© Powered by SiteSpirit

 
0-Betonvereninging logo 2016 met tekst rechts.jpg
1.3 bruggen & viaducten overstroombare brug fortmond olst.jpg


Betontechnologie in de uitvoering [bun]

Inleiding

Betonlaborant j ring.jpg

Hoe maak je een betonconstructie duurzaam?
Functionarissen op de bouwplaats hebben basiskennis nodig van het materiaal beton om te kunnen communiceren met zowel de ontwerpers van de betonconstructie als de leveranciers van de betonspecie. Welke eisen heeft de ontwerper eigenlijk aan het beton gesteld en voor welke detaillering heeft hij gekozen? En hoe kan de betonleverancier helpen om de uitvoering zo goed mogelijk te laten verlopen?


Profiel opleiding bun

Startdatum 8-3-2018 Functioneringsniveau mbo (4)
Cursusplaats Gouda Studielast
(uur)
25 uur
Contacturen 3 bijeenkomsten van 4 uur Kenniseenheden n.v.t.
Kosten in € (ex. b.t.w.) 925,- niet-leden 1.150,-
= module 2

Doelgroep

De cursus is bestemd voor:
- uitvoerders, werkvoorbereiders, projectcoördinatoren,
kwaliteitsfunctionarissen


Doel

Je weet uit welke hoofdbestanddelen beton bestaat en hoe deze bestanddelen met elkaar reageren. Verder weet je hoe te handelen bij het bestellen en storten van betonspecie, hoe de sterkteontwikkeling verloopt en wat het belang is van een goede nabehandeling. Tot slot heb je kennis van de invloed die de bekisting heeft op het betonoppervlak en het esthetisch resultaat op de betonconstructie.
Bij actieve deelname aan de cursus verkrijg je een bewijs van deelname.


Vooropleidingsvereisten

Als vooropleiding heb je ten minste nodig:
• mbo werk- en denkniveau
Overleg in afwijkende gevallen met het bureau van de Betonvereniging.


Lestijden

15.00 - 19.30 uur


Methode

De cursus bestaat uit drie lesmiddag/-avonden van vier lesuren, die wekelijks plaatshebben.
De kennisoverdracht heeft plaats door mondeling onderwijs aan de hand van een speciaal samengesteld cursusdictaat.

Als docenten treden diverse uitvoeringsdeskundigen op.


Examen / Bewijs van Deelname

U ontvangt bij actieve deelname een Bewijs van Deelname.


Programma

Betontechnologie en ontwerpaspecten
•    cement
•    hulpstoffen
•    betonsoorten
•    ontwerpaspecten

Storten van beton en sterkteontwikkeling
•    vóór het storten van beton
•    het storten van beton
•    na het betonstorten
•    sterkteontwikkeling
•    ontkisten

Esthetisch beton; betontechnologie, bekisting en afwerking
•    materiaaltechnologie
•    betonsoorten voor schoonbeton
•    aandachtspunten bij constructievormen
•    keuzes tussen ter plaatse gestort en prefabbeton
•    duurzaam schoonbeton
•    bekisting + ontkistingsmiddelen
•    wapening
•    afstandhouders
•    stortproces
•    ontkisten
•    afwerken stortvlak & betonoppervlak


Cursuscoördinator

Henk 2013.jpg

Henk Wapperom
Voor vragen over vooropleiding en inhoudelijke zaken.
Henk Wapperom
e: henk@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858
exploitatie opleidingen
Platform Betonderhoud
Algemeen T 0182-539 233   F 0182-537 510 info@betonvereniging.nl Studiedagen  T 0182 - 532 389     
Opleidingen  T 0182-539 858  F 0182-558 489  opleidingen@betonvereniging.nl    Administratie  T 0182-572 159
Ir. P. Bloklandhuis Büchnerweg 3      Postbus 411 2800 AK Gouda            KvK 40464045 IBAN: NL32 RABO 0322 4169 06