© Powered by SiteSpirit

 
0-Betonvereninging logo 2016 met tekst rechts.jpg
1.2 bruggen & viaducten stadsbrug de oversteek.jpg


Practicum Betontechnologie [pte]

Inleiding

Nascholing metselmortellaborant.jpg

Ga naar het aanmeldformulier
Beproevingsresultaten op de juiste waarde interpreteren

De praktijkcursus is onderdeel van de opleiding tot Betontechnoloog BV. Je maakt kennis met de werkzaamheden in het betonlaboratorium aan de hand van theorie en demonstraties. Ook voer je zelf proeven uit in een laboratorium in je eigen werksituatie.


Profiel opleiding pbt

Startdatum 29-3-2017 Functioneringsniveau mbo (4)
Cursusplaats p.m. Studielast
(uur)
40 uur
Contacturen 2 lesdagen van 6 uur en 2 dagdelen practicum Kenniseenheden n.v.t.
Kosten in € (ex. b.t.w.) 1.235,- niet-leden 1.390,-

Bestemd voor

De cursus is bestemd voor:
- deelnemers aan de opleiding Betontechnoloog BV die niet in het bezit zijn van het diploma Betonlaborant BV
- betontechnologen, die in hun opleiding tot Betontechnoloog BV geen practicum hebben gevolgd en zich willen nascholen


Doel

Na het volgen van de cursus heb je kennis gemaakt met de werkzaamheden in het betonlaboratorium, zodat je de beproevingsresultaten op de juiste waarde kunt interpreteren.
Wanneer je de huiswerkopdrachten en practicumopdrachten met een voldoende hebt afgerond, verkrijg je een deelcertificaat.


Vooropleidingsvereisten

De cursus is een onderdeel van de opleiding tot 'Betontechnoloog BV'.
Om zinvol deel te kunnen nemen moet je ten minste kennis gemaakt te hebben met de theoretische achtergronden van de te behandelen proeven. Het bezit van één van onderstaande diploma's is dan ook vereist:
•    het deelcertificaat 'Basiskennis Beton Technologie' bbt, behaald in 2012 of laterLestijden

9.00 - 16.00 uur


Methode

De cursus bestaat uit twee lesdagen van zes uur met theorie en demonstraties en twee dagdelen, waarin je proeven in een laboratorium moet uitvoeren. Tussen de theoriedag en het dagdeel waarin je proeven in een laboratorium moet uitvoeren, moet je in een laboratorium in je eigen werksituatie 'huiswerkopdrachten' uitvoeren, waarover je moet rapporteren. Mocht je geen laboratorium ter beschikking hebben, dan kan de Betonvereniging daarin bemiddelen. De gehele cursus wordt binnen dertien weken afgerond.


Examen / Bewijs van Deelname

reglement deelcert pte 12.jpg

Het deelexamen is in de vorm van twee dagdelen practicumopdrachten.
Wanneer de huiswerkopdrachten en deze practicumopdrachten met een voldoende zijn afgerond, wordt het Deelcertificaat 'Practicum Betontechnologie pte' uitgereikt.


Programma

Het practicum bestaat uit twee delen:
In deel 1 wordt hoofdzakelijk aandacht besteed aan de grondstoffen van betonspecie zoals monsterneming, vochthuishouding, korrelgroottebepaling, volumieke massa en kalibratie.
Deel 2 is meer toegespitst op het geschiktheidsonderzoek van betonspecie en beton, zoals onderzoek naar volumieke massa, luchtgehalte, water-cementfactor, consistentie, druksterkte en de ijkgrafiek t.b.v. het rijpheidsonderzoek.


Cursuscoördinator

Henk 2013.jpg

Henk Wapperom
Voor vragen over vooropleiding en inhoudelijke zaken.
Henk Wapperom
e: henk@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858
exploitatie opleidingen
Platform Betonderhoud
Algemeen T 0182-539 233   F 0182-537 510 info@betonvereniging.nl Studiedagen  T 0182 - 532 389     
Opleidingen  T 0182-539 858  F 0182-558 489  opleidingen@betonvereniging.nl    Administratie  T 0182-572 159
Ir. P. Bloklandhuis Büchnerweg 3      Postbus 411 2800 AK Gouda            KvK 40464045 IBAN: NL32 RABO 0322 4169 06