© Powered by SiteSpirit

 
0-Betonvereninging logo 2016 met tekst rechts.jpg
2.1 natte waterbouw droogdok van hybride beton.jpg


Programma Arena Rood

11.00 uur Projectplace Renovatie Maastunnel

TBI-ondernemingen Mobilis, Croonwolter&dros en Nico de Bont voeren in integraal verband en in opdracht van de gemeente Rotterdam de renovatie en restauratie van de Maastunnel  uit.

Maastunnel en haar rol in de Rotterdamse samenleving
De Maastunnel is de eerste afgezonken tunnel in Europa en mede vanwege haar vorm en toegepaste technieken een voorbeeld voor huidige zinktunnels. De bouw is begonnen eind jaren '30 van de vorige eeuw en werd, tijdens de Tweede Wereldoorlog, opgeleverd in 1942. Doordat de tunnel de bombardementen van de Duitsers heeft overleefd en tijdens de oorlog is afgebouwd, werd de tunnel het symbool van de wederopbouw in Rotterdam. De Maastunnel vormt met dagelijks 60.000 voertuigen een vitale connectie in het wegennetwerk van Rotterdam. Ter illustratie, over de Erasmusbrug en Willemsbrug rijden respectievelijk 30.000 en 20.000 voertuigen per dag. Het belang van de Maastunnel werd in 2012 nog maar eens benadrukt toen het de status Rijksmonument kreeg.

Werkzaamheden
De aanleiding voor de grootschalige renovatie is dat in 2011 is gebleken dat het beton van de Maastunnel in de loop der jaren is aangetast. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in 2019 afgerond. Daarmee gaat de renovatie in totaal twee jaar duren. De werkzaamheden worden buis voor buis uitgevoerd. Gedurende die twee jaar moet er altijd één buis van zuid naar noord beschikbaar zijn vanwege de bereikbaarheid van het Erasmus Medisch Centrum. Daarnaast moet de tunnel in 2019 voldoen aan de nieuwe wet Tunnelveiligheid. De volgende werkzaamheden staan op het programma:
• Betonherstel en bouwkundige werkzaamheden;
• Groot technisch onderhoud aan de tunneltechnische installaties met de bijbehorende constructieve aanpassingen;
• Vernieuwing van de bedieningscentrale

Bijzonder project
Doordat de Maastunnel 75 jaar is en tevens ook een rijksmonument, is het om meerdere redenen een bijzonder project. Zo kan het gebeuren dat er tijdens de sloopwerkzaamheden onverwachtse situaties ontstaan die pas-send moeten worden opgelost. De "look and feel" van de Maastunnel moet behouden blijven. Authentieke elementen mogen niet verloren gaan. Ook de uitdaging om zo min mogelijk (verkeers)overlast te veroorzaken alsook het perfect afstemmen van de onderlinge werkzaamheden, maken het complex.Daarnaast is de contractvorm tussen opdrachtgever en aannemer op zijn minst bijzonder te noemen, er is een maatwerkcontract opgesteld met elementen uit de diverse standaard-contractvormen. De gehele nieuwe contractvorm die gehanteerd wordt vraagt van partijen een zekere flexibiliteiten aanpassingsvermogen om door coöperatieve samenwerking tot een goed resultaat te komen.Het project 'Renovatie Maastunnel' is een onmisbaar project voor op de Betondag vanwege haar veelzijdigheid en complexiteit. Op de projectplace wordt het project uitgebreid gepresenteerd en passeren complexe uitvoeringsmethodes, constructieve uitdagingen en de bijzondere contractvorm de revue.

Sprekers
Kees Blom senior adviseur beton Gemeentewerken Rotterdam
Dieter van Staveren  Projectleider werkvoorbereiding
Ewoud Bockweg  Contract- en omgevingsmanager
Felix Leenders  Betonconstructeur
Mladena Luković adviseur beton TU Delft
Renee Booltink  Betonconstructeur
Wilbert Jansen contractmanager

p 10 maastunnel.jpg

13.30 uur 40e ENCI Studieprijs

salet.jpg

Het ENCI Studiefonds ondersteunt, beoordeelt en bekroont afstudeerprojecten waarin het materiaal beton een prominente rol vervult. Het betreft studies uiteenlopend van ontwerp tot en met onderhoud en reparatie (dus daarmee de hele keten) en van betontechnologie tot betonmechanica (alle disciplines) en experimenteel en numeriek onderzoek (alle onderzoek vormen). De ENCI Studieprijs bestaat uit een geldbedrag (1e prijs € 750,- en 2e prijs € 450,-) en een oorkonde. Verder kunnen er Eervolle Vermeldingen en een Publieksprijs worden toegekend.De prijsuitreiking is tijdens de Betondag in Arena Rood om 13.30 uur. Voor deze uitreiking worden zowel de deelnemende studenten als de studiebegeleiders van de genomineerde studenten uitgenodigd om als gast aan de Betondag 2017 deel te nemen. Bij deze feestelijke afsluiting ontmoeten bouwwereld en onderwijs elkaar.Een onafhankelijke, deskundige jury beoordeelt de inzendingen per categorie (Universiteiten, Hogescholen en (P)MSE). Voorafgaand aan de ENCI Studieprijsuitreiking worden de genomineerde studenten in de gelegenheid gesteld in een paar minuten hun afstudeerproject te presenteren om de ENCI Studie publieksprijs in de wacht te slepen. Dit vindt plaats om 12.00 uur in Arena Wit*, aansluitend aan het Betondagdebat.

Juryvoorzitter is Theo Salet, deeltijdhoogleraar Material Related Structural Design - Concrete Structures aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven.
Overige juryleden zijn:
Tom Groeneweg, Rijkswaterstaat
Peter Bosman, Hogeschool Windesheim Zwolle
Luc Taerwe, Universiteit Gent
Cor van der Veen, TU Delft
Gerrit Verkerk, Hogeschool Rotterdam
Volg ons ook op Facebook
Secretariaat: info@encistudieprijs.nl of 0182 – 539 233


15.00 uur YouCon: (on)ervaringen van jonge constructeurs

Voorzitter: Tom Relker, IMd Raadgevende Ingenieurs, YouCon

Onder leiding van YouCon zullen een aantal constructeurs vertellen over hun eerste jaren werkzaam bij een ingenieursbureau in de utiliteitsbouw of infrastructuur.Aan de hand van diverse projecten zullen zij je meenemen in hun prille carrière.Hoe hebben zij de eerste jaren beleefd en wat heeft hun studie hier precies aan bijgedragen? Uiteraard is er ruimte om vragen te stellen.
Algemeen T 0182-539 233   F 0182-537 510 info@betonvereniging.nl Studiedagen  T 0182 - 532 389     
Opleidingen  T 0182-539 858  F 0182-558 489  opleidingen@betonvereniging.nl    Administratie  T 0182-572 159
Ir. P. Bloklandhuis Büchnerweg 3      Postbus 411 2800 AK Gouda            KvK 40464045 IBAN: NL32 RABO 0322 4169 06