© Powered by SiteSpirit

 
0-Betonvereninging logo 2016 met tekst rechts.jpg
4.1 utiliteitsbouw ov terminal arnhem.jpg


Avondcollege Injecteren van Beton

dinsdag 4 april 2017
18.00 uur – 21.00 uur
Locatie: kantoor Betonvereniging GoudaDat alle beton scheurt, is algemeen bekend. Het beperken van de scheurwijdte in het kader van de duurzaamheid en waterdichtheid blijkt echter een lastig te beheersen onderdeel. In de praktijk gaat het dan ook nog wel eens mis, met vervelende lekkages tot gevolg. In die gevallen wordt injecteren vaak als redmiddel aangedragen. Maar injecteren is geen wondermiddel en moet op de juiste manier worden toegepast.


CUR-Aanbeveling 119 ‘Vullen en injecteren van scheuren’

Eind januari verschijnt CUR-Aanbeveling 119 'Vullen en injecteren van scheuren'. Deze aanbeveling vervangt de uit 1997 daterende CUR-Aanbeveling 56 en is helemaal in lijn met de nieuwe, op risico gestuurde aanpak van NEN-EN 1504, CUR-Aanbeveling 118 en BRL 3201.Vertrekpunt: het ontwerp
Met moderne rekenprogramma's en modellen kan binnen redelijke grenzen steeds beter worden voorspeld waar zich in de gebruiksfase scheuren zullen of kunnen gaan vormen. Ontwerpers en constructeurs kunnen daarmee in de ontwerpfase de bijbehorende risico's bepalen en desgewenst het ontwerp aanpassen om overlast in de gebruiksfase te beperken.
Bij kelders vormt (het voorkomen van) scheurvorming een groot aandachtspunt. Maar behalve scheuren zijn een bron van lekkage. Vaak is er ook sprake van onvoldoende aanhechting bij stortvlakken en slechte detaillering van dilataties en aansluitvoegen een bron van lekkage. Vaak is er. De overlast die een lekkage met zich kan meebrengen vormt een grote bedreiging voor de functionele uitgangspunten in de gebruiksfase.

Keuzes te over
Constructeur Sander Vernooij (BAM Advies & Engineering) gaat in op de overwegingen die hij in de ontwerpfase maakt. Hij bepaalt de dikte van de betonconstructie en de hoeveelheid wapening om de scheurvorming te beperken. Veel wapening lijkt in eerste instantie voor de hand te liggen, maar kost ook veel geld. Bovendien kan een constructie dan nóg lekkage vertonen.
Het beperken van de wapening tot een hoeveelheid die minimaal nodig is voor de constructieve veiligheid, is een alternatieve mogelijkheid. Scheurvorming wordt dan bij voorbaat geaccepteerd, waarna de scheuren achteraf door injecteren worden gedicht. Een ander alternatieve mogelijkheid is het aanbrengen van schijnvoegen, in de verwachting dat de scheurvorming ook op die plaatsen ontstaat. Aan de buitenzijde worden deze locaties dan op voorhand afgeplakt. Een derde mogelijkheid is dilateren van de constructie, waarmee vervormingen worden verhinderd. Met name de wapeningsdetaillering is dan echter complex en levert nogal eens problemen op.

Oplossingen
Betononderhoudskundige Chris Uittenbogaard (SealteQ West) gaat vervolgens nader in op de diverse schademechanismen die kunnen optreden: watervoerende scheuren, kimlekkages, optrekkend of  doorslaand vocht, holle ruimten en lekkages bij doorvoeren, sparingen, dilataties, aansluitvoegen en damwanden. Oplossingen moeten zoveel mogelijk aan de bronzijde worden aangebracht. Dan is immers precies zichtbaar waar het probleem zich bevindt en waar welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
De betononderhoudskundige begint dan ook altijd met een analyse van de situatie. Vaak blijkt een lekkende constructie niet aan twee zijden benaderbaar, waardoor het probleem van binnenuit moet worden aangepakt. Dat vraagt om kennis, ervaring en inzicht.
Als het op injecteren aankomt, zijn er verschillende oplossingen: injecteren van PU-harsen of EP-harsen, met gelvormende harsen of (micro-)cementsuspensies, van groutmortels of kiezelzuurverbindingen.


Praktische schikkingen

Het Avondcollege zal worden gehouden op 4 april bij de Betonvereniging in Gouda. In onze nieuwe college zaal.
Ontvangst is vanaf 18.00 uur met een broodmaaltijd; het avondcollege zelf begint om 19.00 uur.
Het einde is voorzien om 21.00 uur met een drankje.


KE/PE punten en nascholing

Deelname levert u 1 KE/PE-punten op voor het Constructeursregister. En is een vorm van nascholing voor betononderhoudskundigen volgens BRL 3201.


Aanmelding

U kunt zich aanmelden door het  aanmeldingsformulier  naar de Betonvereniging te verzenden.  Het verschuldigde bedrag is voor aanvang van de bijeenkomst overgemaakt op ING Gouda IBAN: NL98 INGB 0000 3512 39 BIC: INGBNL2A t.n.v. Betonvereniging Gouda, onder vermelding van 'Naam Studiedag' en de naam van de deelnemer(s).

BTW-nummer NL00.26.08.443.B.01
Wegens fiscale redenen zijn wij verplicht u een factuur te sturen.
Bij annulering van uw aanmelding tot uiterlijk één week voor het evenement zal het overgemaakte bedrag worden gerestitueerd minus € 25,- (incl. 21% b.t.w.) administratiekosten. Bij annulering daarna is geen restitutie mogelijk. Annuleren dient schriftelijk te geschieden.


Kosten

€ 150,-  voor leden van de Betonvereniging (incl. b.t.w.)
€ 195,-  voor niet leden (incl. b.t.w.) 
€ 50,-  voor gepensioneerde leden en studentleden van de Betonvereniging (incl. b.t.w.)


Meer Informatie

Heeft u naar aanleiding van dit programma nog vragen, neemt dan gerust contact op met de Betonvereniging ing. H.H. Wapperom
0182-539 233, of stuur een e-mail naar studiedagen@Betonvereniging.nl
Algemeen T 0182-539 233   F 0182-537 510 info@betonvereniging.nl Studiedagen  T 0182 - 532 389     
Opleidingen  T 0182-539 858  F 0182-558 489  opleidingen@betonvereniging.nl    Administratie  T 0182-572 159
Ir. P. Bloklandhuis Büchnerweg 3      Postbus 411 2800 AK Gouda            KvK 40464045 IBAN: NL32 RABO 0322 4169 06