© Powered by SiteSpirit

 
0-Betonvereninging logo 2016 met tekst rechts.jpg
2.1 natte waterbouw droogdok van hybride beton.jpg


H. Constructief Ontwerp

Tafelbrug Zuid- en Noordhorn WINNAAR

H20 Tafelbrug Zuid- en Noordhoorn.jpg

Bij dit project zijn door middel van af te zinken caissons op ingenieuze wijze robuuste landhoofden gecreŽerd.Op deze wijze is van de nood een deugd gemaakt. De lokale omstandigheden gaven niet de mogelijkheid gebruik te maken van beproefde methodes (als een fundering op palen of het maken van een bouwput met damwanden). Door middel van het caisson wordt perfect ingespeeld op de lokale grond omstandigheden en wordt direct een robuust landhoofd gemaakt, bestand tegen aanrijdbelastingen. De verdere uitvoering van het caisson, deels met onderwaterbeton munt ook uit in logische ontwerpkeuzes gekoppeld aan vakmanschap in ontwerp en uitvoering.


Noordzeebrug, Groningen

H 21 Noordzeebrug.jpg

Bijzonder bij deze brug is het bouwen van de brug boven op een bestaande brug. De oude brug fungeerde als tijdelijke bekisting. Het constructief ontwerp is slank gehouden in voorgespannen beton en er is bijzondere aandacht voor duurzaamheidsaspecten. Naast maximaal hergebruik is de CO2 uitstoot geoptimaliseerd, tevens is getracht materiaal maximaal te besparen. Dat geldt voor het materiaal van het nieuwe dek maar zeker ook voor de tijdelijke voorzieningen. Het oude brugdek is gesloopt na het verharden van het nieuwe dek.
Algemeen T 0182-539 233   F 0182-537 510 info@betonvereniging.nl Studiedagen  T 0182 - 532 389     
Opleidingen  T 0182-539 858  F 0182-558 489  opleidingen@betonvereniging.nl    Administratie  T 0182-572 159
Ir. P. Bloklandhuis BŁchnerweg 3      Postbus 411 2800 AK Gouda            KvK 40464045 IBAN: NL32 RABO 0322 4169 06