© Powered by SiteSpirit

 
0-Betonvereninging logo 2016 met tekst rechts.jpg
7.1 betontechnologie pont d ela république montpellier-.jpg


Programma Arena Blauw

11.00 uur Projectplace Parallelstructuur A12

Op de hoofdwegen A12 en A20, ter hoogte van het Gouwe-aquaduct, stond de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid onder druk. Om die reden is het wegennetwerk rond Gouda uitgebreid. In opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft Heijmans voor het project 'Parallelstructuur A12' twee nieuwe wegen gerealiseerd: de Extra Gouwekruising en de Moordrechtboog.

De Moordrechtboog loopt tussen de A12 bij Waddinxveen en de nieuwe aansluiting op de A20 bij Moordrecht. De Extra Gouwekruising loopt langs de A12 aan de noordzijde tussen Gouda en de nieuwe Moordrechtboog. Dit traject biedt een veilig en aantrekkelijk alternatief voor verkeer tussen Den Haag en Gouda dat nu de A12 gebruikt. Het project Parallelstructuur A12 omvatte de aanleg van 2 nieuwe wegen met 2 x 2 rijstroken, inclusief verkeersregelinstallaties, brug- en scheepvaartinstallaties, verlichting, natuurvoorzieningen, geluidwerende maatregelen en acht kunstwerken. Naast ontwerp en realisatie maakt beheer en onderhoud over een periode van tien jaar deel uit van het contract.

Aan de noordzijde van het reeds bestaande Gouwe-aquaduct kruist de weg de Gouwe met een basculebrug. Het inpassen van de nieuwe brug over de Gouwe, genaamd de Amaliabrug, direct naast het Gouwe Aquaduct was geen sinecure. Deze bijzondere brug bestaat uit een gigantisch beweegbaar deel (val, uitgevoerd in staal) en ten oosten en westen ervan betonnen aanbruggen met slanke pijlers en een slank dek. Het beweegbare deel is noodzakelijk om de staande-mast-route, waarvan de Gouwe deel uitmaakt, te kunnen faciliteren. De brug is zo ontworpen dat hij perfect in het Zuid-Hollandse landschap past. De pijlers bestaan uit een funderingspoer met daarop een serie dubbele T-vormige pijlers, uitgevoerd in antraciet beton.

Het volledige kunstwerk bestaat uit 14 overspanningen, inclusief basculekelder en val. Het constructieve slanke dek is ruim 21 meter breed. In de basculekelder zit het bewegingswerk van de brug, de aandrijving en de ballast-kist. Het is een markant architectonisch hoogstandje.

Bezoekers van de Betondag die houden van een mooi architectonisch ontwerp met constructieve en uitvoerings-technische uitdagingen, zullen zeker interesse tonen voor het project Parallelstructuur A12 met de Amaliabrug.

p 15 parallelstructuur a12.jpg

11.00 – 11.30 uur Algemene presentatie Parallelstructuur A12
Brian Kersten (Heijmans) Ontwerpmanager
11.30 – 12.00 uur De Amaliabrug
Bas van den Berk (Heijmans) Hoofdconstructeur
12.00 – 12.30 uur Bewegingswerk brug
spreker namens Movares


13.00 uur Projectplace Nieuwe Zeesluis IJmuiden

p 16 nieuwe zeesluis artist impression zus.jpg

Na bijna 100 jaar is de Noordersluis in IJmuiden aan vervanging toe. Een nieuwe, grotere zeesluis moet de bereik-baarheid van de haven van Amsterdam verbeteren en de economie in de regio stimuleren door getij-onafhankelijk ruimte te bieden aan de steeds groter wordende zeeschepen. De nieuwe zeesluis wordt 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep. De bouw is gestart begin 2016 en de nieuwe zeesluis is eind 2019 beschikbaar voor de scheepvaart. De levensduur van de nieuwe sluis is 100 jaar.

In opdracht van Rijkswaterstaat realiseert het aannemers-consortium OpenIJ de nieuwe zeesluis in IJmuiden. Dit consortium bestaande uit BAM-PGGM, VolkerWessels en DIF is verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen, financieren en gedurende 26 jaar onderhouden van de nieuwe zeesluis.


OpenIJ heeft de opdracht voor dit DBFM-contract door Rijkswaterstaat gegund gekregen door slim te ontwerpen en de nieuwe zeesluis op een slimme wijze te bouwen.
De oplossingen die OpenIJ heeft aangeboden, zijn:
•    Nivelleren door de deuren in plaats van omloopriolen
Door gebruik te maken van de sluisdeuren voor het nivelleren, zijn geen omloopriolen nodig vlak naast de Noorder-sluis en blijft tijdens de bouw van de nieuwe zeesluis de stabiliteit en daarmee het functioneren van deze bestaan-de sluis gegarandeerd. Daarnaast levert dit een voordeel op in bouwtijd en kosten.
•    Dubbel kerende sluis met identieke deuren in binnen- en buitenhoofd en één reservedeurDe sluis heeft een dubbel waterkerende functie, die uitbreidbaar is naar de toekomst. Dit houdt in dat tijdens hoogwater zowel de deur aan de zeezijde (buitenhoofd) als aan de kanaalzijde (binnenhoofd) ingezet kan worden als waterkering. Door deze ontwerpoplossing is slechts één reservedeur benodigd.
•    Realisatie van de deurkassen door middel van pneumatisch afzinken (caissonmethode) in plaats van bouw in diepe (zware, risicovolle) bouwkuipen
OpenIJ realiseert de hoofden van de nieuwe zeesluis met pneumatisch afgezonken caissons. Hierdoor is een lichtere bouwkuip nodig dan bij een traditionele bouwkuip en het voorkomt bovendien zwaar heiwerk voor het aanbrengen van zo'n 1.000 forse funderingspalen onder de hoofden. Deze aanpak beperkt ook nog eens geluid-overlast voor de omgeving.
•    Grootschalige toepassing van diepwanden in plaats van combiwanden om trilling schade en geluidshin-der te voorkomen
OpenIJ past diepwanden toe voor de wanden van de sluiskolk, fuikwand en noordelijke wand van de tussendam. Een diepwand is de meest trillings- en geluidsarme methode om een wand te realiseren. Dit gebeurt overal waar mogelijk in het project: waar land is of land te creëren is buiten de vaargeul.

Samenwerking
Het project is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam NV en de gemeente Velsen. Dit project wordt medegefinancierd vanuit het CEF (voorheen TENT) programma van de Europese Unie.

Sluizenprogramma
Het project Zeesluis IJmuiden is onderdeel van het Programma Sluizen van Rijkswaterstaat. Het programma omvat vijf sluisprojecten: Limmel, Eefde, 3e kolk Beatrix, Zeesluis Terneuzen en de nieuwe zeesluis IJmuiden. Ook de Afsluitdijk werkt samen met dit programma.


p 17 sprekers nieuwe zeesluis.jpg

Programma Projectplace Nieuwe Zeesluis IJmuiden:
13.00 uur  Algemene presentatie Zeesluis IJmuiden
Jaap Blokland, Projectdirecteur OpenIJ
Leon Lous, Technisch Manager Ontwerp OpenIJ
13.30 uur  Betonconstructie  Binnenhoofd
John Regtop, Ontwerpleider Hoofden OpenIJ
14.00 uur  Organisatie van het proces diepwanden
Cor van Vliet, Projectmanager Civiel OpenIJ
Algemeen T 0182-539 233   F 0182-537 510 info@betonvereniging.nl Studiedagen  T 0182 - 532 389     
Opleidingen  T 0182-539 858  F 0182-558 489  opleidingen@betonvereniging.nl    Administratie  T 0182-572 159
Ir. P. Bloklandhuis Büchnerweg 3      Postbus 411 2800 AK Gouda            KvK 40464045 IBAN: NL32 RABO 0322 4169 06