© Powered by SiteSpirit

 
0-Betonvereninging logo 2016 met tekst rechts.jpg
2.1 natte waterbouw droogdok van hybride beton.jpg


Organisaties

STUfib

Bevorderen van de ontwikkeling van het constructieve gebruik van beton, zowel in theorie als praktijk. Uitdragen van verworven kennis. Lees meer

Youtube presentatie op het kanaal van de Betonvereniging


Stutech

Het bevorderen van de ontwikkeling op theoretisch en praktisch gebied van de betontechnologie en het verbreiden van kennis daaromtrent. 
Lees meer

Youtube presentatie op het kanaal van de Betonvereniging


STUBECO

Bevorderen van de uitvoeringstechniek van betonconstructies in de ruimste zin des woords, waarbij het accent gelegd wordt op kennis van hulpconstructies, bekisting, wapening, beton en arbeidsomstandigheden.
Lees meer


Youtube presentatie op het kanaal van de Betonvereniging


STUMICO

De vereniging Stumico stelt zich tot doel het bevorderen van het gebruik van computertoepassingen op het brede gebied van de civiele techniek en de bouw.
Lees meer


KIWA-BMC

Betonmortel, geprefabriceerde natte (metsel)mortel en droge cementgebonden mortel. 
Cement voor beton- en metselwerk.  
Harde, dichte toeslagmaterialen en fijn licht toeslagmateriaal.  
Hulp- en vezelstoffen.  
Staalvezels.  
Combinatie van cement en poederkoolvliegas voor toepassing als bindmiddel in beton. 
Lees meer


KOers

Studenten van de vakgroep Bouwkundig Konstruktief Ontwerpen (faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven) kennis te laten maken met de vele aspecten van het constructieve ontwerpen met o.a. het materiaal beton. 
Lees meer


Betonvereniging Kring Noord

Middels avondlezingen als ook het organiseren van excursies de noordelijke leden van de Betonvereniging op de hoogte te laten blijven van de meest recente ontwikkelingen betreffende het product Beton.
Lees meer


Betonvereniging Kring Zuid

Middels avondlezingen als ook het organiseren van excursies de zuidelijke leden van de Betonvereniging op de hoogte te laten blijven van de meest recente ontwikkelingen betreffende het product Beton.
Lees meer


Betondispuut

Het informeren van studenten aan de TU Delft over het materiaal beton. Het Betondispuut is een studievereniging aan de subfaculteit Civiele Techniek van de Technische Universiteit Delft. Het dispuut bestaat reeds 30 jaar en heeft zo'n 150 leden die geïnteresseerd zijn in het bouwmateriaal beton.
Lees meer


Studievereniging ConcepT, Universiteit Twente

Studievereniging ConcepT is de studievereniging van de opleiding Civiele Techniek aan de Universiteit Twente en behartigt de belangen van civieltechnisch georiënteerde studenten en medewerkers.
Lees meer


Het Gezelschap 'Practische Studie', TU Delft

Het Gezelschap "Practische Studie" is de studievereniging van studenten Civiele Techniek aan de TU Delft. 
Reeds sinds 1894 houdt de vereniging zich bezig met het aanbieden van studie-ondersteunende en studie-aanvullende activiteiten. Om dit te kunnen doen zijn 150 van de 1600 leden actief betrokken in de organisatie van de diverse activiteiten. In de vorm van een twintigtal commissies staan zij hier voor garant. Om de continuïteit te waarborgen en om overkoepelende taken uit te voeren zijn 7 bestuursleden een studiejaar fulltime aan het werk.
Lees meer


Nervi

Nervi is een studiestichting van de School of Built Environment & Transport aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle. In tegenstelling tot een studentenvereniging is Nervi een aanvulling op de opleidingen Bouwkunde, Civiele Techniek, Verkeerskunde en Logistiek & Technische Vervoerskunde. Nervi heeft enerzijds het doel om de contacten tussen de studenten onderling te bevorderen, maar ook de contacten tussen studenten, docenten en bedrijven.
Lees meer


De Ondergrondse, dispuut Geo-Engineering

De Ondergrondse is the student association for masterstudents of Geo-Engineering at the Faculty of Civil Engineering and Geosciences of the Technical University of Delft.
Read more


VKNbb

Het VrouwenKennisNetwerk in de Betonbouw wil op informele basis een relatie leggen tussen vrouwen die actief zijn in de betonbouw. Ervaringen uitwisselen, praten over bijzondere zaken die je tegenkomt, samen met vrouwen die passie voor de bouw delen. Lees meer

Youtube presentatie op het kanaal van de Betonvereniging


YouCon

Jonge constructeurs die actief zijn in de bouwsector (bouwkundige & civieltechnische constructies).
 YouCon heeft als belangrijkste doelstellingen:
◾een netwerk vormen voor jonge constructeurs;
◾een platform bieden om kennis en ervaring uit te wisselen;
◾de mogelijkheid bieden om verder te kijken dan de eigen branche/organisatie;
◾een positieve bijdrage leveren aan het imago van het constructeursvak.

Lees meer

Algemeen T 0182-539 233   F 0182-537 510 info@betonvereniging.nl Studiedagen  T 0182 - 532 389     
Opleidingen  T 0182-539 858  F 0182-558 489  opleidingen@betonvereniging.nl    Administratie  T 0182-572 159
Ir. P. Bloklandhuis Büchnerweg 3      Postbus 411 2800 AK Gouda            KvK 40464045 IBAN: NL32 RABO 0322 4169 06