© Powered by SiteSpirit

 
0-Betonvereninging logo 2016 met tekst rechts.jpg
7.1 betontechnologie pont d ela république montpellier-.jpg


Inspectie & Handhaving Bouwtoezicht door adviesbureaus en gemeenten

Inleiding

Ga naar het aanmeldformulier
Een goede interpretatie van het bouwproces tijdens voorbereiding en uitvoering

Toezichthouders op de bouw moeten erop toezien dat op de bouwplaats veilig en op basis van de actuele normen wordt gebouwd. Handhaving is hierbij belangrijk. Er moet met name een goede interpretatie plaatsvinden van vermeende of potentiële gebreken en geconstateerde afwijkingen van tekeningen en/of vergunningen. De cursus is gebaseerd op de diverse disciplines van de uitvoerende bouw en gaat deels over de regelgeving en deels over het veilig construeren en bouwen in de praktijk. Het belangrijkste is dat je voldoende kennis hebt voor een goede interpretatie van het bouwproces tijdens de voorbereiding en de uitvoering op de bouwplaats. De cursus is ontwikkeld door COBc/Stadswerk, met medewerking van de Betonvereniging.


Profiel opleiding buit

Startdatum 24-1-2018 Functioneringsniveau mbo / hbo
Cursusplaats Gouda Studielast
(uur)
80 uur
Contacturen 9 bijeenkomsten van ca. 4 uur Kenniseenheden 18
Kosten in € (ex. b.t.w.) 2.240,- niet-leden 2.580,-
kosten per module (ex btw) 295,- 410,-

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor:
- medewerkers van ingenieurs-, advies- en detacheringbureaus
- diensten Bouwtoezicht
- TIS-medewerkers met toezichthoudende rol op de bouwplaats


Lestijden

13.30 - 17.00 uur


Vooropleidingseisen

Er wordt vanuit gegaan dat enige theoretische en praktische basiskennis aanwezig is.


Examen / Bewijs van Deelname

Bij actieve deelname aan de cursus verkrijg je een bewijs van deelname.


Resultaat

Na afloop van de cursus heb je voldoende (bouw)kennis voor de handhaving van de regelgeving op de bouwplaats.
De focus ligt hierbij op de juiste praktijktoepassingen in de uitvoerende bouw en de constructieve veiligheid.


Cursusopzet

De cursus bestaat uit negen lesmiddagen van vier  lesuren. De cursus is wekelijks. De deelnemer kan zelf een selectie maken van te volgen modules.
De kennisoverdracht heeft plaats door mondeling onderwijs aan de hand van een speciaal samengesteld cursusdictaat.
Als docenten treden diverse uitvoeringsdeskundigen op.


Cursuscoördinator

DSC_7107 Peter.jpg

Peter Hoes
e: peter@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858
ontwikkeling opleidingen;
exploitatie BSEng / MSEng
projecten / constructeursregister
Algemeen T 0182-539 233   F 0182-537 510 info@betonvereniging.nl Studiedagen  T 0182 - 532 389     
Opleidingen  T 0182-539 858  F 0182-558 489  opleidingen@betonvereniging.nl    Administratie  T 0182-572 159
Ir. P. Bloklandhuis Büchnerweg 3      Postbus 411 2800 AK Gouda            KvK 40464045 IBAN: NL32 RABO 0322 4169 06