© Powered by SiteSpirit

 
0-Betonvereninging logo 2016 met tekst rechts.jpg
5.3 restauratie-reparatie transformatie de holland.jpg


Betonstorten: van voorbereiding tot verhardingsbeheersing [bvv]

Inleiding

Examenreglement Betonuitvoerder -werkvoorbereider BV - 2013.jpg

Ga naar het aanmeldformulier
Alles over beton storten: van voorbereiding tot verhardingsbeheersing
De cursus is onderdeel van de opleiding Betonuitvoerder/-werkvoorbereider BV. In drie modules komen de onderwerpen in te storten materialen bvo, Beton bun en Verhardingsbeheersing vbe aan bod. Je leert onder meer over het aanbrengen van wapening, beknopte betontechnologie en ontwerpaspecten, scheurvorming en temperatuurbeheersing van beton.


Profiel opl bvv

Startdatum 1-2-2018 Functioneringsniveau hbo (5)
Cursusplaats Gouda Studielast
(uur)
75 uur
Contacturen 9 middag/avonden van 4 lesuren Kenniseenheden n.v.t.
Kosten in € (ex. b.t.w.) 1.950,- niet-leden 2.350,-
= module 1 + 2 + 3

Doelgroep

De cursus is bestemd voor:
- (beton)uitvoerders
- werkvoorbereiders


Lestijden

15.00 - 19.30 uur


Vooropleidingsvereisten

Als vooropleiding heb je ten minste nodig:
• HBO Bouwkunde of Civiele Techniek
• MBO Bouwkunde of Infratechniek (bol 4) met twee jaar ervaring als uitvoerder/werkvoorbereider.
Overleg in afwijkende gevallen met het bureau van de Betonvereniging.


Examen / Bewijs van Deelname

Deelexamenreglement bvn - 2013.jpg

De cursus wordt afgesloten met twee schriftelijke examens. Het eerste examen gaat over de modules In te storten Materialen en Beton; het tweede examen gaat over de modules Beton en Verhardingsbeheersing.
Bij voldoende resultaat wordt een deelcertificaat verstrekt, onderdeel van de Opleiding Betonuitvoerder/-werkvoorbereider BV.


Programma

Module 1: in te storten materialen bvo
•    (aanbrengen van) wapening
•    voorspanning in het werk
•    dilataties, oplegdetails, voegovergangen en ITSO's

Module 2: Betontechnologie in de uitvoering bun
•    beknopte betontechnologie en ontwerpaspecten
•    betonstorten en nabehandelen
•    esthetisch beton en bekistingen

Module 3: Verhardingsbeheersing vbe
•    scheurvorming in beton
•    temperatuurbeheersing
•    betontemperaturen en betoneigenschappen
•    temperatuur- en spanningsanalyses
•    methoden ter bepaling van betonsterkte op dag j


Resultaat

Na het volgen van de cursus kun je inschatten of de voorgeschreven (voorspan)wapening uitvoerbaar en verantwoord is in de constructie. Tevens kun je hoeveelheid, omvang en inzetbaarheid van hulpmiddelen bepalen voor het betonstorten. Je begrijpt waarom en hoe je dilataties en oplegdetails moet aanbrengen en hoe te handelen bij het bestellen en storten van betonspecie.
Tot slot heb je kennis van het verhardingsproces en met name het beheersen daarvan om scheurvorming te voorkomen of te beperken. Bij goed resultaat verkrijg je twee deelcertificaten voor het diploma Betonuitvoerder/Werkvoorbereider.


Cursusopzet

De cursus bestaat uit negen lesmiddag/-avonden van vier lesuren, die wekelijks plaatshebben.
De kennisoverdracht heeft plaats door mondeling onderwijs aan de hand van een speciaal samengesteld cursusdictaat.
Als docenten treden diverse uitvoeringsdeskundigen op.


De cursus is onderdeel van de opleiding Betonuitvoerder/-werkvoorbereider BV

Deze opleiding bestaat uit twee cursussen:
1.    Bekistingen, Hulpconstructies en Uitvoeringsmethoden bhu;
2.    Betonstorten: van voorbereiding tot verhardingsbeheersing bvv;


Cursuscoördinator

Henk 2013.jpg

Henk Wapperom
e: henk@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858
exploitatie opleidingen
Platform Betonderhoud
Algemeen T 0182-539 233   F 0182-537 510 info@betonvereniging.nl Studiedagen  T 0182 - 532 389     
Opleidingen  T 0182-539 858  F 0182-558 489  opleidingen@betonvereniging.nl    Administratie  T 0182-572 159
Ir. P. Bloklandhuis Büchnerweg 3      Postbus 411 2800 AK Gouda            KvK 40464045 IBAN: NL32 RABO 0322 4169 06