© Powered by SiteSpirit

 
0-Betonvereninging logo 2016 met tekst rechts.jpg
4.1 utiliteitsbouw ov terminal arnhem.jpg


Bekistingen, hulpconstructies en uitvoeringsmethoden [bhu]

Inleiding

Examenreglement Betonuitvoerder -werkvoorbereider BV - 2013.jpg

Bekistingen vormen een belangrijk (kosten)aandeel van de totale kosten van een betonconstructie. In deze cursus krijgt u gedegen kennis aangereikt van de diverse uitvoeringsaspecten van betonbouw. De opbouw is chronologisch: via bouwplaatsinrichting, kraaninzet, bouwputten en wapening, komen we als vanzelf op de bekisting uit. Verder leren we hulpconstructies en ondersteuningsconstructies op hun waarde schatten en leggen ook nog een relatie tot het eindproduct: beton.

De cursus maakt deel uit van de opleiding tot Betonuitvoerder/werkvoorbereider BV.


Profiel opleiding bhu

Startdatum dinsdag 12-9-2017 Functioneringsniveau hbo (5)
Cursusplaats Gouda Studielast
(uur)
100 uur
Contacturen 12 lesmiddag/avonden van 4 uur Kenniseenheden n.v.t.
Kosten in € (ex. b.t.w.) 2.430,- niet-leden 2.790,-
Examen dinsdag 19-12-2017

Bestemd voor

De cursus is bestemd voor:
- leidinggevende functionarissen op de bouwplaatsen zoals uitvoerders, toezichthoudend personeel,  werkvoorbereiders en bekistingstekenaars
- deelnemers die minimaal twee jaar ervaring hebben als uitvoerder/werkvoorbereider
- toeleveranciers aan de bouw


Lestijden

15.00 - 19.00 uur


Vooropleidingsvereisten

Als vooropleiding heb je ten minste nodig:
-       HBO Bouwkunde of Civiele Techniek
-       MBO Bouwkunde of Infratechniek (bol 4) met twee jaar ervaring als uitvoerder/werkvoorbereider.
Overleg in afwijkende gevallen met het bureau van de Betonvereniging.


Examen / Bewijs van Deelname

Deelexamenreglement bhu - 2013.jpg

De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen.

Bij voldoende resultaat wordt een deelcertificaat verstrekt,
onderdeel van de Opleiding Betonuitvoerder/-werkvoorbereider BV.


Programma

Betonvereniging kolombekisting centerpenloos.png

De cursus is als volgt opgebouwd:         
* Bouwplaatsinrichting
* Bouwkuipen en kelders
* Wapening, herkenning, fabricagemogelijkheden, voorspanning, tekenen, arbo
* Prefabriceren van wapening in de verschillende bouwsectoren
* Materialenkennis bekistingen en plaatmateriaal
* Kosten en planning
* Hulpconstructies: beoordelen van berekeningen en veiligheid
* Ondersteuningsconstructies
* Systeembekistingen
* Bekistingsconstructies
* Uitvoeringsmethoden


Resultaat

Na het volgen van de cursus heb je gedegen kennis van de diverse uitvoeringsaspecten van betonbouw, zowel wapening als bekistingen. Tevens heb je kennis van de hulpconstructies en de bouwkuipen waarbinnen wordt gebouwd, zodat je in staat bent sneller en goedkoper te werken.
Bij goed resultaat verkrijg je een deelcertificaat.


Methode

De cursus bestaat uit twaalf lesmiddag/-avonden van vier lesuren, die wekelijks plaatshebben. De kennisoverdracht heeft plaats door mondeling onderwijs aan de hand van een speciaal samengesteld cursusdictaat.
Als docenten treden diverse uitvoeringsdeskundigen op.


De cursus is onderdeel van de opleiding Betonuitvoerder/-werkvoorbereider BV

Deze opleiding bestaat uit drie cursussen:
1.    Bekistingen, Hulpconstructies en Uitvoeringsmethoden bhu;
2.    Betonstorten: van voorbereiding tot nabehandeling bvn;
3.    Verhardingsbeheer en Betontechnologische Uitvoeringsaspecten vbu.


Cursuscoördinator

Henk 2013.jpg

Henk Wapperom
e: henk@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858
exploitatie opleidingen
Platform Betonderhoud
Algemeen T 0182-539 233   F 0182-537 510 info@betonvereniging.nl Studiedagen  T 0182 - 532 389     
Opleidingen  T 0182-539 858  F 0182-558 489  opleidingen@betonvereniging.nl    Administratie  T 0182-572 159
Ir. P. Bloklandhuis Büchnerweg 3      Postbus 411 2800 AK Gouda            KvK 40464045 IBAN: NL32 RABO 0322 4169 06