© Powered by SiteSpirit

 
0-Betonvereninging logo 2016 met tekst rechts.jpg
2.1 natte waterbouw droogdok van hybride beton.jpg


20171025 Bekendmaking nominaties ENCI Studieprijs 2017

De genomineerde studies voor de ENCI Studieprijs 2017 zijn bekend. De 9 inschrijvingen van dit jaar zijn per categorie (Universiteit, Hogeschool of (P)MSE) beoordeeld door een onafhankelijke, deskundige jury. Juryvoorzitter is prof.dir.ir. Theo Salet, deeltijdhoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven.

De prijsuitreiking van deze 40ste editie is tijdens de Betondag, in congrescentrum “De Doelen” te Rotterdam, op 16 november a.s. Bij deze feestelijke uitreiking ontmoeten de bouwwereld en het onderwijs elkaar. De prijs bestaat uit een geldbedrag (1e prijs € 750,- en 2e prijs € 450,-) of een eervolle vermelding.

Voorafgaand aan deze prijsuitreiking presenteren de genomineerde studenten ook zelf kort hun studie aan het publiek, en dingen zo mee naar een extra prijs: de Publieksprijs 2017. Graag nodigen we u voor deze presentaties uit. De locaties zijn: Publieksprijs, arena Wit op de begane grond om 12.00 uur. ENCI Studieprijs, arena Rood op de eerste etage, om 13.30 uur.


Hieronder staan per categorie de negen genomineerde studies voor de ENCI Studieprijs 2017, in willekeurige volgorde:

Categorie Universiteit:

-    Gilles Trenson van Ghent University met: “Application of pH responsive hydrogel encapsulated bacteria for self-healing concrete”.
-    Hikmet Uysal van de Technische Universiteit Delft met: “Numerieke en experimentele bepaling van het draagvermogen van een bestaande prefab duiker uit 1971”.
-    Elske van Heuveln van de Technische Universiteit Eindhoven met: “Material and structural design aspects of a prefabricated balcony of lightweight concrete”.

Categorie Hogeschool:
-    Pascal Wienen en Gerrit Jacobs van de Hogeschool Windesheim met: “Dyneema DM20® als voorspanmateriaal!?”.
-    Tijmen Dekkers en Nol van Loon van Avans Hogeschool met: “Wapenen vanuit BIM op de bouwplaats”.

Categorie Professional Masteropleidingen:

-    Remco Alting, MSEng Betonvereniging, met: “Herontwikkeling faculteit Technische Natuurkunde TU Delft”.De ENCI Studieprijs ondersteunt, beoordeelt en bekroont afstudeerprojecten waarin het materiaal beton een prominente rol vervult. Het gaat om studies  uiteenlopend van ontwerp tot en met onderhoud en reparatie (dus daarmee de hele keten), van betontechnologie tot betonmechanica (alle disciplines) en experimenteel en numeriek onderzoek (alle onderzoek vormen).

De jury voor de ENCI Studieprijs 2017 bestaat uit:
-    prof.dr.ir. Theo Salet, juryvoorzitter, hoogleraar Material Related Structural Design - Concrete Structures, Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Bouwkunde / Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs
-    prof.dr.ir. Luc Taerwe, hoogleraar betonconstructies, Universiteit Gent, Laboratorium Magnel voor Betononderzoek
-    dr.ir. Cor van der Veen, UHD, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, sectie Gebouwen en Civiel technische constructies, Technische Universiteit Delft
-    ing. Gerrit Verkerk, hogeschooldocent en coördinator minor Constructief Ontwerpen, Hogeschool Rotterdam, Opleidingen Civiele Techniek en Bouwkunde
-    ir. Peter Bosman, hogeschooldocent en coördinator minor Constructief Ontwerpen, Hogeschool Windesheim Zwolle, Opleidingen Civiele Techniek en Bouwkunde
-    ir. Tom Groeneweg, constructeur - senior adviseur kunstwerken – Rijkswaterstaat
-    ing. Henk Wapperom, secretaris jury, Betonvereniging

Kijk voor meer informatie op: www.encistudieprijs.nlwww.encistudieprijs.nl.
Algemeen T 0182-539 233   F 0182-537 510 info@betonvereniging.nl Studiedagen  T 0182 - 532 389     
Opleidingen  T 0182-539 858  F 0182-558 489  opleidingen@betonvereniging.nl    Administratie  T 0182-572 159
Ir. P. Bloklandhuis Büchnerweg 3      Postbus 411 2800 AK Gouda            KvK 40464045 IBAN: NL32 RABO 0322 4169 06