© Powered by SiteSpirit

 
0-Betonvereninging logo 2016 met tekst rechts.jpg
7.1 betontechnologie pont d ela république montpellier-.jpg


Studiegids najaar 2017

Studiegids najaar 2017 De nieuwe studiegids najaar 2017 bevat weer een flink aantal mogelijkheden om je kennis in de betonsector te verbreden.
In september start op verschillende locaties de opleiding tot Betonlaborant BV, alsmede de cursus Basiskennis Beton Technologie. Verder beginnen dan ook weer de opleidingen tot Betonconstructeur ASEng, BSEng en MSEng en enkele afgeleide cursussen. Ook start opnieuw de cursus Bekistingen, Hulpconstructies & Uitvoeringsmethoden, onderdeel van de opleiding tot Betonuitvoerder/werk-voorbereider. En met de cursus Betontechnologisch Adviseur worden tot slot de vakgebieden Ontwerp, Technologie en Uitvoering met elkaar verbonden.

Nieuw!!! of vernieuwd
Vernieuwd is de cursus Wapenen in de praktijk. In zes avonden voldoende theoretische kennis en praktische vaardigehden om zelfstandig wapeningstekenningen te maken. Start op woensdag 27 september.
De cursus "Bouwtoezicht door adviesbureaus en gemeenten" start 13 september. Er worden negen lesmiddagen aangeboden.
In de serie Bruggen wordt de module "Hybride bruggen" gegeven. Startdatum najaar 2017. Nadere informatie volgt nog.
Algemeen T 0182-539 233   F 0182-537 510 info@betonvereniging.nl Studiedagen  T 0182 - 532 389     
Opleidingen  T 0182-539 858  F 0182-558 489  opleidingen@betonvereniging.nl    Administratie  T 0182-572 159
Ir. P. Bloklandhuis Büchnerweg 3      Postbus 411 2800 AK Gouda            KvK 40464045 IBAN: NL32 RABO 0322 4169 06