincipes van de analyse van de "wand met gaten" en kan, mede gebruik makend van nomogrammen, doorsnede- en lateikrachten en horizontale verplaatsingen berekenen


Methode

Deze cursus is een module van de opleiding MSEng Betonconstructeur BV.
De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van drie lesuren.


Cursuscoördinator

DSC_7107 Peter.jpg

Peter Hoes
e: peter@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858
ontwikkeling opleidingen;
exploitatie BSEng / MSEng
projecten / constructeursregister
Algemeen T 0182-539 233   F 0182-537 510 info@betonvereniging.nl Studiedagen  T 0182 - 532 389     
Opleidingen  T 0182-539 858  F 0182-558 489  opleidingen@betonvereniging.nl    Administratie  T 0182-572 159
Ir. P. Bloklandhuis Büchnerweg 3      Postbus 411 2800 AK Gouda            KvK 40464045 IBAN: NL32 RABO 0322 4169 06