© Powered by SiteSpirit

 
0-Betonvereninging logo 2016 met tekst rechts.jpg
8.3 constructief ontwerp  brug over het van starkenborghkanaal 2015-70.jpg


Betonlaborant BV

Inleiding

tla uit ppt tla.jpg

Ga naar het aanmeldformulier

Gecertificeerd laboratoriumproeven uitvoeren
In de BRL 1801 Betonmortel en de KIWA Criteria 73 worden de kwaliteitseisen genoemd waaraan het product betonmortel respectievelijk beton moet voldoen. In de opleiding Betonlaborant BV komen diverse laboratoriumwerkzaamheden aan bod zoals mengselberekening, proeven en het toetsen van resultaten. De opleiding bestaat uit zowel een practicum- als een theoriegedeelte. De opleiding is in voornoemde beleidsdocumenten ten voorbeeld gesteld.


Profiel opleiding bla

Startdatum 4 of 5 september 2017 Functioneringsniveau mbo (4)
Cursusplaats Leeuwarden start 5-9-2017, Eindhoven start 5-9-2017 Rotterdam start 4-9-2017, Amersfoort start 12-9-2017 Centraal Examen Utrecht 20-2-2018 Studielast
(uur)
160 uur
Contacturen 8 lesdagen van 6 uur, en drie practicumdagdelen Kenniseenheden n.v.t.
Kosten in € (ex. b.t.w.) 3.310,- niet-leden 3.890,-
3.455,-
Alleen examen 490,- 570,-

Bestemd voor

De opleiding is bestemd voor personeel dat werkzaam is in laboratoria van betonmortelbedrijven, betonfabrieken, aannemingsbedrijven, (betontechnologische) adviesbureaus en overheidsinstellingen.


Resultaat

Na het volgen van de opleiding ben je in staat om zelfstandig de laboratoriumwerkzaamheden uit te voeren, die horen bij het vervaardigen en controleren van betonspecie en beton. De interpretatie en verantwoordelijkheid blijven voorbehouden aan de bevoegde betontechnoloog.
Met het behaalde diploma voldoe je aan de eisen die zijn gesteld in art. 7.8.2 van de BRL 1801 Betonmortel.


Vooropleidingsvereisten

Om tot de opleiding te worden toegelaten, dient men in het bezit te zijn van één van de onderstaande diploma's: 
* diploma  Basiskennis Beton Algemeen bba v/h abb
* certificaat 'Betonvakman Basiscursus' van de BFBN 
* diploma BOL-4 opleiding Bouwkunde, Infratechniek of laboratorium

Rekenvaardigheid op ten minste het niveau van de kaderberoepsgerichte leerweg (voorheen VBO-C / Mavo-C) is noodzakelijk om de cursus met goed gevolg te doorlopen.


Lestijden

8.30 - 16.00 uur


Methode

Het theoriegedeelte van de opleiding bestaat uit
• acht lesdagen van zes lesuren, om de veertien dagen, en
• drie practicumdagdelen.

De kennisoverdracht vindt plaats door mondeling onderwijs aan de hand van een cursusdictaat, demonstraties en uit te voeren proeven, ook buiten de lesdagen. Daartoe moet de kandidaat in zijn eigen (werk)omgeving kunnen beschikken over laboratoriumvoorzieningen.


Examen / Bewijs van Deelname

reglement Examen Betonlaborant versie 1-9-2013.jpg

Practicumtoets en schriftelijk examen.
De toetsing bestaat uit een
1. beoordeling van een aantal practicumopdrachten, uitgevoerd in eigen werksituatie en tijdens practicumdagen;
2. schriftelijke toets over het theoriegedeelte, centraal afgenomen in Utrecht.

Er mag pas aan de schriftelijke toets worden deelgenomen als de practicumopdrachten voldoende zijn uitgevoerd.

Na het met goed gevolg afleggen van de toetsing wordt het diploma "Betonlaborant BV" verkregen, als bedoeld in art. 9.6.1 van NEN 8005 en art. 7.8.2 van de BRL 1801.


Programma

De opleiding bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte.
Tijdens het theoriegedeelte worden de navolgende onderwerpen behandeld:
* controle op toeslagmaterialen, hulpstoffen en water;
* eenvoudige mengselberekening; 
* uitvoering van de laboratoriumproeven die nodig zijn bij de controle van betonspecie en beton; 
* het toetsen van de laboratoriumresultaten aan de eisen van de geldende normen.

Instructies in het laboratorium maken deel uit van de theorielessen.


Cursuscoördinator

Henk 2013.jpg

Henk Wapperom
Voor vragen over vooropleiding en inhoudelijke zaken.
Henk Wapperom
e: henk@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858
exploitatie opleidingen
Platform Betonderhoud
Algemeen T 0182-539 233   F 0182-537 510 info@betonvereniging.nl Studiedagen  T 0182 - 532 389     
Opleidingen  T 0182-539 858  F 0182-558 489  opleidingen@betonvereniging.nl    Administratie  T 0182-572 159
Ir. P. Bloklandhuis Büchnerweg 3      Postbus 411 2800 AK Gouda            KvK 40464045 IBAN: NL32 RABO 0322 4169 06