© Powered by SiteSpirit

 
0-Betonvereninging logo 2016 met tekst rechts.jpg
1.3 bruggen & viaducten overstroombare brug fortmond olst.jpg


Avondcollege Betontechnologie voor Constructeurs

donderdag 15 maart 2018
18.00 uur – 21.30 uur
Locatie: Betonvereniging Gouda

18.00 – 19.00 uur Inloop met luxe broodmaaltijd


Betontechnologie is de laatste jaren vrijwel geheel uit de constructieve curricula op HBO en TU verdwenen. Maar ook in de specialistische constructeursopleidingen ASEng, BSEng en MSEng komt het vak nauwelijks nog aan bod. En dat terwijl we steeds meer alternatieve bindmiddelen, secundaire toeslagmaterialen en derde-generatie hulpstoffen toepassen. Voeg daar nog eens bij de toenemende druk vanuit overheid en maatschappij om duurzamer te bouwen. Al met al kunnen we wel stellen dat kennis van betontechnologie met de dag belangrijker wordt voor de constructeur!

In dit avondcollege leiden drie docenten van de Betonvereniging u door de wondere wereld van de betontechnologie. Robert te Dorsthorst (ENCI), Eelco van der Weij (Volkerinfra) en Jan Willem Zegwaard (Mebin) leggen de koppeling tussen technologie en constructie en maken u duidelijk hoe betontechnologie uw ontwerpen positief kan beïnvloeden. Hoe kan kennis van betontechnologie uw ontwerp beter en slimmer maken? Waarom gedraagt beton zich in de uitvoering regelmatig anders dan wat de coëfficiënten uit de regelgeving u voorspellen?


Programma

19.00 – 21.00 uur Betontechnologie voor de constructeur


De volgende onderwerpen komen aan bod:
•    Sterkteontwikkeling in de constructie (ontkisten, voorspannen)
o    Een constructeur denkt in karakteristieke cilinderdruksterktes
o    Een betontechnoloog denkt in gemiddelde kubusdruksterktes
o    Hoe maken we de vertaalslag naar de constructie via de methode gewogen rijpheid ?
•    Materiaaleigenschappen van beton
o    Eurocode 2 geeft een thermische uitzettingscoëfficiënt van 10•10-5. Wat zijn de consequenties als blijkt dat dit voor grindbeton 12•10-5 is?
o    Nieuwe inzichten in Autogene krimp; hoe gaan we hiermee om?
•    Alternatieve bindmiddelen in (constructief) beton
•    Duurzaamheid (vs. Levensduur)
o    Effect van gerecyclede materialen (circulariteit)


21.00 – 21.30 uur Afsluiting met drankje 


KE/PE punten

Deelname levert u 2 KE/PE-punten op voor het Constructeursregister. 


Aanmelding

U kunt zich aanmelden door het  aanmeldingsformulier  naar de Betonvereniging te verzenden.  Het verschuldigde bedrag is voor aanvang van de bijeenkomst overgemaakt op ING Gouda IBAN: NL98 INGB 0000 3512 39 BIC: INGBNL2A t.n.v. Betonvereniging Gouda, onder vermelding van 'Naam Studiedag' en de naam van de deelnemer(s).

BTW-nummer NL00.26.08.443.B.01
Wegens fiscale redenen zijn wij verplicht u een factuur te sturen.
Bij annulering van uw aanmelding tot uiterlijk één week voor het evenement zal het overgemaakte bedrag worden gerestitueerd minus € 25,- (incl. 21% b.t.w.) administratiekosten. Bij annulering daarna is geen restitutie mogelijk. Annuleren dient schriftelijk te geschieden.


Kosten

€ 150,-  voor leden van de Betonvereniging (incl. b.t.w.)
€ 195,-  voor niet leden (incl. b.t.w.)
€ 25,-  voor gepensioneerde leden en studentleden van de Betonvereniging (incl. b.t.w.)


Meer Informatie

Henk 2013.jpg

Heeft u naar aanleiding van dit programma nog vragen, neemt dan gerust contact op met de Betonvereniging ing H.H. Wapperom
0182-539 233, of stuur een e-mail naar studiedagen@Betonvereniging.nl
Algemeen T 0182-539 233   F 0182-537 510 info@betonvereniging.nl Studiedagen  T 0182 - 532 389     
Opleidingen  T 0182-539 858  F 0182-558 489  opleidingen@betonvereniging.nl    Administratie  T 0182-572 159
Ir. P. Bloklandhuis Büchnerweg 3      Postbus 411 2800 AK Gouda            KvK 40464045 IBAN: NL32 RABO 0322 4169 06