© Powered by SiteSpirit

 
0-Betonvereninging logo 2016 met tekst rechts.jpg
1.2 bruggen & viaducten stadsbrug de oversteek.jpg


Nascholing Toeslagmaterialenlaborant BV

Inleiding

abb 1621-1_01_IMG_5221.jpg

Ga naar het aanmeldformulier
In de cursus wordt aandacht besteed aan de Europese Norm NEN-EN 12620 en de herziene BRL 2502.

Vooral wordt ingegaan op de consequenties voor de Toeslagmaterialenlaborant bij het uitvoeren van de proeven. De onderliggende beproevingsnormen spelen ook een rol.


Profiel opleiding tln

Startdatum 7 en 14-12-2017 Functioneringsniveau mbo (3)
Cursusplaats Nijmegen Studielast
(uur)
15 uur
Contacturen 2 lesdagen van 5 uur Kenniseenheden n.v.t.
Kosten in € (ex. b.t.w.) 1.110,- niet-leden 1.275,-

Bestemd voor

Bestemd voor gediplomeerde toeslagmaterialenlaboranten die het diploma Toeslagmaterialenlaborant BV tien jaar of langer geleden behaalden en moeten voldoen aan de nascholingsverplichting zoals omschreven in art. 7.5 van BRL 2502 Korrelvormige materialen enz.


Doel

Nascholing voor gediplomeerde laboranten, werkzaam bij de productie van toeslagmaterialen zoals zand en grind, waarmee wordt voldaan aan de nascholingsverplichting zoals is omschreven in art. 7.5 van BRL 2502 Korrelvormige materialen met een volumieke massa van ten minste 2000 kg/m3.


Vooropleidingseisen

Voor het volgen van deze cursus moet men in het bezit zijn van het diploma Toeslagmaterialenlaborant BV.


Lestijden

16.00 - 21.00 uur


Methode

De cursus bestaat uit
• twee bijeenkomsten van vijf uur, met daarin theorie en practicum.

De laatste versie van het dictaat van de cursus Toeslagmaterialenlaborant BV wordt verstrekt.


Examen / Bewijs van Deelname

Aan de cursus is geen examen verbonden.
Aan trouwe deelnemers van de twee bijeenkomsten wordt een Bewijs van Deelname verstrekt.
Met dit bewijs wordt voldaan aan art. 7.5 van de BRL 2502 Korrelvormige materialen enz.


Programma

- Het doel van laboratoriumwerkzaamheden, certificatie en kwaliteitszorg
- Toeslagmaterialen
- Zand en Grind
- Keuring en controle van toeslagmaterialen met een volumieke massa van ten minste 2000 kg/m3
- Beproevingsmethodieken voor toeslagmaterialen met een volumieke massa van ten minste 2000 kg/m3

De demo's bestaan o.a. uit: waterabsorptie WA24, totaalwatergehalte, korrelgrootteverdeling en de volumieke massa's ρa, ρb, ρrd en ρssd.


Cursuscoördinator

Henk 2013.jpg

Henk Wapperom
Voor vragen over vooropleiding en inhoudelijke zaken.
Henk Wapperom
e: henk@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858
exploitatie opleidingen
Platform Betonderhoud
Algemeen T 0182-539 233   F 0182-537 510 info@betonvereniging.nl Studiedagen  T 0182 - 532 389     
Opleidingen  T 0182-539 858  F 0182-558 489  opleidingen@betonvereniging.nl    Administratie  T 0182-572 159
Ir. P. Bloklandhuis Büchnerweg 3      Postbus 411 2800 AK Gouda            KvK 40464045 IBAN: NL32 RABO 0322 4169 06