© Powered by SiteSpirit

 
0-Betonvereninging logo 2016 met tekst rechts.jpg
1.2 bruggen & viaducten stadsbrug de oversteek.jpg


Programma Van Cappellenzaal

Parallelsessie 11.00 uur Case betonreparatie, van onderzoek tot en met uitvoering en nazorg

p 24 case betonreparatie.jpg

Een must voor iedereen die interesse heeft in en/of betrokken is bij het kennisintensieve vakgebied betonreparatie en - bescherming!

11.00 - 12.30 uur Van Cappellenzaal
De verschillende marktpartijen, actief in de betonreparatiebranche, trekken voor het eerst gezamenlijk op tijdens de Betondag 2017.

De VABOR (Vereniging Adviseurs Beton Onderhoud en Reparatie), de VLB (Vereniging van Leveranciers van Betonreparatie- en Beschermingsmiddelen) het opleidingsinstituut voor betonreparatie LSVB, de VBR (Vereniging van gecertificeerde BetonReparatiebedrijven) en het KB-Kenniscentrum (Kenniscen-trum voor Kathodische Bescherming) geven op de Betondag gezamenlijk 'acte de presence' in het Onderhoudspaviljoen (eerste verdieping, standnr. 139) . In dit unieke samenwerkingsproject laten de betrokken organisaties daar ook zien dat het echt leuk en (technisch) uitdagend is om in deze kennisintensieve branche te werken.

Case
In de Van Cappellenzaal wordt daarnaast van 11.00 tot 12.30 uur een spraakmakend betonreparatieproject behandeld, waarin de samenwerking in de keten letterlijk voor het voetlicht geplaatst wordt. Alle facetten in het betononderhoudsproces komen aan de orde, van het (voor-)onderzoek en opstellen van een reparatie- en beschermingsadvies, het maken van de juiste productkeuze,  het opleiden van de gespecialiseerde medewerkers tot en met de uitvoering en de nazorg.Een must voor iedereen die interesse heeft in en/of betrokken is bij het kennisintensieve vakgebied betonreparatie en - bescherming!

Advies
Namens de VABOR wordt ingegaan op het adviestraject. Wat komt daar allemaal bij kijken? Welke partijen zijn daarbij betrokken? Welke speci-fiekekennis is nodig om tot een goed, helder en kwalitatief hoogwaardig hersteladvies te komen dat in overeenstemming is met de wensen van de opdrachtgever en voldoet aan de laatste stand van zaken binnen de techniek?

Product
De VLB behandelt de product specifieke zaken. Hoe komt u tot een goede keuze van reparatie- dan wel beschermings-middelen? Wat zijn de duurzame en kwalitatieve aspecten van deze producten? Hoe is de verwerking van de geadviseerde producten en wat is de rol van de leverancier gedurende het uitvoeringstraject?

Uitvoering

VBR en het KB-Kenniscentrum zijn vervolgens aan de beurt om het proces van de uitvoering te schet-sen. Het gaat hier om constructief herstel, een tak van sport die voorbehouden is aan bedrijven die gecertificeerd zijn in dit gespecialiseerde werk. at houdt constructieve reparatie in en wat komt daar allemaal bij kijken, hoe verloopt het reparatieproces, wie zijn daar allemaal bij? De betekenis van kathodische bescherming in het kader van duurzaamheid en kostenefficiŽnt herstel komt ook aan de orde.

Scholing
Het LSVB tot slot schetst welke opleidingseisen aan het uitvoerend personeel gesteld worden. Gecertificeerde betonreparatiebedrijven moeten volgens de Beoordelingsrichtlijn 3201 werken met gekwalificeerd personeel. Wat is ervoor nodig om als gediplomeerd betonreparateur aan de slag te kunnen en welke carriŽrekansen biedt het werken in de betonreparatiebranche? De verschillende marktpartijen, actief in de betonreparatiebranche, trekken voor het eerst gezamenlijk op tijdens de Betondag 2017.
Algemeen T 0182-539 233   F 0182-537 510 info@betonvereniging.nl Studiedagen  T 0182 - 532 389     
Opleidingen  T 0182-539 858  F 0182-558 489  opleidingen@betonvereniging.nl    Administratie  T 0182-572 159
Ir. P. Bloklandhuis BŁchnerweg 3      Postbus 411 2800 AK Gouda            KvK 40464045 IBAN: NL32 RABO 0322 4169 06