© Powered by SiteSpirit

 
0-Betonvereninging logo 2016 met tekst rechts.jpg
1.3 bruggen & viaducten overstroombare brug fortmond olst.jpg


Technologie

Op deze pagina treft u een overzicht aan van de cursussen Technologie.
Direct naar aanmelden.
Staat de cursus van uw keuze niet in het snelmenu, stuur dan uw gegevens naar info@betonvereniging.nl. We nemen dan contact met u op.

Er is aanvullende informatie over onderstaande opleidingen:
* Betontechnoloog bte
* Betontechnologisch Adviseur bta
* Nascholingen


Basiskennis Beton Algemeen [bba]

abb 1621-1_01_IMG_5221.jpg

De onmisbare basiskennis van beton
Bent u werkzaam als werkvoorbereider of uitvoerder in de civiele betonbouw en u wilt meer weten van dat bijzondere bouwmateriaal beton, dan is de cursus Basiskennis Beton Algemeen bba (voorheen Algemene Basiskennis Beton abb) precies wat u zoekt.
De cursus is ook geschikt  werknemers in de betonsector die een niet-technisch beroep uitoefenen, zoals verkopers en administratief personeel. 
Lees meer


Basiskennis Beton Technologie [bbt]

Een must voor iedereen die met beton werkt!
Kennis van betontechnologie is van cruciaal belang voor iedereen die zich bezighoudt met het bouwen en onderhouden van betonconstructies. De basiskennis van betontechnologie die je in deze cursus opdoet is eigenlijk de minimale kennis die je moet hebben als je met beton werkt. De cursus dient als inleiding voor de opleidingen Betontechnoloog, Betontechnologisch adviseur en Betononderhoudskundige en is tevens een aanrader voor constructeurs en aannemers.
Lees meer


Betontechnologie voor werkvoorbereiders / uitvoerders

Hoe maak je een betonconstructie duurzaam?
Functionarissen op de bouwplaats hebben basiskennis nodig van het materiaal beton om te kunnen communiceren met zowel de ontwerpers van de betonconstructie als de leveranciers van de betonspecie. Welke eisen heeft de ontwerper eigenlijk aan het beton gesteld en voor welke detaillering heeft hij gekozen? En hoe kan de betonleverancier helpen om de uitvoering zo goed mogelijk te laten verlopen?
Lees meer


Betonlaborant BV

Gecertificeerd laboratoriumproeven uitvoeren
In de BRL 1801 Betonmortel en de KIWA Criteria 73 worden de kwaliteitseisen genoemd waaraan het product betonmortel respectievelijk beton moet voldoen. In de opleiding Betonlaborant BV komen diverse laboratoriumwerkzaamheden aan bod zoals mengselberekening, proeven en het toetsen van resultaten. De opleiding bestaat uit zowel een practicum- als een theoriegedeelte. De opleiding is in voornoemde beleidsdocumenten ten voorbeeld gesteld.
Lees meer


Betontechnologisch Adviseur [bta]

Belangrijke schakel in de driehoek betonconstructeur – uitvoerder – betontechnoloog
De cursus Beton Technologisch Adviseur bta is een vervolg op de cursus Basiskennis Beton Technologie bbt, waarbij de kennis wordt uitgebreid en verdiept. Ben je werkzaam binnen de driehoek betonconstructeur – uitvoerder – betontechnoloog, dan vind je hier een passende opleiding. Je leert niet alleen te adviseren over samenstelling en verwerken van betonspecie, maar ook de invloed van de bijzondere uitvoeringsaspecten op het verhardende beton te beoordelen. Als de cursisten uit alle drie genoemde disciplines afkomstig zijn, zal de onderlinge samenwerking het best tot zijn recht komen.
Lees meer.


Betontechnoloog [bte]

Voor wie zich wil verdiepen in de betontechnologie
De cursus is onderdeel van de opleiding tot 'Betontechnoloog BV'. Aan bod komen diverse thema's zoals samenstelling en uiterlijk van beton, specifieke eisen of bijzondere samenstellingen, procesbeheersing en het beoordelen van beton als eindproduct. Als vooropleiding is vereist het deelcertificaat 'Basiskennis Beton Technologie' bbt, behaald na 2012 of het diploma Betontechnoloog BV, behaald voor 2008 met voldoende werkervaring en nascholing.
Lees meer


Duurzaam ontwerpen, bouwen en onderhouden van betonconstructies Nieuw

Samen de klimaatdoelen van Parijs halen!

De zorg voor later zit vandaag de dag bij iedereen wel ergens tussen de oren. Ook in de betonwereld wordt op alle mogelijke fronten gezocht naar verduurzaming van het product. Duurzaamheid raakt alle aspecten van het materiaal beton. Of het nu het ontwerp is, de uitvoering of het onderhoud: in alle fases van het bouwproces zijn nu al grote stappen te zetten! In het eigen vakgebied zien we eenvoudig hoe we kunnen veranderen. Maar welke consequenties voor de ander hebben onze beslissingen? Betekent elke verbetering in detail wel een verbetering in het geheel?

Lees meer


Metselmortellabortant BV

De cursus is bedoeld voor allen die proeven op metselspecies uitvoeren of de uitkomsten ervan beoordelen en adviezen over de uitvoering op de bouwplaats geven.

Deze cursus is momenteel niet gepland.


Nascholing Betonlaborant BV

Consequenties voor de betonlaborant bij het uitvoeren van proeven
Voor het volgen van deze cursus moet je in het bezit zijn van het diploma Betonlaborant BV. In de cursus komen onder andere beproevingsnormen voor betonspecie en hogesterkte- of zelfverdichtend beton aan bod. Tevens wordt aandacht besteed aan de Europese Norm NEN-EN 206 en de Nederlandse Aanvulling NEN 8005.

Lees meer


Nascholing Betontechnoloog BV

Actuele technologische kennis
In deze cursus wordt actuele betontechnologiekennis behandeld en worden nieuwe proeven besproken.
Onderwerpen die worden behandeld zijn ondergebracht binnen de categorieën Specificatie, Materiaalkeuze,
Mengselsamenstelling, Uitvoering en Kwaliteit. Jaarlijks worden de meest actuele onderwerpen vooraf uitgekozen en gecommuniceerd, zodat je per jaar delen van de nascholing kunt volgen.

Onderwerpen in 2018:
• gekleurd en schoon beton
• massabeton en bijzondere uitvoeringen
• verhardingsbeheersing en zelfhelend beton
• schades en schademechanismen

Lees meer


Nascholing Toeslagmaterialenlaborant BV

In de cursus wordt aandacht besteed aan de Europese Norm NEN-EN 12620 en de herziene BRL 2502.
Vooral wordt ingegaan op de consequenties voor de Toeslagmaterialenlaborant bij het uitvoeren van de proeven. De onderliggende beproevingsnormen spelen ook een rol.
Lees meer


Practicum Betontechnologie [pte]

Beproevingsresultaten op de juiste waarde interpreteren

De praktijkcursus is onderdeel van de opleiding tot Betontechnoloog BV. Je maakt kennis met de werkzaamheden in het betonlaboratorium aan de hand van theorie en demonstraties. Ook voer je zelf proeven uit in een laboratorium in je eigen werksituatie.

Lees meer


Toeslagmaterialenlaborant BV

Gecertificeerd laboratoriumproeven uitvoeren
In de BRL’s 2501 en 2502 worden de kwaliteitseisen genoemd waaraan lichte toeslagmaterialen en korrelvormige materialen moeten voldoen willen ze in beton kunnen worden toegepast. In de opleiding Toeslagmaterialenlaborant BV komen diverse laboratoriumwerkzaamheden aan bod zoals mengselberekening, proeven en het toetsen van resultaten. Op het programma staat zowel een practicum- als een theoriegedeelte. De opleiding is in voornoemde BRL’s ten voorbeeld gesteld.

Lees meer


Zelfverdichtend beton

Leren zoals het jou uitkomt
De cursus is een combinatie van theorie (in het lokaal), praktijk (op de eigen werkplek) en e-learning (op internet). Voor het practicum wordt gebruik gemaakt van videobeelden. Je kunt de theoretische kennis tijdens je werk toepassen en aan de hand van online modules in je eigen tijd verder studeren. De modules bevatten niet alleen veel foto's en video's, maar ook voorbeelden en formulieren. In de praktische gedeeltes kunnen resultaten worden ingevoerd die direct kunnen worden teruggekoppeld c.q. besproken met de docent.

Lees meer
Algemeen T 0182-539 233   F 0182-537 510 info@betonvereniging.nl Studiedagen  T 0182 - 532 389     
Opleidingen  T 0182-539 858  F 0182-558 489  opleidingen@betonvereniging.nl    Administratie  T 0182-572 159
Ir. P. Bloklandhuis Büchnerweg 3      Postbus 411 2800 AK Gouda            KvK 40464045 IBAN: NL32 RABO 0322 4169 06