© Powered by SiteSpirit

 
0-Betonvereninging logo 2016 met tekst rechts.jpg
5.3 restauratie-reparatie transformatie de holland.jpg


EEM voor constructeurs

Inleiding

De krachtige rekenmethode 'EEM'
De cursus is een module van de opleiding Betonconstructeur BV. Je krijgt aan de hand van softwareprogramma's inzicht in de eindige-elementenmethode bij staafconstructies. De focus in de cursus ligt bij 1D- en 2D-constructies, die zijn opgebouwd uit elementen en knopen. Naast het volgen van theorie maak je zelf opdrachten met softwareprogramma's, waarbij een eigen 64 bits laptop vereist is.

Het eerste deel van de cursus wordt benut om inzicht in de eindige elementen-methode te verwerven ten aanzien van staafconstructies. Aansluitend wordt gemodelleerd op een tweetal constructietypen, te weten een schijf-probleem en een plaatprobleem, ontleent aan een betonconstructie. De te maken opdracht wordt gemaakt met het softwareprogramma Diana of een gelijkwaardig pakket.

Deze cursus kan ook modulair worden gevolgd, waarbij u alleen het dele staven doet. Lees meer


Profiel opleiding eem

Startdatum 16-1-2018 Functioneringsniveau hbo/tu (5)
Cursusplaats Utrecht Studielast
(uur)
120 uur
Contacturen 13 bijeenkomsten van 3 uur Kenniseenheden 24
Kosten in € (ex. b.t.w.) 2.240,- niet-leden 2.435,-

Bestemd voor

Deze cursus is bestemd voor constructeurs op HBO/TU-niveau in de bouwpraktijk, die in hun werk te maken hebben met het berekenen van constructies, zoals kolommen en liggers en in constructies opgebouwd uit platen en schijven, vaak in ruimtelijke samenstelling.


Lestijden

14.45 - 17.30 uur


Vooropleidingseisen

Voor deze opleiding is vooropleiding op HBO/TU niveau vereist.


Examen / Bewijs van Deelname

De cursus wordt afgesloten met één tentamen en een huiswerkopdracht.
Voldoende resultaat levert een deelcertificaat o.


Programma

Het eerste deel van de cursus wordt benut om inzicht in de eindige elementen-methode te verwerven ten aanzien van staafconstructies. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de softwareprogramma's Maple en Matrixframe.

• Introductie Eindige elementen methode
• Vakwerken
• Portalen en raamwerken
• Verenmodellen

Aansluitend wordt gemodelleerd op een tweetal constructietypen, te weten een schijf-probleem en een plaatprobleem, ontleent aan een staalconstructie en een betonconstructie. De te maken opdracht wordt gemaakt met het softwareprogramma Diana of een gelijkwaardig pakket.

• Opfrissen EEM en uitleg case
• Modelleren
• Theorie Schijven
• Theorie Platen
• Elementen
• Resultaatverwerking
• Aanvullende onderwerpen
• Presentatie case-resultaten
De constructeur weet hierna ook voor andere in de praktijk voorkomende constructietypen zijn weg te vinden.


Resultaat

Na het volgen van de cursus kun je omgaan met een krachtige rekenmethode, de 'Eindige-ElementenMethode' (EEM). Je hebt kennis van de manier waarop de mechanicaproblemen gestructureerd gemodelleerd worden, zodat ze door de computer kunnen worden opgelost. Bij voldoende resultaat wordt een deelcertificaat verstrekt.


Methode

Deze cursus is een module van de opleiding Betonconstructeur BV. De cursus bestaat uit twaalf bijeenkomsten, twee praktijkopdrachten en een tentamen.

Kennisoverdracht vindt plaats door mondeling onderwijs aan de hand van een speciaal samengesteld cursusdictaat, met gebruik van laptop.


Cursuscoördinator

DSC_7107 Peter.jpg

Peter Hoes
e: peter@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858
ontwikkeling opleidingen;
exploitatie BSEng / MSEng
projecten / constructeursregister
Algemeen T 0182-539 233   F 0182-537 510 info@betonvereniging.nl Studiedagen  T 0182 - 532 389     
Opleidingen  T 0182-539 858  F 0182-558 489  opleidingen@betonvereniging.nl    Administratie  T 0182-572 159
Ir. P. Bloklandhuis Büchnerweg 3      Postbus 411 2800 AK Gouda            KvK 40464045 IBAN: NL32 RABO 0322 4169 06