© Powered by SiteSpirit

 
0-Betonvereninging logo 2016 met tekst rechts.jpg
5.3 restauratie-reparatie transformatie de holland.jpg


Voorspantechniek uitvoering [vsu]

Inleiding

Ga naar het aanmeldformulier
Alles wat je moet weten van (voor)spannen

De cursus behandelt verschillende onderwerpen die betrekking hebben op het uitvoeren van constructies van (gedeeltelijk) voorgespannen beton. Aan bod komen onder meer: het principe en aanbrengen van voorspanning, het spannen, de spanapparatuur en de te nemen veiligheidsmaatregelen. Toepassingen daarvan liggen zowel in de utiliteitsbouw als de infrabouw.


Profiel opleiding vsu

Startdatum uitgesteld tot eind 2018 Functioneringsniveau mbo (4)
Cursusplaats Gouda Studielast
(uur)
60 uur
Contacturen 8 lesavonden van 2.5 uur Kenniseenheden n.v.t.
Kosten in € (ex. b.t.w.) 1.455,- niet-leden 1.785,-
Examen 4-4-2018

Doelgroep

De cursus is bestemd voor:
- (hulp)uitvoerders, opzichters, monteurs, personeel van spanbedrijven en anderen die direct bij het spannen betrokken zijn
- toezichthouders
- constructeurs, tekenaars van voorgespannen betonconstructies


Lestijden

19.00 - 21.30 uur


Vooropleidingsvereisten

Als vooropleiding heb je ten minste een MBO-diploma (bol 4) Bouwkunde of Infratechniek.
Overleg in afwijkende gevallen met het bureau van de Betonvereniging.


Examen / Bewijs van Deelname

Examenreglement vsu - 2014.jpg

De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen.

Bij voldoende resultaat wordt het diploma "Voorspantechniek Uitvoering" uitgereikt.


Programma

De navolgende onderwerpen worden behandeld:
• Het principe van de voorspanning, verschil tussen gewapend beton en voorgespannen beton;
• Het in het werk brengen van de voorspanelementen; controles voor en na het storten;
• Het spannen, de spanapparatuur en de veiligheidsmaatregelen;
• Het injecteren en de bescherming van de constructie bij een lage temperatuur;
• De belangrijkste systemen;
• Schadegevallen.

In het cursusprogramma is een dagexcursie opgenomen.


Resultaat

Na het volgen van de cursus heb je kennis van het materiaal voorgespannen beton, het aanbrengen van voorspanning, de kenmerken van verschillende spansystemen en het spannen. Tevens weet je welke veiligheidsmaatregelen je hierbij moet treffen.
Bij voldoende resultaat van het examen ontvang je een diploma.


Methode

De cursus bestaat uit acht lesavonden van tweeënhalf lesuren, die wekelijks plaatshebben.
De kennisoverdracht heeft plaats door mondeling onderwijs aan de hand van een speciaal samengesteld cursusdictaat. Dit dictaat is in het najaar van 2015 geheel herzien!
Halverwege de cursus bezoek je een prefab-betonfabriek en een voorspanbedrijf.


Cursuscoördinator

Henk 2013.jpg

Henk Wapperom
e: henk@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858
exploitatie opleidingen
Platform Betonderhoud
Algemeen T 0182-539 233   F 0182-537 510 info@betonvereniging.nl Studiedagen  T 0182 - 532 389     
Opleidingen  T 0182-539 858  F 0182-558 489  opleidingen@betonvereniging.nl    Administratie  T 0182-572 159
Ir. P. Bloklandhuis Büchnerweg 3      Postbus 411 2800 AK Gouda            KvK 40464045 IBAN: NL32 RABO 0322 4169 06