© Powered by SiteSpirit

 
0-Betonvereninging logo 2016 met tekst rechts.jpg
1.2 bruggen & viaducten stadsbrug de oversteek.jpg


Betontechnologisch Adviseur [bta]

Inleiding

Betonlaborant j ring.jpg

Ga naar het aanmeldformulier
Belangrijke schakel in de driehoek betonconstructeur – uitvoerder – betontechnoloog

De cursus Beton Technologisch Adviseur bta is een vervolg op de cursus Basiskennis Beton Technologie bbt, waarbij de kennis wordt uitgebreid en verdiept. Ben je werkzaam binnen de driehoek betonconstructeur – uitvoerder – betontechnoloog, dan vind je hier een passende opleiding. Je leert niet alleen te adviseren over samenstelling en verwerken van betonspecie, maar ook de invloed van de bijzondere uitvoeringsaspecten op het verhardende beton te beoordelen. Als de cursisten uit alle drie genoemde disciplines afkomstig zijn, zal de onderlinge samenwerking het best tot zijn recht komen.


Profiel opleiding bta

Startdatum 20-9-2017 Functioneringsniveau n.v.t.
Cursusplaats Gouda Studielast
(uur)
100 uur
Contacturen 7 lesdagen van 6 uur Kenniseenheden 24
Kosten incl. examen in € (ex. b.t.w.) 2.660,- niet-leden 2.990,-
14-2-2018

Doelgroep

De cursus is bestemd voor
● betonconstructeurs of betontechnologische experts in dienst bij advies- en ingenieursbureaus en de overheid;
● uitvoeders/werkvoorbereiders en betontechnologische deskundigen bij aannemingsbedrijven;
● betontechnologen bij betoncentrales en betonfabrieken.


Resultaat

Na het volgen van de cursus ben je in staat schade te analyseren aan jong beton en te adviseren over herstel. Tevens ben je een belangrijke schakel in de driehoek betonconstructeur – uitvoerder – betontechnoloog. Je adviseert de specialisten en helpt hen met diverse betonsoorten en uitvoeringsmethodieken nieuwe wegen te bewandelen.
Na een geslaagde mondelinge verdediging van je adviesrapport krijg je het diploma Betontechnologisch Adviseur BV.


Vooropleidingsvereisten

De cursus bta is een onderdeel van de opleiding Betontechnologisch Adviseur BV. Voor het met succes afronden van deze cursus is het van belang een werk- en denkniveau op HBO-niveau te bezitten, om

●     zowel mondeling als schriftelijk een goed advies te kunnen verwoorden en te verdedigen, en
●     kennis te hebben van de Toegepaste Mechanica op 2e jaars HBO-niveau.

Als vooropleiding is vereist:
 ·         het deelcertificaat 'Basiskennis Beton Technologie' bbt, behaald in 2012 of daarna óf
·         het diploma Betontechnoloog BV, behaald in 2007 of daarna, met voldoende werkervaring en nascholing.


Lestijden

9.00 -16.00 uur


Cursusopzet

De cursus bestaat uit zeven dagen van zes lesuren, eens in de veertien dagen. Wanneer je bent ingeschreven voor de cursus, ben je ook automatisch ingeschreven voor het examen. De examinering bestaat uit drie delen:
1.     het opstellen van een schriftelijk betontechnologisch advies van een praktijkgeval uit bij voorkeur de eigen werksituatie van de kandidaat.
2.     controle van aanwezigheid
Om in aanmerking te komen voor het diploma dient ten minste 80% van het aantal dagdelen te zijn gevolgd.
3.     een mondelinge toelichting op het schriftelijk geformuleerde advies.
U wordt alleen uitgenodigd voor deze mondelinge toelichting indien het schriftelijke betontechnologische advies als voldoende is beoordeeld.


Examen / Bewijs van Deelname

EXAMENREGLEMENT BTA 2016.jpg

Wanneer u bent ingeschreven voor de cursus, bent u automatisch ingeschreven voor het examen.

Deelnemers die het deelexamen met goed gevolg hebben afgelegd, én in het bezit zijn van de vereiste vooropleiding, ontvangen het diploma 'Betontechnologisch Adviseur BV'.


Programma

reglement deelcert BTA 2013.jpg

Aan de hand van de volgende thema's wordt de stof van de
Basiskennis Betontechnologie bbt uitgebreid en verdiept:
1. Certificatie & Regelgeving
2. Constructieleer
3. Eigenschappen Grondstoffen & Beton
4. Schademechanismen
5. Verhardingsbeheersing
6. Betontechnologische Uitvoeringsaspecten
7. Specifieke aspecten van betonsoorten en betontoepassingen
8. Duurzaamheid


Cursuscoördinator

Henk 2013.jpg

Henk Wapperom
Voor vragen over vooropleiding en inhoudelijke zaken.
Henk Wapperom
e: henk@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858
exploitatie opleidingen
Platform Betonderhoud
Algemeen T 0182-539 233   F 0182-537 510 info@betonvereniging.nl Studiedagen  T 0182 - 532 389     
Opleidingen  T 0182-539 858  F 0182-558 489  opleidingen@betonvereniging.nl    Administratie  T 0182-572 159
Ir. P. Bloklandhuis Büchnerweg 3      Postbus 411 2800 AK Gouda            KvK 40464045 IBAN: NL32 RABO 0322 4169 06