© Powered by SiteSpirit

 
0-Betonvereninging logo 2016 met tekst rechts.jpg
5.3 restauratie-reparatie transformatie de holland.jpg


Dag van Betontechnologie

Dag van de Betontechnologie logo.jpg

Donderdag 30 maart 2017
10.00 uur – 20.00 uur
Locatie: Nijmegen / Lent
Hoogeleraar en oud-minister Jacqueline Cramer

Op 30 maart 2017 wordt in Fort Lent te Nijmegen-Lent de tweede Dag van de Betontechnologie georganiseerd. We zijn blij met de komst van oud-minister Jacqueline Cramer (hoogleraar aan de faculteit Geosciences van de Universiteit Utrecht), die de toekomst van betontechnologie in het internationale speelveld zal duiden. De dag is nadrukkelijk niet alleen bedoeld voor betontechnologen, maar juist ook voor constructeurs en aannemers. Betontechnologie is immers mede voor die beroepsgroepen een steeds belangrijker vakgebied. Naast een plenair programma aan begin en eind, worden verschillende parallelsessies gehouden. In de ochtend kan bovendien aan een of meer excursies worden deelgenomen.

Dag van de Betontechnologie 30 maart 2017.jpg

Betontechnologie wordt vaak als smeermiddel gezien tussen ontwerp en uitvoering. Het vakgebied maakt de ideeën van de constructeur mogelijk en het leven van de aannemer een stuk comfortabeler. Wil de constructeur een hogere aanvangssterkte of juist een hoge eindsterkte? Moet de constructie waterdicht zijn of is een lange levensduur vereist? En hoe zit het dan met de scheurvorming? Welke prestatie-eisen worden er gesteld aan het beton? Hoe zit het met de verwerkbaarheid, wat is de relatie met de bekisting (het uiterlijk), kan de betonspecie just-in-time worden geleverd en hoeveel kost dit allemaal? Allemaal vragen waarop betontechnologie een antwoord kan geven.


Thema: Duurzaamheid

Vrijwel alle ontwikkelingen in de betontechnologie staan momenteel in het teken van de duurzaamheid. Of het nu gaat om alternatieve cementsoorten of toeslagmaterialen, ook ontwerpaspecten en uitvoeringsmethoden hebben hun invloed op de carbon footprint. Drie parallelsessies besteden aandacht aan respectievelijk Duurzaam ontwerpen, Duurzaam schoon beton en Alternatieve materialen. In de vierde parallelsessie worden het ontwerp en de uitvoering van de Verlengde Waalbrug en de Promenadebrug uitvoerig toegelicht; het geven van de juiste betontechnologische adviezen speelde hier een doorslaggevende rol.


De plenaire sessie wordt geopend door prof.dr.ir. Klaas van Breugel van de TU Delft. Behalve een update van 'zijn' DREAM CODE (versie 3.0), zal hij ook ingaan op het onderwerp Aging of Infrastructure. Daarna is het de beurt aan prof.dr. Jacqueline Cramer, hoogleraar aan de faculteit Geosciences van de Universiteit Utrecht. Zij zal de aanwezigen meenemen naar het internationale speelveld en de mogelijkheden daarin voor onze betonsector. De dag wordt afgesloten door prof.ir. Simon Wijte van de TU Eindhoven. Zijn inleiding zal handelen over het onderwerp Sustainable Construction. Daarbij gaat hij onder meer in op de gevolgen voor ontwerp en uitvoering van het hanteren van de 91-daagse sterkte, een fenomeen dat het best tot zijn recht komt als constructeur, aannemer en technoloog hiervoor nauw samenwerken.


Programma

Dag van de Betontechnologie K3 Delta.jpg

09.00 – 11.00 uur
Ontvangst bij K3Delta
Rondweg 29-33, 6515 AS Nijmegen
Bezoek aan Waalbruggen
en zand-/grindwinlocatie Bemmel

12.00 – 13.30 uur
Ontvangst in Fort Lent
Bemmelsedijk 4, 6663 KZ Lent

Registratie deelnemers, lunchbuffet
13.30 – 14.00 uur
prof.dr.ir. Klaas van Breugel (TU Delft )
Dream Code 3.0 + Aging of Infrastructure

14.00 – 14.30 uur
prof.dr.ing. Dave Blank (UTwente)
Wat kan nanotechnologie voor de bouw en voor beton betekenen?


Excursies

In de ochtend is er de mogelijkheid deel te nemen aan een aantal begeleide excursies. Zo kan er een bezoek worden gebracht aan de werkzaamheden voor het project Ruimte voor de Waal, inclusief de Verlengde Waalbrug en Promenadebrug. Ook de nieuwe winlocatie voor zand en grind in Bemmel heeft dan zijn poorten geopend.  


14.30-15.30 uur Parallelsessie 1 en 2

Duurzaam schoon beton
ir. Edwin Vermeulen (C&BC)
Biologische aangroei
Paul Heinink (Cugla)
Hydrofobeermiddelen

Waalbruggen
ir. Gertjan Coenen en Edwin van Groeningen (Dura Vermeer)
Ontwerp en uitvoering
Richard Giesen (Cementbouw)
Betontechnologie


16.00-17.00 uur Parallelsessie 3 en 4

Duurzaam ontwerpen
dr.ir. Ton van Beek (TU Delft)
Autogene krimp
ir. Joost Gulikers (Rijkswaterstaat)
Exposure resistance classes

Alternatieve materialen
ing. Peter de Vries (ENCI)
Geopolymeren
dr.ir. Gert van der Wegen (SGS Intron)
AEC-granulaten


Vervolg programma

17.00 – 17.30 uur
ir. Maurice Hermens (RoyalHaskoningDHV)
Duurzaam construeren; welke opties heeft een constructeur?

17.30 – 18.00 uur
prof.dr. Jacqueline Cramer (Universiteit Utrecht)
Betontechnologie en duurzaamheid in 2050

18.00 – 20.00 uur
Borrel + buffetdiner


Aanmelding

U kunt zich aanmelden door het  aanmeldingsformulier  naar de Betonvereniging te verzenden.  Het verschuldigde bedrag is voor aanvang van de bijeenkomst overgemaakt op ING Gouda IBAN: NL98 INGB 0000 3512 39 BIC: INGBNL2A t.n.v. Betonvereniging Gouda, onder vermelding van 'Naam Studiedag' en de naam van de deelnemer(s).

BTW-nummer NL00.26.08.443.B.01
Wegens fiscale redenen zijn wij verplicht u een factuur te sturen.
Bij annulering van uw aanmelding tot uiterlijk één week voor het evenement zal het overgemaakte bedrag worden gerestitueerd minus € 25,- (incl. 21% b.t.w.) administratiekosten. Bij annulering daarna is geen restitutie mogelijk. Annuleren dient schriftelijk te geschieden.


Kosten

€ 150,-  voor leden van de Betonvereniging (incl. b.t.w.)
€ 250,-  voor niet leden (incl. b.t.w.) 
€ 50,-  voor gepensioneerde leden en studentleden van de Betonvereniging (incl. b.t.w.)


Meer Informatie

Heeft u naar aanleiding van dit programma nog vragen, neemt dan gerust contact op met de Betonvereniging ing. H.H. Wapperom
0182-532 389, of stuur een e-mail naar studiedagen@Betonvereniging.nl
Algemeen T 0182-539 233   F 0182-537 510 info@betonvereniging.nl Studiedagen  T 0182 - 532 389     
Opleidingen  T 0182-539 858  F 0182-558 489  opleidingen@betonvereniging.nl    Administratie  T 0182-572 159
Ir. P. Bloklandhuis Büchnerweg 3      Postbus 411 2800 AK Gouda            KvK 40464045 IBAN: NL32 RABO 0322 4169 06