© Powered by SiteSpirit

 
0-Betonvereninging logo 2016 met tekst rechts.jpg
5.1 restauratie-reparatie coentunnel.jpg


Betonreparatie

Op deze pagina treft u een overzicht aan van de  cursussen Betonreparatie.
Direct naar het aanmeldformulier.
Staat de cursus van uw keuze niet in het snelmenu, stuur dan uw gegevens naar info@betonvereniging.nl. We nemen dan contact met u op.

Er is aanvullende informatie over onderstaande opleiding:
* Betononderhoudskundige bok
* Nascholing


Basiskennis Betonconstructieleer [bbc]

Inzicht in de krachtswerking van (beton)constructies

Deze cursus behandelt zowel de algemene constructieleer als de constructieleer die specifiek geldt voor beton. Je leert onder meer over de krachtswerking van constructies, materiaaleigenschappen en hoe constructies zich gedragen bij belastingen.
 Lees meer


Betononderhoudskundige

Schadebeelden van betonconstructies herkennen en beoordelen
De cursus is onderdeel van de opleiding tot Betononderhoudskundige BV en is tevens samengesteld om deelnemers op te leiden die binnen het betonreparatiebedrijf zijn belast met de interne kwaliteitsbewaking. De betononderhoudskundige neemt in de BRL 3201 Repareren en beschermen van beton een centrale plaats in.
Lees meer


Inspectie & Beheer Bouw & Infra Module 1 Toestandsinspectie en conditiemeting

Goede toestand/conditiemeting kunnen vastleggen en voorstellen voor herstel en maatregelen kunnen aangeven. De relatie tussen de diverse inspectietypen kunnen onderscheiden en verbijzonderen.
Lees meer


Inspectie & Beheer Bouw & Infra Module 2 Instandhoudingsinspectie & Advies en rapportage

Consistente en betrouwbare inspectieresultaten!

Mede door de groeiende risico's is het belang van inspecties de afgelopen jaren sterk toegenomen. Voorheen lag de focus op het vastleggen van de aangetroffen toestand en luidde het advies meestal 'oplossen' en 'herstellen'. Tegenwoordig wil de beheerder een compleet overzicht (met alle relevante informatie) van bovendien beheersbare risico's. Deze opleiding maakt de beheerder meer een 'netwerkregisseur', die vanuit een wirwar aan inspecties (technische inspectie, functioneringsinspectie, nulinspectie, besteksinspectie, etc.) een samenhangend stelsel kan maken.
Lees meer


Kathodische bescherming van betonconstructies

Alle kennis en vaardigheden m.b.t. kathodische bescherming
In deze cursus worden de praktische vaardigheden rondom kathodische bescherming behandeld, evenals de uit te voeren kwaliteitscontroles/metingen inclusief valkuilen. Tevens wordt stilgestaan bij het rekenwerk, zoals ontwerpberekeningen. De cursus bestaat uit twee modules.
Lees meer


Kathodische bescherming module 2

De toezichthouder (niveau 2) werkt controlerend voor niveau 1 (monteurs) en adviserend voor niveau 3 (KB-specialisten).
Met een positief afgelegd examen, wordt voldaan aan de eisen conform NEN 15257.
Lees meer


Kennismaken met Betononderhoud & Betonreparatie

Een inleiding over onderhoud en reparatie van beton

In deze kennismakingscursus worden de diverse aantastingmechanismen voor bestaand beton besproken, evenals criteria die aan een reparatie kunnen worden gesteld. Dat beton niet altijd naar wens uit de bekisting komt is algemeen bekend. In deze cursus leer je onder andere hoe je dit goed kunt herstellen. Je krijgt inzage in beschikbare reparatietechnieken en de daarbij behorende reparatiematerialen. Ook komt schade (en herstel) aan nieuw betonwerk aan de orde, die tijdens het uitvoeringsproces is ontstaan.
Lees meer


Nascholing Betononderhoudskundige

Opfrissen van je kennis rondom betononderhoud en -reparatie
In deze cursus wordt actuele kennis behandeld rondom betononderhoud en -reparatie. Onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn de nieuwe norm NEN-EN 1504 en de CUR-Aanbevelingen 118 en 119, aangescherpte arbeidsomstandigheden en constructieve beoordeling. Met deze cursus wordt een invulling gegeven aan de nascholingsverplichting zoals genoemd in de BRL 3201.
Lees meer


Nascholing Uitvoering Betonreparatie voor Middenkader Nieuw!!!

Nascholing voor projectleiders en uitvoerders
In deze cursus wordt actuele kennis behandeld rondom betononderhoud en -reparatie. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn de nieuwe norm NEN-EN 1504 en de CUR-Aanbevelingen 118 en 119, aangescherpte arbeidsomstandigheden en constructieve beoordeling. Met deze cursus wordt voldaan aan de nascholingsverplichting zoals genoemd in de BRL 3201.
Lees meer


Uitvoering Betonreparatie voor Middenkader

Beton repareren. Hoe kun je dat het beste uitvoeren?
De cursus leidt op tot Betonreparateur (niveau 4). In deze cursus worden de meest voorkomende schadegevallen behandeld en krijg je kennis van onder meer reparatietechnieken, materialen, bestekken en kwaliteitszorg.
In de BRL 3201 Repareren en beschermen van beton wordt de cursus als voorbeeld genoemd.
Lees meer
Algemeen T 0182-539 233   F 0182-537 510 info@betonvereniging.nl Studiedagen  T 0182 - 532 389     
Opleidingen  T 0182-539 858  F 0182-558 489  opleidingen@betonvereniging.nl    Administratie  T 0182-572 159
Ir. P. Bloklandhuis Büchnerweg 3      Postbus 411 2800 AK Gouda            KvK 40464045 IBAN: NL32 RABO 0322 4169 06