© Powered by SiteSpirit

 
0-Betonvereninging logo 2016 met tekst rechts.jpg
1.1 bruggen & viaducten verlengde waalbrug.jpg


Betononderhoudskundige

Inleiding

Ga naar het aanmeldformulier
Schadebeelden van betonconstructies herkennen en beoordelen

De cursus is onderdeel van de opleiding tot Betononderhoudskundige BV en is tevens samengesteld om deelnemers op te leiden die binnen het betonreparatiebedrijf zijn belast met de interne kwaliteitsbewaking. De betononderhoudskundige neemt in de BRL 3201 Repareren en beschermen van beton een centrale plaats in.


Profiel opleiding bok

Startdatum 1-2-2018 Functioneringsniveau hbo (5)
Cursusplaats Gouda Studielast
(uur)
120 uur
Contacturen 5 lesdagen van 6 uur Kenniseenheden 16
Kosten (incl. examen)
in € (ex. b.t.w.)
2.240,- niet-leden 2.580,-
Kosten alleen examen in € ex b.t.w.)
Examen 12-4-2018
685,- 790,-

Doelgroep

De cursus is bestemd voor:
- bestekschrijvers werkzaam bij adviesbureaus, overheid, woningcorporaties,
- beheerders van onroerend goed en aannemings- of betonreparatiebedrijven.


Lestijden

9.30 - 16.00 uur


Vooropleidingseisen

EXAMENREGLEMENT BOK 2016.jpg

Ľ Basiskennis Beton Technologie bbt
Ľ Basiskennis Beton Constructieleer bbc
Vrijstelling voor ÚÚn of beide cursussen is mogelijk.
Vraag hiernaar bij de Betonvereniging.


Examen / Bewijs van Deelname

Deelexamenreglement BOK 13.jpg

Wanneer u bent ingeschreven voor de cursus, bent u automatisch ingeschreven voor het deelexamen.
Deelnemers die het deelexamen met goed gevolg hebben afgelegd, Ún in het bezit zijn van de vereiste vooropleidingen, ontvangen het diploma 'Betononderhoudskundige BV'.
Deelname aan het deelexamen is niet beperkt tot hen die de cursus hebben gevolgd.


Programma

Het beheren van betonconstructies  Materiaaltechnologie: CC- en PCC-mortels, kunststoffen (PC-mortels en injectie-vloeistoffen),  Materiaaltechnologie en applicatie; coatings, impregneren, hydrofoberen  Duurzaamheid van en schademechanismen bij gewapend beton  Duurzaamheidsaspecten bij het ontwerp en de uitvoering van betonconstructies  Onderzoek en advies Beschrijving van maatregelen  Keuze van maatregelen   Bestek en aanbesteding   Uitvoering   Integrale kwaliteitszorg bij betonreparaties  Casestudy  De cursus geeft tevens een uitdieping van de duurzaamheidsaspecten  van beton vanuit betontechnologisch en ontwerptechnisch oogpunt.


Resultaat

De Betononderhoudskundige BV is na voldoende praktijkervaring in staat om opgetreden schadebeelden van betonconstructies te herkennen en te beoordelen. Aan de hand van deze analyse kan hij een schadeherstel adviseren en de uitvoering ervan begeleiden. Als functionaris voldoe je aan de eisen zoals genoemd in Beoordelingsrichtlijn 3201 voor het repareren en beschermen van beton.
Bij voldoende resultaat voor het examen ontvang je een deelcertificaat.


Cursusopzet

De cursus bestaat uit 5 dagen van elk 6 lesuren. De kennisoverdracht heeft plaats door mondeling onderwijs aan de hand van een speciaal voor deze cursus geschreven dictaat, alsmede enkele CUR-Aanbevelingen.
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen.


Cursusco÷rdinator

Henk 2013.jpg

Henk Wapperom
e: henk@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858
exploitatie opleidingen
Platform Betonderhoud
Algemeen T 0182-539 233   F 0182-537 510 info@betonvereniging.nl Studiedagen  T 0182 - 532 389     
Opleidingen  T 0182-539 858  F 0182-558 489  opleidingen@betonvereniging.nl    Administratie  T 0182-572 159
Ir. P. Bloklandhuis BŘchnerweg 3      Postbus 411 2800 AK Gouda            KvK 40464045 IBAN: NL32 RABO 0322 4169 06