© Powered by SiteSpirit

 
0-Betonvereninging logo 2016 met tekst rechts.jpg
7.1 betontechnologie pont d ela république montpellier-.jpg


Nascholing Betonlaborant BV

Inleiding

tla uit ppt tla.jpg

Ga naar het aanmeldformulier
Consequenties voor de betonlaborant bij het uitvoeren van proeven
Voor het volgen van deze cursus moet je in het bezit zijn van het diploma Betonlaborant BV. In de cursus komen onder andere beproevingsnormen voor betonspecie en hogesterkte- of zelfverdichtend beton aan bod. Tevens wordt aandacht besteed aan de Europese Norm NEN-EN 206 en de Nederlandse Aanvulling NEN 8005.


Profiel opleiding bln

Startdatum
Cursusplaats
Meppel 9-4-2018
Utrecht 11-4-2018
Eindhoven 13-4-2018
Functioneringsniveau n.v.t.
Studielast
(uur)
15 uur
Contacturen 1 bijeenkomst van 8 uur Kenniseenheden n.v.t.
Kosten in €
(ex. b.t.w.)
1110,- niet-leden 1.275,-

Doelgroep

Bestemd voor gediplomeerde betonlaboranten die het diploma Betonlaborant BV vijf jaar of langer geleden behaalden en willen blijven voldoen aan art. 7.8.2 van BRL 1801 Betonmortel.


Resultaat

Met deze nascholing voor gediplomeerde betonlaboranten voldoe je aan de nascholingsverplichting zoals is omschreven in art. 9.6.1 van NEN 8005 en in art. 5.8.2 van de BRL 1801 Betonmortel.


Vooropleidingseisen

Voor het volgen van deze cursus moet men in het bezit zijn van het diploma Betonlaborant BV.


Lestijden

8.30 - 16.00 uur


Methode

De opleiding beslaat een volledige dag en bestaat uit
•    drie blokken van twee lesuren theorie, en
•    een blok van twee uren practicum.

De kennisoverdracht heeft plaats door mondeling onderwijs aan de hand van een cursusdictaat, demonstraties en uit te voeren proeven.


Examen / Bewijs van Deelname

Aan de cursus is geen examen verbonden.
Aan de deelnemers van de bijeenkomst wordt een Bewijs van Deelname verstrekt.
Met dit bewijs wordt voldaan aan art. 7.8.2 van de BRL 1801 Betonmortel.


Programma

In de cursus wordt aandacht besteed aan de Europese Norm NEN-EN 206 en de herziene Nederlandse Aanvulling NEN 8005. Vooral wordt ingegaan op de consequenties voor de Betonlaborant bij het uitvoeren van de proeven. De onderliggende beproevingsnormen spelen ook een rol.
Tevens wordt aandacht besteed aan hogesterkte- en zelfverdichtend beton.


Cursuscoördinator

Henk 2013.jpg

Henk Wapperom
Voor vragen over vooropleiding en inhoudelijke zaken.
Henk Wapperom
e: henk@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858
exploitatie opleidingen
Platform Betonderhoud
Algemeen T 0182-539 233   F 0182-537 510 info@betonvereniging.nl Studiedagen  T 0182 - 532 389     
Opleidingen  T 0182-539 858  F 0182-558 489  opleidingen@betonvereniging.nl    Administratie  T 0182-572 159
Ir. P. Bloklandhuis Büchnerweg 3      Postbus 411 2800 AK Gouda            KvK 40464045 IBAN: NL32 RABO 0322 4169 06