© Powered by SiteSpirit

 
0-Betonvereninging logo 2016 met tekst rechts.jpg
8.2 constructief ontwerp  winkelcentrum t loon.jpg


Ontwerp Constructief

In 1957 organiseerde de Betonvereniging voor het eerst het examen Betonconstructeur BV. Het bijbehorende diploma is sindsdien uitgegroeid tot een zeer belangrijk startdocument voor menige carrière.
Inmiddels biedt de Betonvereniging verschillende algemene en specialistische ontwerpopleidingen op MBO-, HBO- en TU-niveau.
De opleidingen hebben zich met de markt mee ontwikkeld. Zo kan de constructeur die zich na haar/zijn opleiding aan het HBO verder wil bekwamen in bouwkundige en civiele constructies, op Masterniveau verder studeren.
Deze nu 3-jarige opleiding wordt beloond met de MSEng-titel. Als onderdeel van de MSEng-opleiding kan de (junior)-constructeur diverse kortlopende cursussen volgen op het terrein dat hem of haar het meest nabij is. De cursussen zijn alle gebaseerd op veel praktijkervaring en de vigerende regelgeving van Eurocodes en CUR-Aanbevelingen.

Op deze pagina treft je een overzicht aan van de opleidingen / cursussen Ontwerp Constructief.

Direct naar aanmelden
Staat de cursus/studiedag van uw keuze niet in het snelmenu, stuur dan uw gegevens naar opleidingen@betonvereniging.nl

Constructeur op alle niveaus!
Associate, Bachelor of Master.
Van mbo+ tot tu, onze constructeursopleidingen zijn gedegen en gewaardeerd.

* Betonconstructeur ASEng 2-jarig mbo+ niveau
* Wapenen in de Praktijk start eind maart/ medio april
* Betonconstructeur BSEng 1-jarig hbo+ niveau
* Betonconstructeur MSEng 3-jarig hbo+/TU niveau


Basiskennis Betonconstructieleer [bbc]

Inzicht in de krachtswerking van (beton)constructies

Deze cursus behandelt zowel de algemene constructieleer als de constructieleer die specifiek geldt voor beton. Je leert onder meer over de krachtswerking van constructies, materiaaleigenschappen en hoe constructies zich gedragen bij belastingen.

Lees meer


Betonconstructeur ASEng

Zelf constructieberekeningen maken van woningen, kleine bedrijfsgebouwen en eenvoudige kunstwerken

De post mbo-opleiding Betonconstructeur ASEng is een tweejarige opleiding voor personeel van ingenieursbureaus en ontwerpafdelingen. Onder eindverantwoordelijkheid van een betonconstructeur komen onder meer betonberekenen en toegepaste mechanica aan bod.
 
Lees meer


Betonconstructeur BSEng

Zelfstandig constructieberekeningen maken en beoordelen

De Nederlandse constructieve sector in de bouw blijft behoefte houden aan modelleurs, constructeurs, ontwerpers, projectleiders en toezichthouders. Omdat het reguliere technisch onderwijs niet geheel aan deze vraag kan voldoen, zijn er de deeltijdopleidingen Betonconstructeur en Staalconstructeur BSEng. Met deze opleidingen zorgt de Betonvereniging samen met Bouwen met Staal voor snel inzetbare constructeurs. De opleidingen zijn bedoeld voor ieder die een hbo-opleiding Bouwkunde, Civiele techniek of Werktuigbouw heeft voltooid, zonder een constructief afstudeerprogramma.
Lees meer


Betonconstructeur BV/MSEng

Bereik een hoger niveau als technisch vakkundig constructeur

Het ontwerpen en berekenen van bouwkundige en civiele constructies is een vakgebied voor specialisten. De beslissende keuzes in het ontwerpstadium zijn veelal bepalend voor alle daaropvolgende fasen in het bouwproces. Tijdens de Masteropleiding krijgt de deelnemer alle tools aangereikt om tijdens het ontwerpproces de juiste afwegingen te kunnen maken. Aan bod komen onder andere: kennis van berekeningsmethodieken, toegepaste mechanica, ontwerpaspecten, risicoanalyses, materiaaltechnologie, economie, uitvoeringsmethoden en grondmechanica.
Lees meer


EEM voor constructeurs

De krachtige rekenmethode 'EEM'
De cursus is een module van de opleiding Betonconstructeur BV. Je krijgt aan de hand van softwareprogramma's inzicht in de eindige-elementenmethode bij staafconstructies. De focus in de cursus ligt bij 1D- en 2D-constructies, die zijn opgebouwd uit elementen en knopen. Naast het volgen van theorie maak je zelf opdrachten met softwareprogramma's, waarbij een eigen 64 bits laptop vereist is.

Lees meer


Inleiding in de Dynamica

Het gedrag van een dynamisch systeem bestuderen en beoordelen

In deze cursus (een module van de opleiding Betonconstructeur MSEng) krijg je tools om het gedrag van een dynamisch systeem te bestuderen en te kunnen beoordelen. Aan bod komt onder meer de afleiding van de bewegingsvergelijking van enkele klassieke dynamische systemen.
 
Lees meer


Inleiding Geotechniek

Introductie van grondmechanica en funderingstechniek

De introductiemodule Inleiding Geotechniek behandelt de basisbeginselen voor grondmechanica en funderingstechniek. Aan bod komen onder meer het materiaal grond, de eigenschappen ervan en de testmethoden om deze te bepalen. Tevens krijg je kennis van spanningen in de grond, variaties in grondwater, samendrukking en bezwijken van grond, alsmede de keuze van de fundering. Heb je je ingeschreven voor de opleidingen Betonconstructeur BSEng of MSEng, dan is deze cursus inclusief.

Lees meer 


Meesterproef

Leg jij de ultieme Meesterproef af?

Het ontwerpen en berekenen van bouwkundige en civiele constructies is een vakgebied voor specialisten. Het ontwerpstadium is vaak bepalend voor alle volgende fasen in het bouwproces. Beslissende keuzes ten aanzien van technische uitvoerbaarheid, materiaalgebruik en economie worden in het ontwerpstadium gemaakt.
De post-Masteropleidingen PMSE Betonconstructeur en Staalconstructeur zijn twee vervolgopleidingen die worden afgesloten met een Meesterproef. Hierbij wordt je bijgestaan door een begeleider die ondersteunt bij zaken als de technische opzet, de juiste diepgang, modelleringstechnieken etc.
 
Lees meer


Prefab Beton voor Constructeurs

Is een prefab-betonconstructie een interessante ontwerpvariant?

In deze cursus, een module van de opleiding Betonconstructeur MSEng, komt alles op het gebied van prefab beton aan de orde. Zo krijgt de deelnemer inzicht in onder meer de ontwikkelingen, de drijfveren en de keuze voor semi prefab of volledig prefab. Tevens worden constructies behandeld en komen o.a. transport en montage aan de orde.
 
Lees meer


Voorgespannen Beton

Uitvoeren en controleren van voorgespannen betonconstructies

In de afgelopen vijftig jaar heeft voorgespannen beton een belangrijke plaats in de bouw verworven. Veel ontwerpen van bruggen en gebouwen zouden niet kunnen worden gerealiseerd zonder deze techniek. Deze cursus, een module van de opleiding Betonconstructeur MSEng, behandelt alles op het gebied van voorgespannen betonconstructies.

Lees meer


Wapenen in de praktijk

Zelfstandig wapenings- en sparingstekeningen maken

Aan de hand van theorie, oefeningen en tekenopdrachten krijgen de deelnemers kennis en praktische vaardigheden toegereikt om zelfstandig wapenings- en sparingstekeningen te maken en betonconstructievormen op te zetten. Tijdens de cursus wordt een bezoek gebracht aan een wapeningscentrale.
Lees meer


Construeren Beton Stabiliteit

Construeren Beton Stabiliteit, is een 3e jaars vak in de opleiding Betonconstructeur MSEng dat als module kan worden gevolgd.
De cursus wordt gegeven in 3 bijeenkomsten van 3 lesuren. En wordt afgesloten met een (facultatief) tentamen.
Lees meer
Algemeen T 0182-539 233   F 0182-537 510 info@betonvereniging.nl Studiedagen  T 0182 - 532 389     
Opleidingen  T 0182-539 858  F 0182-558 489  opleidingen@betonvereniging.nl    Administratie  T 0182-572 159
Ir. P. Bloklandhuis Büchnerweg 3      Postbus 411 2800 AK Gouda            KvK 40464045 IBAN: NL32 RABO 0322 4169 06