© Powered by SiteSpirit

 
0-Betonvereninging logo 2016 met tekst rechts.jpg
5.3 restauratie-reparatie transformatie de holland.jpg


Toeslagmaterialenlaborant BV

Inleiding

Nascholing metselmortellaborant.jpg

Gecertificeerd laboratoriumproeven uitvoeren
In de BRL’s 2501 en 2502 worden de kwaliteitseisen genoemd waaraan lichte toeslagmaterialen en korrelvormige materialen moeten voldoen willen ze in beton kunnen worden toegepast.
In de opleiding Toeslagmaterialenlaborant BV komen diverse laboratoriumwerkzaamheden aan bod zoals mengselberekening, proeven en het toetsen van resultaten. Op het programma staat zowel een practicum- als een theoriegedeelte.
De opleiding is in voornoemde BRL’s ten voorbeeld gesteld.


Profiel opleiding tla

Startdatum 11-1-2018 Functioneringsniveau n.v.t.
Cursusplaats Nijmegen Studielast
(uur)
135 uur
Contacturen 8 lesdagen van 6 uur en een practicumdag Kenniseenheden n.v.t.
Kosten in € (ex. b.t.w.) 3.310,- niet-leden 3.825,-
Examen 22-3-2018

Doelgroep

Ga naar het aanmeldformulier
De opleiding is bestemd voor:
- personeel dat werkzaamheden verricht in laboratoria van toeslagmaterialenproducenten
- personeel in de verkoop, vertegenwoordiging en handel in toeslagmaterialen, alsmede personeel dat werkzaam is bij loswallen.


Resultaat

Na het volgen van de opleiding ben je in staat om zelfstandig de laboratoriumwerkzaamheden uit te voeren, die horen bij het vervaardigen en controleren van toeslagmaterialen. De interpretatie en verantwoordelijkheid blijven voorbehouden aan de bevoegde betontechnoloog. Met het behaalde diploma voldoe je aan de eisen die zijn gesteld in art. 7.5 van de BRL 2501 Lichte toeslagmaterialen of de BRL 2502 Korrelvormige materialen.


Vooropleidingseisen

Om de opleiding met goed gevolg te kunnen afronden, is rekenvaardigheid vereist.
Werkzaam zijn in een toeslagmaterialenlaboratorium is een vereiste.


Lestijden

8.30 - 16.00 uur


Methode

De cursus bestaat uit
• acht lesdagen van zes uur, eens per veertien dagen, en
• een practicumdagdeel

De kennisoverdracht heeft plaats door mondeling onderwijs aan de hand van een voor deze cursus geschreven syllabus, afgewisseld met het uitvoeren van practicumopdrachten, ook buiten de lesdagen.
Daartoe moet de kandidaat in zijn eigen (werk)omgeving kunnen beschikken over laboratoriumvoorzieningen.


Examen / Bewijs van Deelname

De toetsing bestaat uit een
1. beoordeling van een aantal practicumopdrachten, uitgevoerd in eigen werksituatie tijdens de practicumdag;
2. schriftelijke toets over het theoriegedeelte.
Er mag pas aan de schriftelijke toets worden deelgenomen als de practicumopdrachten voldoende zijn uitgevoerd.
Als het theoretisch examen met een voldoende is afgesloten, verkrijgt men het diploma 'Toeslagmaterialenlaborant BV'


Programma

Onderstaande proeven worden uitgevoerd conform NEN-EN 12620 en NEN 5905
• Bepalen hoeveelheid 'zeer fijn materiaal'
• Onderzoek naar 'zwellende klei'
• Gehalte zachte bestanddelen
• Onderzoek naar aanwezigheid van organische stoffen: 
       - humuszuur
        - fulvozuur
• Bepalen van het chloride-gehalte
• Bepalen van de waterabsorptie
• Bepalen van de volumieke massa
• Bepalen hoeveelheid 'gebroken' en 'ongebroken' grind
• Bepalen hoeveelheid metselwerkgranulaat in het menggranulaat (CUR-Aanb. 4 en 5)
• Partijkeuring/controle; monsterneming
• Visueel waarnemen
• Zeefanalyse en bepalen vochtgehalte

Er worden demonstraties gegeven van onderstaande proeven, waarvan de interpretatie van de resultaten wordt aangeleerd.
• Bepalen gehalte aan schelpen
• Hoeveelheid carbonaten
• Alkali-toeslagreactie
• Onderzoek naar vorstbestandheid van toeslagmaterialen
• Onderzoek naar Fe-/V-verbindingen
• Bepalen hardheid en sterkte
• Bepalen slijtvastheid


Cursuscoördinator

Henk 2013.jpg

Henk Wapperom
Voor vragen over vooropleiding en inhoudelijke zaken.
Henk Wapperom
e: henk@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858
exploitatie opleidingen
Platform Betonderhoud
Algemeen T 0182-539 233   F 0182-537 510 info@betonvereniging.nl Studiedagen  T 0182 - 532 389     
Opleidingen  T 0182-539 858  F 0182-558 489  opleidingen@betonvereniging.nl    Administratie  T 0182-572 159
Ir. P. Bloklandhuis Büchnerweg 3      Postbus 411 2800 AK Gouda            KvK 40464045 IBAN: NL32 RABO 0322 4169 06