© Powered by SiteSpirit

 
0-Betonvereninging logo 2016 met tekst rechts.jpg
1.2 bruggen & viaducten stadsbrug de oversteek.jpg


Betontechnoloog [bte]

Inleiding

Betonlaborant j ring.jpg

Ga naar het aanmeldformulier
Voor wie zich wil verdiepen in de betontechnologie

De cursus is onderdeel van de opleiding tot 'Betontechnoloog BV'. Aan bod komen diverse thema's zoals samenstelling en uiterlijk van beton, specifieke eisen of bijzondere samenstellingen, procesbeheersing en het beoordelen van beton als eindproduct. Als vooropleiding is vereist het deelcertificaat 'Basiskennis Beton Technologie' bbt, behaald na 2012 of het diploma Betontechnoloog BV, behaald voor 2008 met voldoende werkervaring en nascholing.


Profiel opleiding bte

Startdatum 13 of 20 februari 2018 Functioneringsniveau hbo
Cursusplaats Gouda 13-2-2018 Rosmalen 13-2-2018;
Nunspeet 20-2-2018; Examen Utrecht 22 mei 2018
Studielast
(uur)
60 uur
Contacturen 11 lesavonden van 2 uur Kenniseenheden 10
Kosten in € (ex. b.t.w.) 1.290,- niet-leden 1.565,-
alleen examen 685,- 790,-

Doelgroep

De cursus is bestemd voor de functionaris op de betoncentrale en in de betonproductenindustrie,
verantwoordelijk voor de mengselsamenstelling en de productie.


Resultaat

het volgen van de cursus kun je (mits je voldoende  praktijkervaring hebt) aan de slag als Betontechnoloog.
Je bent verantwoordelijk voor het mengselontwerp en de kwaliteitsbewaking van de productie van betonspecie.
Tevens ben je in staat te werken volgens de eisen in art. 9.6.1 van NEN 8005 en art. 5.8.1 van de Beoordelingsrichtlijn 1801 'Betonmortel'.
Bij voldoende resultaat van het examen krijg je een deelcertificaat "Betontechnoloog bte".


Vooropleidingsvereisten

Als vooropleiding heb je tenminste nodig:
• Basiskennis Beton Technologie bbt *) en
• Diploma Betonlaborant BV bla of Deelcertificaat Practicum Betontechnologie pbt **).
*) Afgestudeerden aan de TU Delft fac. CiTG die het mastercollege 5110 Concrete Science and Technology met goed resultaat hebben gevolgd, verkrijgen hiervoor vrijstelling. Overleg in afwijkende gevallen met het bureau van de Betonvereniging.
**) De cursus Practicum Betontechnologie wordt georganiseerd zodra bekend is welke deelnemers aan de cursus Betontechnoloog bte het diploma Betonlaborant BV niet bezitten.


Lestijden

19.00 - 21.00 uur


Methode

De cursus bestaat uit 11 avonden van 2 uur, die in principe wekelijks plaatsvinden.
De kennisoverdracht vindt plaats door middel van mondeling onderwijs aan de hand van een speciaal voor deze cursus geschreven en in 2015 geheel herzien dictaat van de Betonvereniging.


Examen / Bewijs van Deelname

EXAMENREGLEMENT BTE 2016.jpg

Wanneer u bent ingeschreven voor de cursus, bent u automatisch ingeschreven voor het deelexamen.
Deelnemers die het deelexamen met goed gevolg hebben afgelegd, èn in het bezit zijn van de vereiste vooropleidingen, ontvangen het diploma 'Betontechnoloog BV'.
Deelname aan het deelexamen is niet beperkt tot hen die de cursus hebben gevolgd. 


Programma

reglement deelcert betontechnoloog-13.jpg

De cursus is opgebouwd rond onderstaande thema's:
A. Samenstellen van beton
Algemeen schema voor het ontwerpen van betonsamenstellingen
– uitwerking voor mengselontwerp van traditioneel beton, zelfverdichtend beton en aardvochtig beton.
B. Beton met specifieke eisen of bijzondere samenstellingen
Beton met bijzondere specificaties – beton met hoge duurzaamheid – bijzondere uitvoeringsmethoden (storten/ aanbrengen/verwerken/afwerken)
C. Beton in de kist
Horizontale betonspeciedruk – gewogen rijpheid – temperatuurbeheersing – nabehandeling – ontkisten
D. Uiterlijk van beton
Uiterlijk van beton in de voorschriften – belangrijke invloedsfactoren op het uiterlijk – veel voorkomende onvolkomenheden en herstelmaatregelen en hoe te voorkomen
E. Procesbeheersing
Procesbeheersing – statistische begrippen – conformiteitscontrole – familieconcept –statistische procesbeheersing
F. Beoordelen van beton als eindproduct
Visuele inspectie – afnamecriteria bij betonproducten en vooraf vervaardigde betonelementen – beoordeling van de druksterkte – onderzoek naar de duurzaamheid


Cursuscoördinator

Henk 2013.jpg

Henk Wapperom
Voor vragen over vooropleiding en inhoudelijke zaken.
Henk Wapperom
e: henk@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858
exploitatie opleidingen
Platform Betonderhoud


Vervolgcursussen

- Betontechnologisch Adviseur bta
- Nascholing Betontechnoloog BV
- Zelfverdichtend beton
Algemeen T 0182-539 233   F 0182-537 510 info@betonvereniging.nl Studiedagen  T 0182 - 532 389     
Opleidingen  T 0182-539 858  F 0182-558 489  opleidingen@betonvereniging.nl    Administratie  T 0182-572 159
Ir. P. Bloklandhuis Büchnerweg 3      Postbus 411 2800 AK Gouda            KvK 40464045 IBAN: NL32 RABO 0322 4169 06