© Powered by SiteSpirit

 
0-Betonvereninging logo 2016 met tekst rechts.jpg
5.3 restauratie-reparatie transformatie de holland.jpg


Digitale woningbouw: lezingen + excursie

donderdag 17 mei 2018
13.00-18.30 uur
Locatie: Voorbij Prefab beton, AmsterdamDoelgroep(en)

Aannemers, Constructeurs


Doelstelling

In lezingen duidelijk maken hoe BIM en ICT het ontwerp- en productieproces hebben veranderd. Digitaal mallen samenstellen, wapening configuratie. Ketensamenwerking tussen verschillende partners (co-makership), inspelen op marktmechanismen ((on)voorspelbaarheid van de productie, benodigde capaciteit, tweeploegendienst zodra gewenst). Diverse mogelijke verschijningsvormen (o.a. steenstrips). Afsluiten met toekomstvisie: hoe vernieuw je in de bouw?


Programma

13.00 – 13.30 uur             Ontvangst, koffie/thee 13.30 – 15.00 uur             Bezoek aan prefab-betonfabriek 15.00 – 15.30 uur             Koffie/thee/fris 15.30 – 16.00 uur             BIM en ICT in het ontwerpproces; ketensamenwerking 16.00 – 16.30 uur             Van ontwerp naar productie; unieke elementen 16.30 – 17.00 uur             Marktmechanismen, sturen op vraag 17.00 – 17.30 uur             Toekomstige ontwikkelingen 17.30 – 18.30 uur             Napraten met soep + broodjes


KE/PE punten

Deelname levert u 1 KE/PE-punt op voor het Constructeursregister. 


Aanmelding

U kunt zich aanmelden door het  aanmeldingsformulier  naar de Betonvereniging te verzenden.  Het verschuldigde bedrag is voor aanvang van de bijeenkomst overgemaakt op ING Gouda IBAN: NL98 INGB 0000 3512 39 BIC: INGBNL2A t.n.v. Betonvereniging Gouda, onder vermelding van 'Naam Studiedag' en de naam van de deelnemer(s).

BTW-nummer NL00.26.08.443.B.01
Wegens fiscale redenen zijn wij verplicht u een factuur te sturen.
Bij annulering van uw aanmelding tot uiterlijk één week voor het evenement zal het overgemaakte bedrag worden gerestitueerd minus € 25,- (incl. 21% b.t.w.) administratiekosten. Bij annulering daarna is geen restitutie mogelijk. Annuleren dient schriftelijk te geschieden.


Kosten

€ 150,-  voor leden van de Betonvereniging (incl. b.t.w.)
€ 195,-  voor niet leden (incl. b.t.w.)
€ 25,-  voor gepensioneerde leden en studentleden van de Betonvereniging (incl. b.t.w.)


Meer Informatie

Henk 2013.jpg

Heeft u naar aanleiding van dit programma nog vragen, neemt dan gerust contact op met de Betonvereniging ing. H.H. Wapperom
0182-539 858, of stuur een e-mail naar studiedagen@Betonvereniging.nl
Algemeen T 0182-539 233   F 0182-537 510 info@betonvereniging.nl Studiedagen  T 0182 - 532 389     
Opleidingen  T 0182-539 858  F 0182-558 489  opleidingen@betonvereniging.nl    Administratie  T 0182-572 159
Ir. P. Bloklandhuis Büchnerweg 3      Postbus 411 2800 AK Gouda            KvK 40464045 IBAN: NL32 RABO 0322 4169 06