© Powered by SiteSpirit

 
0-Betonvereninging logo 2016 met tekst rechts.jpg
7.1 betontechnologie pont d ela république montpellier-.jpg


Schoon beton voor Ontwerpers

Inleiding

Ga naar het aanmeldformulier
Bij constructies in schoonbeton is naast eigen vakkennis ook kennis van aangrenzende vakgebieden van wezenlijk belang.
Het ontwerpen van betonconstructies met gewenst resultaat is een vakgebied voor specialisten.
Bij schoonbeton komt daar nog een extra dimensie bij. Het ontwerp en de uitvoering bij schoonbeton zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden, en daaraan wordt in de praktijk nogal eens voorbij gegaan. De beleving van schoonbeton is niet bij voorbaat gelijk bij de betrokken partijen en daarom dienen de verwachtingen vooraf goed op elkaar afgestemd en eenduidig vastgelegd te worden.
De ontwerper moet zich bewust zijn wat de mogelijkheden zijn en dit duidelijk middels richtlijnen kunnen aangeven.


Profiel opleiding sbeo

Startdatum 30-03-2017 Functioneringsniveau hbo (5)
Cursusplaats Gouda Studielast
(uur)
10 uur
Contacturen 1 middag/avonden van 4 lesuren Kenniseenheden 2
Kosten in € (ex. b.t.w.) 395,- niet-leden 465,-

Bestemd voor

Deze cursus is speciaal voor architecten, ontwerpers, bestekschrijvers, projectleiders en toezichthouders.


Lestijden

16.00 - 21.00 uur


Vooropleidingseisen

 Een vooropleiding op tenminste hbo niveau is vereist.


Examen / Bewijs van Deelname

Diegenen die hebben deelgenomen aan de cursus, ontvangen na afloop een Bewijs van deelname.


Programma

De creatieve gedachte achter het ontwerp moet worden omgezet in een projectspecificatie / bestek. Dit is een taak van de ontwerper c.q. bestekschrijver. Welke systematiek kan worden gevolgd en welke richtlijnen voor Schoonbeton zijn daarvoor beschikbaar?
Deel 1A Creatieve ontwerpende invalshoeken:
● constructie en uiterlijk oppervlakte;
● oppervlakte in textuur en kleur;
● vervuiling als vormgeving;
● tolerantie van vorm;
● basismateriaal beton en gezichtsbepalende
toeslagmaterialen;
● de vorm van de kist.
Deel 1B Aan de hand van projecten en praktijkvoorbeelden in schoonbeton:
● opstellen projectspecificatie / bestek (Stabu en RAW);
● regelgeving en richtlijnen;
● CUR Aanbeveling 100, Schoonbeton (2013);
● wat is 'gebruikelijk vakmanschap' bij schoonbeton?;
● kwaliteitstoezicht, keuring en oplevering;
● hersteladviezen en nazorg.


Doel

Het doel van deze cursus is om de deelnemer inzicht te geven in de creatieve mogelijkheden van Schoonbeton en hoe daarmee is te komen tot het gewenste resultaat in kwaliteit en uiterlijk.


Methode

Hoorcollege.


Cursuscoördinator

DSC_7107 Peter.jpg

Peter Hoes
e: peter@betonvereniging.nl
t: 0182 - 539 858
ontwikkeling opleidingen;
exploitatie BSEng / MSEng
projecten / constructeursregister
Algemeen T 0182-539 233   F 0182-537 510 info@betonvereniging.nl Studiedagen  T 0182 - 532 389     
Opleidingen  T 0182-539 858  F 0182-558 489  opleidingen@betonvereniging.nl    Administratie  T 0182-572 159
Ir. P. Bloklandhuis Büchnerweg 3      Postbus 411 2800 AK Gouda            KvK 40464045 IBAN: NL32 RABO 0322 4169 06