© Powered by SiteSpirit

 
0-Betonvereninging logo 2016 met tekst rechts.jpg
7.1 betontechnologie pont d ela république montpellier-.jpg


MSEng Betonconstructeur BV

Inleiding

Ga naar het aanmeldformulier 
Bereik een hoger niveau als technisch vakkundig constructeur

Het ontwerpen en berekenen van bouwkundige en civiele constructies is een vakgebied voor specialisten. De beslissende keuzes in het ontwerpstadium zijn veelal bepalend voor alle daaropvolgende fasen in het bouwproces. Tijdens de Masteropleiding krijgt de deelnemer alle tools aangereikt om tijdens het ontwerpproces de juiste afwegingen te kunnen maken. Aan bod komen onder andere: kennis van berekeningsmethodieken, toegepaste mechanica, ontwerpaspecten, risicoanalyses, materiaaltechnologie, economie, uitvoeringsmethoden en grondmechanica.


Profiel opleiding mseng

Startdatum 12-9-2017 Functioneringsniveau hbo (5)
Cursusplaats Utrecht Studielast
(uur)
560 uur/jaar
Contacturen 33 lesmiddag/avonden van 6 uur Kenniseenheden 160
Kosten in € (ex. b.t.w.) 4.470,- niet-leden 5.260,-
2e jaar
3e jaar
4.470,-
4.470,-
5.260,-
MSEng AO 2.240,- 2.630,-

Bestemd voor

1 Kosten 3e jaar is inclusief Afstudeeropdracht MSEng
Bovengenoemde kosten zijn inclusief eigen lesmateriaal, koffie en thee. Daarnaast dient u enkele boeken aan te schaffen en de beschikking te hebben over een 68 bits  laptop. De kosten van aan te schaffen boeken varieert van € 250,- tot € 500,- afhankelijk van wat men reeds in bezit heeft.

De opleiding is bestemd voor beton- cq staalconstructeurs die zich verder willen bekwamen in het constructief ontwerpen.


Lestijden

15.00 - 21.00 uur


Vooropleidingsvereisten

De cursist dient in het bezit te zijn van een HBO-diploma Bouwkunde of Civiele Techniek met specialisatie Constructie, of het diploma Beton- c.q. Staalconstructeur BSEng (voorheen HBO+), of het diploma Beton- c.q. Staalconstructeur HTI (het HTI-diploma geeft vrijstelling voor het 1e studiejaar).  


Examen en diploma

1. Gedurende de eerste twee jaar wordt een omvangrijke hoeveelheid theoretische en praktische kennis gedoceerd, die vrijwel direct in de dagelijkse constructeurspraktijk kan worden toegepast. Het 1e jaar is algemeen en ontwerp gericht. Het 2de jaar wordt de focus gelegd op de keuze beton of staal.
Ieder studiejaar bestaat uit ca. 32 weken en tentamens.
2. Na twee jaar theorie en cases worden het 3de jaar enkele specialistische vakken gegeven en wordt dit jaar afgesloten met een afstudeeropdracht in juni.

Wanneer tentamens en de afstudeeropdracht voldoende zijn afgesloten, ontvangt men een diploma dat recht geeft op het voeren van de titel MSEng (Master of Structural Engineering) dat te vergelijken is met het niveau van ir of MSc (Master of Science) op het gebied van bouwkundige en civiele constructies.


Programma

Het programma is te uitgebreid om hier in het kort te beschrijven. Vraag hiervoor de studiegids aan of download de studiegids vanaf hier.

Het onderwijs wordt verzorgd door een team van ca. 30 docenten, voor het merendeel afkomstig uit het bedrijfsleven en het hoger onderwijs.

Neem ook eens een kijkje op het Onderwijsportaal van deze studie op www.bvbms.nl


Resultaat

Na het volgen van de opleiding heb je de theoretische en praktische kennis om als zelfstandig constructief ontwerper te opereren. Tevens ben je in staat om constructieve vraagstukken op te lossen met toepassing van varianten en alternatieven bij het constructief ontwerpen. Bij een voldoende resultaat mag je de titel MSEng (Master of Structural Engineering) voeren.


Methode

De opleiding beslaat drie jaren. Het programma is te uitgebreid om hier te beschrijven, maar is te vinden in de studiegids en te downloaden van onze website. Globaal ziet het programma er als volgt uit:
- Deel 1: De eerste twee jaar (36 lesdagen per jaar) krijgt de deelnemer een grote hoeveelheid theoretische en praktische kennis aangereikt, die vrijwel direct in de dagelijkse constructeurspraktijk kan worden toegepast. Het eerste jaar is algemeen en ontwerp gericht. Het tweede jaar ligt de focus op de keuze beton of staal.
- Deel 2: In het derde jaar krijgt de deelnemer enkele specialistische vakken (12 lesdagen), waarna in januari een afstudeeropdracht/thesis volgt.


Cursuscoördinator

DSC_7107 Peter.jpg

Peter Hoes
e: peter@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858
ontwikkeling opleidingen;
exploitatie BSEng / MSEng
projecten / constructeursregister
Algemeen T 0182-539 233   F 0182-537 510 info@betonvereniging.nl Studiedagen  T 0182 - 532 389     
Opleidingen  T 0182-539 858  F 0182-558 489  opleidingen@betonvereniging.nl    Administratie  T 0182-572 159
Ir. P. Bloklandhuis Büchnerweg 3      Postbus 411 2800 AK Gouda            KvK 40464045 IBAN: NL32 RABO 0322 4169 06