© Powered by SiteSpirit

 
0-Betonvereninging logo 2016 met tekst rechts.jpg
1.3 bruggen & viaducten overstroombare brug fortmond olst.jpg


Schoon beton in de praktijk / CUR 100

Inleiding

Ga naar het aanmeldformulier
Vervaardigen van schoon beton op basis van de herziene CUR-Aanbeveling 100

De beleving van schoon beton is niet bij voorbaat bij alle betrokken partijen gelijk. De verwachtingen moeten goed en eenduidig worden vastgelegd en op elkaar afgestemd. Daarvoor is de herziene CUR-Aanbeveling 100 een goed hulpmiddel. Aan de hand van voorbeelden worden diverse mogelijkheden en beperkingen besproken en verwachtingen in de juiste context geplaatst.


Profiel opleiding sbe

Startdatum 6-3-2018 Functioneringsniveau hbo (4)
Cursusplaats Gouda Studielast
(uur)
25 uur
Contacturen 4 lesmiddagen bijeenkomst van 4 uur Kenniseenheden 4
Kosten in € (ex. b.t.w.) 1.165,- niet-leden 1.360,-

Bestemd voor

De cursus is bestemd voor:
- calculatoren, werkvoorbereiders, uitvoerders en projectleiders van de aannemer bij schoon-betonconstructies
- leveranciers van bekistingen, betonspecie en prefab-betonelementen
- toezichthouders


Lestijden

13.00 - 17.00 uur

 


Vooropleidingsvereisten

Voor deze cursus heb je geen specifieke vooropleiding nodig. Je moet echter wel openstaan voor een evenwichtige samenwerking tussen de diverse disciplines. Alleen dan weten de calculator en de werkvoorbereider wat de ontwerper voor ogen staat en met welke handelingen in de uitvoering je dat kunt bereiken. Dit geldt evenzeer voor de leveranciers van zowel de betonspecie als de bekisting, de uitvoerders en/of projectleiders en toezichthouders. Iedereen moet buiten zijn eigen vakgebied kunnen kijken om bij uitvoering en eventuele wijzigingen de juiste actie te kunnen ondernemen.


Examen / Bewijs van Deelname

De deelnemers ontvangen na afloop een Bewijs van deelname.


Programma

Technische invalshoeken:
• Besteksomschrijving en relevante normen (basis CUR-Aanbeveling 100)
• Prestatie-eisen waaraan betonmortel voor schoon beton moet voldoen
• Invloed van bekistingsmateriaal op oppervlaktestructuur en kleur
• Invloed van bekistingssystemen op vorm en plaats van stortnaden
• De keuze van de uitvoeringsmethode in relatie tot bekisting
• Het opstellen van een stortplan en de randvoorwaarden
• Het oplossen van gebreken tijdens de realisatie

Procesmatige invalshoeken:
• Het vastleggen van kritische stappen in een werkplan
• Overzicht betrokken partijen
• Welke inbreng wordt er van elkaar verwacht?
• Invloed van wisselend weersgesteldheden op het resultaat
• Het beheersbaar maken van het proces
• Het treffen van maatregelen passend bij de weersgesteldheden


Resultaat

Na het volgen van de cursus heb je inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van schoon beton en van alle betrokken partijen om te komen tot het van tevoren afgesproken resultaat in kwaliteit en uiterlijk. Door risico’s te beheersen kun je faalkosten voorkomen.
Bij voldoende participatie wordt een bewijs van deelname versterkt


Methode

De cursus beslaat vier middagen van vier lesuren, die wekelijks plaatshebben.
De kennisoverdracht heeft plaats door middel van mondeling onderwijs aan de hand de presentaties van de verschillende docenten.


Cursuscoördinator

DSC_7107 Peter.jpg

Peter Hoes: peter@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858
Algemeen T 0182-539 233   F 0182-537 510 info@betonvereniging.nl Studiedagen  T 0182 - 532 389     
Opleidingen  T 0182-539 858  F 0182-558 489  opleidingen@betonvereniging.nl    Administratie  T 0182-572 159
Ir. P. Bloklandhuis Büchnerweg 3      Postbus 411 2800 AK Gouda            KvK 40464045 IBAN: NL32 RABO 0322 4169 06