© Powered by SiteSpirit

 
0-Betonvereninging logo 2016 met tekst rechts.jpg
5.3 restauratie-reparatie transformatie de holland.jpg


Beton en funderingen

dinsdag 12 september 2017
13.00 uur – 19.00 uur
Locatie: de Reehorst te Ede


Programma


KE/PE punten

Deelname levert u 2 KE/PE-punten op voor het Constructeursregister.


Aanmelding

U kunt zich aanmelden door het  aanmeldingsformulier  naar de Betonvereniging te verzenden.  Het verschuldigde bedrag is voor aanvang van de bijeenkomst overgemaakt op ING Gouda IBAN: NL98 INGB 0000 3512 39 BIC: INGBNL2A t.n.v. Betonvereniging Gouda, onder vermelding van 'Naam Studiedag' en de naam van de deelnemer(s).

BTW-nummer NL00.26.08.443.B.01
Wegens fiscale redenen zijn wij verplicht u een factuur te sturen.
Bij annulering van uw aanmelding tot uiterlijk één week voor het evenement zal het overgemaakte bedrag worden gerestitueerd minus € 25,- (incl. 21% b.t.w.) administratiekosten. Bij annulering daarna is geen restitutie mogelijk. Annuleren dient schriftelijk te geschieden.


Kosten

€ 195,-                  voor leden
€ 95,-                    voor Young Professionals tot en met 35 jaar
€ 255,-                  voor niet leden
€ 25,-                    voor gepensioneerde leden en studenten
Genoemde bedragen zijn inclusief buffet en BTW.
Boven genoemde leden zijn leden van de Betonvereniging en NVAF.


Meer Informatie

Heeft u naar aanleiding van dit programma nog vragen, neemt dan gerust contact op met de Betonvereniging ir. P. Hoes
0182-539 233, of stuur een e-mail naar studiedagen@Betonvereniging.nl
Algemeen T 0182-539 233   F 0182-537 510 info@betonvereniging.nl Studiedagen  T 0182 - 532 389     
Opleidingen  T 0182-539 858  F 0182-558 489  opleidingen@betonvereniging.nl    Administratie  T 0182-572 159
Ir. P. Bloklandhuis Büchnerweg 3      Postbus 411 2800 AK Gouda            KvK 40464045 IBAN: NL32 RABO 0322 4169 06