© Powered by SiteSpirit

 
0-Betonvereninging logo 2016 met tekst rechts.jpg
2.1 natte waterbouw droogdok van hybride beton.jpg


Programma Arena Wit

11.00 uur Het Betondagdebat: Digitaal beton

b-Betondagdebat.jpg

Debat aan de hand van een aantal prikkelende stellingen over het thema van de Betondag 'Digitaal beton'.
Debatleider: Jacco Buisman, Movares Nederland BV
Lees meer


12.00 uur ENCI Studentenpublieksprijs

ESP-2017.jpg

Inmiddels voor de derde keer zal er over de ENCI Studentenpublieksprijs voorafgaand aan de presentatie van de winnaars gestemd worden. De genomineerde studenten krijgen de gelegenheid in een paar minuten hun afstudeerproject te presenteren.
Het publiek gaat stemmen.


13.30 uur Projectplace Tunnel bij Ede in project A12 Veenendaal – Ede – Grijsoord

De A12, een belangrijke oost-west verbinding in Nederland, is tussen Ede en Grijsoord verbreed van 2 × 2 naar 2 × 3rijstroken over een lengte van 11km. Daarmee is de doorstroming en de veiligheid op de A12 sterk verbeterd. Door knooppunt Grijsoord als eerste aan te pakken, een slimme fasering en hinderbeperkende maatregelen, heeft Heijmans in opdracht van Rijkswaterstaat ook tijdens de uitvoering voor een goede doorstroming van het weg-verkeer gezorgd. Ook het spoorverkeer werd zo min mogelijk gehinderd door alleen te werken tijdens treinvrije nachtvensters.
Vanwege de ligging van het traject deels in het natuurgebied van de Veluwe, besteedde Heijmans bijzondere aan-dacht aan de natuur en was de ecologische inbedding van de A12 onderdeel van de totaalaanpak.Eén van de in het oog springende nieuwe kunstwerken is de tunnel onder de snelweg A12 bij Ede. Dit kunstwerk vormt onderdeel van de nieuwe rondweg rondom Ede, waarmee de regionale bereikbaarheid sterk is verbeterd. Het kunstwerk bestaat uit verschillende tunnelsegmenten, waarvan het grootste segment de daadwerkelijke kruising onder de A12 vormt. Om dit element van 3800 ton op zijn plaats te krijgen, werd het naast de snelweg geprefabriceerd en in één weekeinde op zijn definitieve positie geschoven. Mede door de afmetingen (15 m breed, 80 m lang en ongeveer 6 m hoog) en gewicht was dit zeer uitdagend; het wegalignement van de toekomstige rondweg kruist de A12 onder een scherpe hoek (32 graden) en de tunnel ligt in een bocht.

De timelapse van het plaatsen van deze tunnel is maar liefst 600.000  keer bekeken op YouTube. Vooral in het buitenland is er aandacht voor geweest. Bezoekers van de Betondag die houden van constructieve en uitvoeringstechnische uitdagingen, zullen zeker interesse tonen voor het project A12 Veenendaal-Ede-Grijsoord met de tunnel bij Ede.

Projectfacts:
De omvang van het contract betreft op hoofdlijnen het financieren,ontwerpen, bouwen en na voltooiing nog 16 jaar lang in stand houden van het tracé A12 Veenendaal – Ede –Grijsoord. Knooppunt Grijsoord behoort niet tot de onderhoudsscope en is na realisatie overgedragen aan Rijkswaterstaat. Het tracédeel tussen Veenendaal en Ede (circa 8 km) is niet verbreed en is per 1 februari 2015 direct in beheer en onderhoud van Heijmans gekomen. Het tracédeel tussen Ede en knooppunt Grijsoord (circa 11 km) is verbreed van 2x2 naar 2x3  rijstroken met vluchtstroken. De scope bestond uit diverse geluidsschermen, aanpassen en vernieuwen van het DVM systeem en de volgende acht kunstwerken:

• Een nieuwe onderdoorgang onder de A12 ten behoeve van een toekomstige rondweg van gemeente Ede (totaal 135m lang, 15 meter breed);
• Verbreden viaduct Edeseweg (weerszijde 7m);
• Verbreden van vier onderdoorgangen Breukelderweg, Renkumseweg, Wijde Veldweg/ en Buunderkamp (7-16,5m);
• Vernieuwen van het spoorviaduct over de spoorlijn Arnhem – Amsterdam    (1600m2, 31m overspanning);
• Vernieuwen kunstwerk N224 over de A12 Wolfhezerbrug (1310m2, 2 velden met 31m overspanning);Daarnaast zijn in verband met de ligging van het tracé door de Veluwe (EHS / Natura 200 gebied) een groot aantal ecologische voorzieningen aangelegd, waarvan de boommarterbrug de meest in het oog springende is.

p 13 projectplace tunnel bij ede in a12.jpg

13.30 – 14.00 uur Algemene presentatie A12 Veenendaal – Ede – Grijsoord
Erik van Ooijen (Heijmans) Ontwerpmanager
14.00 – 14.30 uur Ontwerp tunnel Ede
Stefan Schoenmakers (Wagemaker) Ontwerpleider kunstwerken
14.30 – 15.00 uur Uitvoering en inschuifoperatie tunnel Ede
Steven Oosterheert (Heijmans) Projectleider inschuiven tunnel Ede
Algemeen T 0182-539 233   F 0182-537 510 info@betonvereniging.nl Studiedagen  T 0182 - 532 389     
Opleidingen  T 0182-539 858  F 0182-558 489  opleidingen@betonvereniging.nl    Administratie  T 0182-572 159
Ir. P. Bloklandhuis Büchnerweg 3      Postbus 411 2800 AK Gouda            KvK 40464045 IBAN: NL32 RABO 0322 4169 06