© Powered by SiteSpirit

 
0-Betonvereninging logo 2016 met tekst rechts.jpg
8.3 constructief ontwerp  brug over het van starkenborghkanaal 2015-70.jpg


Werkvoorbereiding en uitvoering

Op deze pagina treft u een overzicht aan van de opleidingen / cursussen Werkvoorbereiding en uitvoering.

Direct naar het aanmeldformulier
Staat de cursus/studiedag van uw keuze niet in het snelmenu, stuur dan uw gegevens naar info@betonvereniging.nl

Opleiding Betonuitvoerder/-werkvoorbereider BV
De opleiding Betonuitvoerder/-werkvoorbereider, BV bestaat uit drie op elkaar afgestemde cursussen op het gebied van betonuitvoering en werkvoorbereiding.
Bij voldoende resultaat van de examens van deze cursussen wordt het diploma Betonuitvoerder/-werkvoorbereider BV uitgereikt.
Lees meer


Basiscursus Betonuitvoering

Beton is het meest toegepaste bouwmateriaal ter wereld.
Logisch, want het is sterk en duurzaam, wordt gemaakt met lokaal verkrijgbare materialen en kan zowat elke gewenste vorm aannemen! Maar om ook de beste kwaliteit te krijgen, is veel moeilijker dan het lijkt!
Lees meer


Bekistingen, hulpconstructies en uitvoeringsmethoden [bhu]

Tijd- en kostenbesparing door kennis van bouwkuipen, wapening en bekistingen

Bekistingen vormen een belangrijk (kosten)aandeel van de totale kosten van een betonconstructie. Niet alleen door het materiaal, maar vooral ook door het arbeidsloon. Traditioneel wapenen is bovendien arbeidsintensief en arbo-onvriendelijk. Met prefabriceren kunnen cycli belangrijk worden versneld. Tot slot zijn ook bouwkuipen een belangrijke kostenpost. Deze cursus vormt de start van de opleiding Betonuitvoerder/-werkvoorbereider.

Lees meer


Betonstorten: van voorbereiding tot nabehandeling [bvn]

Alles over beton storten: van voorbereiding tot nabehandeling
Na afloop van de cursus kunt u inschatten of de voorgeschreven (voorspan)wapening uitvoerbaar en verantwoord is in de constructie. Tevens kunt u hoeveelheid, omvang en inzetbaarheid van hulpmiddelen bepalen voor het storten van beton en stellen van wapening en bekisting. U weet hoe te handelen bij het bestellen en storten van betonspecie en treft de juiste maatregelen tot nabehandelen.
Lees meer


Betonstorten: van voorbereiding tot verhardingsbeheersing [bvv]

Alles over beton storten: van voorbereiding tot verhardingsbeheersing
De cursus is onderdeel van de opleiding Betonuitvoerder/-werkvoorbereider BV. In drie modules komen de onderwerpen In te storten materialen bvo, Beton bun en Verhardingsbeheersing vbe aan bod. Je leert onder meer over het aanbrengen van wapening, beknopte betontechnologie en ontwerpaspecten,scheurvorming en temperatuurbeheersing van beton..
Lees meer


Betontechnologie in de uitvoering [bun]

Hoe maak je een betonconstructie duurzaam?
Functionarissen op de bouwplaats hebben basiskennis nodig van het materiaal beton om te kunnen communiceren met zowel de ontwerpers van de betonconstructie als de leveranciers van de betonspecie. Welke eisen heeft de ontwerper eigenlijk aan het beton gesteld en voor welke detaillering heeft hij gekozen? En hoe kan de betonleverancier helpen om de uitvoering zo goed mogelijk te laten verlopen?
Lees meer


Bouwputten uitvoering NIEUW

Bouwputten onmisbaar bij ontwerp ondergrondse ruimten
De cursus is een module uit de cursus Bekistingen, Hulpconstructies & Uitvoeringsmethoden bhu.
In stedelijk gebied wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van ondergrondse ruimten van ťťn of meer bouwlagen diep. Om dergelijke constructies te kunnen bouwen moet een bouwput worden gecreŽerd door de grond tot de gewenste diepte te ontgraven. Daarnaast is een bouwput ook nodig voor de bouw van ondergrondse infrastructuur (bijv. tunnels, riolering, etc.). Het ontwerp van ondergrondse ruimten en infrastructuur hangt nauw samen met de uitvoering van de bouwput. Hierbij is er geen onderscheid tussen utiliteitsbouw, civiele en industriŽle bouw.
Lees meer


Inspectie & Handhaving Bouwtoezicht door adviesbureaus en gemeenten

Een goede interpretatie van het bouwproces tijdens voorbereiding en uitvoering
Toezichthouders op de bouw moeten erop toezien dat op de bouwplaats veilig en op basis van de actuele normen wordt gebouwd. Handhaving is hierbij belangrijk. Er moet met name een goede interpretatie plaatsvinden van vermeende of potentiŽle gebreken en geconstateerde afwijkingen van tekeningen en/of vergunningen. De cursus is gebaseerd op de diverse disciplines van de uitvoerende bouw en gaat deels over de regelgeving en deels over het veilig construeren en bouwen in de praktijk. Het belangrijkste is dat je voldoende kennis hebt voor een goede interpretatie van het bouwproces tijdens de voorbereiding en de uitvoering op de bouwplaats. De cursus is ontwikkeld door COBc/Stadswerk, met medewerking van de Betonvereniging.
Lees meer


Installatietechniek en Civiele Tunnelbouw [ict]

Het werken aan tunnelprojecten brengt een complexe en multidisciplinaire projectomgeving en specifieke aandachtspunten met zich mee. Deze aandachtspunten kunnen zich soms weliswaar buiten het werkveld van de civiele bouwer bevinden, maar hebben desondanks in toenemende mate invloed op hun prestaties en werkplezier. Dit vereist kennis aangaande de specifieke aandachtspunten, werkprocessen van andere disciplines binnen het project en de invloed die dit kan hebben op de eigen werkzaamheden.
Deze cursus is momenteel niet gepland.
Lees meer


Installatietechniek en uitvoering B&U-sector [itu]

In de B&U-sector wordt de installatie steeds vaker apart aanbesteed, waardoor bouwkundig aannemer en installateur elkaar nogal eens in de weg zitten. Overeenstemming in de werkmethodiek is noodzakelijk op het gebied waar de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden in elkaar grijpen.
Deze cursus is momenteel niet gepland.
Lees meer


Schoon beton in de praktijk / CUR 100

Vervaardigen van schoon beton op basis van de herziene CUR-Aanbeveling 100

De beleving van schoon beton is niet bij voorbaat bij alle betrokken partijen gelijk. De verwachtingen moeten goed en eenduidig worden vastgelegd en op elkaar afgestemd. Daarvoor is de herziene CUR-Aanbeveling 100 een goed hulpmiddel. Aan de hand van voorbeelden worden diverse mogelijkheden en beperkingen besproken en verwachtingen in de juiste context geplaatst.

Lees meer


Verhardingsbeheersing en Betontechnologische Uitvoeringsaspecten [vbu]

In deze cursus komen uitvoerders en werkvoorbereiders van alles te weten over het fenomeen temperatuurbeheersing. Allereerst krijgt u uitgelegd waarom gewapend beton, in strijd met het basisprincipe, onder bepaalde omstandigheden niet of slechts in beperkte mate gescheurd mag zijn.

Lees meer


Voorspantechniek uitvoering [vsu]

Alles wat je moet weten van (voor)spannen

De cursus behandelt verschillende onderwerpen die betrekking hebben op het uitvoeren van constructies van (gedeeltelijk) voorgespannen beton. Aan bod komen onder meer: het principe en aanbrengen van voorspanning, het spannen, de spanapparatuur en de te nemen veiligheidsmaatregelen. Toepassingen daarvan liggen zowel in de utiliteitsbouw als de infrabouw.

Lees meer
Algemeen T 0182-539 233   F 0182-537 510 info@betonvereniging.nl Studiedagen  T 0182 - 532 389     
Opleidingen  T 0182-539 858  F 0182-558 489  opleidingen@betonvereniging.nl    Administratie  T 0182-572 159
Ir. P. Bloklandhuis BŁchnerweg 3      Postbus 411 2800 AK Gouda            KvK 40464045 IBAN: NL32 RABO 0322 4169 06