© Powered by SiteSpirit

 
0-Betonvereninging logo 2016 met tekst rechts.jpg
8.2 constructief ontwerp  winkelcentrum t loon.jpg


Metselmortellabortant BV

Inleiding

abb 1621-1_01_IMG_5221.jpg

Ga naar het aanmeldformulier
De laatste jaren is er in de markt voor metselmortelspecies een grote verschuiving geweest van natte metselspecies naar droge mortel. Ook heeft Europese Regelgeving haar intrede gedaan. Op verzoek van grote mortelleveranciers is daarom de cursus Metselmortellaborant BV grondig herzien, enerzijds voor nascholing en anderzijds voor de nieuwe generatie laboranten.
De cursus is bedoeld voor allen die proeven op metselspecies uitvoeren of de uitkomsten ervan beoordelen en adviezen over de uitvoering op de bouwplaats geven. De cursus bestaat theorie én practicum. De kennisoverdracht heeft plaats door mondeling onderwijs aan de hand van een voor deze cursus geschreven dictaat, afgewisseld met het uitvoeren van practicumopdrachten. Een Nederlandse bewerking van de relevante normen over metselspeciebeproeving is in het cursusmateriaal opgenomen.


Profiel opleiding mla

Startdatum 11-1-2017 Functioneringsniveau n.v.t.
Cursusplaats Eindhoven Studielast
(uur)
85 uur
Contacturen 4 lesdagen van 6 uur, één practicumdagdeel Kenniseenheden n.v.t.
Kosten in € (ex. b.t.w.) 2800,- niet-leden 3455,-

Bestemd voor

De cursus is bedoeld voor allen die proeven op metselspecies uitvoeren of de uitkomsten ervan beoordelen en adviezen over de uitvoering op de bouwplaats geven.


Doel

Laboranten, betrokken bij de vervaardiging van metselspecies in welke vorm dan ook, alle in de norm genoemde beproevingen te kunnen laten uitvoeren en op de bouwplaats inzicht kunnen geven in het vervaardigen van metselspecie en metselwerk.


Vooropleidingseisen

Rekenvaardigheid, alsmede basiskennis van natuurkunde en scheikunde is vereist zoals dat in de onderbouw van het voortgezet onderwijs wordt onderwezen.

Werkzaam zijn in de branche is een vereiste.


Lestijden

8.30 - 16.00 uur


Methode

De cursus bestaat uit
• vier lesdagen van zes uur, eens per veertien dagen, en
• een practicumdagdeel

De kennisoverdracht vindt plaats door mondeling onderwijs aan de hand van een voor deze cursus geschreven dictaat, afgewisseld met het uitvoeren van practicumopdrachten.
Een Nederlandse bewerking van de relevante normen over metselspeciebeproeving is in het cursusmateriaal opgenomen.


Examen / Bewijs van Deelname

Examenreglement Metselmortellaborant - 2011.jpg

Het examen bestaat uit een schriftelijk theorie-examen, waaraan mag worden deelgenomen wanneer men de practicumproeven voldoende heeft uitgevoerd.

Als het theoretisch examen met een voldoende is afgesloten, verkrijgt men het diploma 'Metselmortellaborant BV'.


Programma

Na een hoofdstuk met algemene informatie over het werk van een laborant (doel, kalibratie, certificatie en kwaliteitszorg) volgt een hoofdstuk met algemene informatie over metselwerk.
Daarna komen de beschrijvingen van de grondstoffen aan de beurt: bindmiddelen en vulstoffen, toeslagmaterialen, water en hulpstoffen. Dit vormt de basis voor de bespreking van de eigenschappen van metselspecie en metselmortel.
Een belangrijk onderdeel vormt de bespreking van de beproevingsmethodieken van metselspecie en –mortel; het gebruik van de Europese normen is daar een onderdeel van. Tot slot komen het fabriceren en produceren van metselspecie en de uitvoering van metselwerk aan de orde.
Een essentieel onderdeel is, dat de cursist in eigen omgeving proeven moet uitvoeren, waarvan verslag moet worden gedaan in een apart practicumonderdeel. Daarbij moet de cursist tevens aantonen het uitvoeren van beproevingen te beheersen.


Cursuscoördinator

Henk 2013.jpg

Henk Wapperom
Voor vragen over vooropleiding en inhoudelijke zaken.
Henk Wapperom
e: henk@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858
exploitatie opleidingen
Platform Betonderhoud
Algemeen T 0182-539 233   F 0182-537 510 info@betonvereniging.nl Studiedagen  T 0182 - 532 389     
Opleidingen  T 0182-539 858  F 0182-558 489  opleidingen@betonvereniging.nl    Administratie  T 0182-572 159
Ir. P. Bloklandhuis Büchnerweg 3      Postbus 411 2800 AK Gouda            KvK 40464045 IBAN: NL32 RABO 0322 4169 06