© Powered by SiteSpirit

 
0-Betonvereninging logo 2016 met tekst rechts.jpg
7.1 betontechnologie pont d ela république montpellier-.jpg


G. Restauratie / reparatie

Renovatie Velsertunnel, Velsen-Zuid WINNAAR

G19 Renovatie Velsertunnel.jpg

Het renoveren van een 60 jarige tunnel volgens de eisen van de hedendaagse Landelijke Tunnelstandaard vormde een enorme uitdaging, met name vanwege de belangrijke functie die deze tunnel heeft in het hoofd-wegennet. De jury heeft waardering voor de technische uitwerking en voor de verbeteringen die in de tunnel zijn aangebracht, voor het handhaven van de karakteristieke lichtroosters (wybertjes) en ventilatieroosters
(hyacinten), alsook voor de wijze waarop de verwachte maatschappelijke overlast van een dergelijk ingrijpend project tot een minimum is beperkt.


Groot onderhoud Lingebrug, Geldermalsen

G18 Groot onderhoud Lingebrug.jpg

Doel van de renovatie van de bijna 80 jaar oude betonnen boogbrug in Geldermalsen was het behouden van de monumentale waarde van deze brug en het verlengen van de levensduur van met name het rijdek met tenminste 25 jaar. Door toepassing van glasvezel stekwapening kon de wapening in het rijdek weer voldoende lang van een beschermende betondekking wor-den voorzien. De jury waardeert de inspanning om met moderne middelen en materialen dit type monumentale constructies, ondanks de zwaarder geworden belastingen, toch op een veilige en verantwoorde wijze voor de toekomst te behouden.
Algemeen T 0182-539 233   F 0182-537 510 info@betonvereniging.nl Studiedagen  T 0182 - 532 389     
Opleidingen  T 0182-539 858  F 0182-558 489  opleidingen@betonvereniging.nl    Administratie  T 0182-572 159
Ir. P. Bloklandhuis Büchnerweg 3      Postbus 411 2800 AK Gouda            KvK 40464045 IBAN: NL32 RABO 0322 4169 06