© Powered by SiteSpirit

 
0-Betonvereninging logo 2016 met tekst rechts.jpg
7.3 betontechnologie fire fighting layer (ffl).jpg


Integraal ontwerpen en uitvoeren [b&u]

Profiel opl ibu

Startdatum 27-01-2016 Functioneringsniveau hbo (4)
Cursusplaats Utrecht Studielast
(uur)
200 uur
Contacturen 12 middag/avonden van 6 lesuren Kenniseenheden n.v.t.
Kosten in € (ex. b.t.w.) 3.350,- niet-leden 4.150,-

Bestemd voor

De cursus is bestemd voor projectleiders, uitvoerders en werkvoorbereiders in de aannemerij in de B&U-sector. Maar ook constructeurs die werken bij ingenieursbureaus of voor de prefab-betonsector, alsook bouwprojectmanagers hebben veel baat bij deze cursus. Cursisten hebben enkele jaren praktijkervaring en willen zich verder ontwikkelen in de werkvoorbereiding, de uitvoering of het constructief ontwerp.


Lestijden

15.00 - 20.30 uur


Vooropleidingseisen

Vereiste vooropleiding: HBO/TU Bouwkunde of Civiele Techniek met twee jaar ervaring als uitvoerder/werkvoorbereider, constructeur of bouwprojectmanager.


Examen / Bewijs van Deelname

Rode draad in de cursus vormt een ontwerp dat binnen een team van cursisten moet worden uitgewerkt. Tussentijds wordt hierover gerapporteerd en feedback gegeven. De cursus is afgerond wanneer het eindontwerp als voldoende is beoordeeld.


Programma

De basiscursus is als volgt opgebouwd:
• Inleiding; de plaats van techniek in het bouwproces
• Uitvoeringstechniek en tijdelijke constructies
• In het werk gestort beton
• Prefab beton
• Combinaties van prefab en in het werk gestort beton
• Verhardingsbeheersing en betontechnologische uitvoeringsaspecten
• Ontwerp en engineering; denken in bouwsystemen
• Ketensamenwerking en constructieve veiligheid


Doel

In de B&U-sector wordt veel beton toegepast, zowel ter plaatse gestort als geprefabriceerd, en vaak in combinatie met staal en andere constructiematerialen. Vanwege de vergaande versnippering in deze sector moeten functionarissen in de uitvoering zowel praktische als theoretische kennis van beton en constructies bezitten. Behalve kennis van de mechanica en dynamica is het denken in bouwsystemen van belang. Bouwen is meer dan de inkoop van losse componenten zoals vloeren, balken en wanden. Het gaat bij een constructie altijd om het samenvoegen van verschillende losse componenten en de constructieve knoop is de plek waar alles bij elkaar komt. Tot slot spelen ook de verhardingsbeheersing en andere betontechnologische aspecten een rol.


Methode

De cursus bestaat uit twaalf lesmiddag /-avonden van zes lesuren, die in een aantal samenhangende blokken en binnen een tijdsbestek van zes maanden plaatshebben.
De cursus wordt gegeven door praktijkdocenten; in elke les vormen praktijkcases (en bouwfouten) de didactische kern.


Cursuscoördinator

Henk 2013.jpg

Henk Wapperom
e: henk@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858
ontwikkeling opleidingen;
exploitatie BSEng / MSEng
projecten / constructeursregister
Algemeen T 0182-539 233   F 0182-537 510 info@betonvereniging.nl Studiedagen  T 0182 - 532 389     
Opleidingen  T 0182-539 858  F 0182-558 489  opleidingen@betonvereniging.nl    Administratie  T 0182-572 159
Ir. P. Bloklandhuis Büchnerweg 3      Postbus 411 2800 AK Gouda            KvK 40464045 IBAN: NL32 RABO 0322 4169 06