© Powered by SiteSpirit

 
0-Betonvereninging logo 2016 met tekst rechts.jpg
2.1 natte waterbouw droogdok van hybride beton.jpg


Betonmarkt - Beursvoorwaarden

Datum: donderdag 16 november 2017
Locatie: de Doelen / Schouwburgplein 50 / 3000 AZ Rotterdam

Opbouw en inrichten stands
De beursvloer is vrij toegankelijk voor het opbouwen en inrichten van de stand(s) op woensdag 15 november 2017, vanaf 08.00 uur tot 21.30 uur. Tijdens het opbouwen op woensdag zijn wij (Betonvereniging) aanwezig bij de balie van de ingang aan het Schouwburgplein, voor uw vragen of opmerkingen.

Op de Betondag, donderdag 16 november 2017, is de beursvloer alleen toegankelijk met een persoonlijke toegangskaart (met controlestrook). Dit geldt ook voor exposanten die hun stand op donderdagochtend willen inrichten. Wij adviseren u dan ook, om dit al op woensdag te doen.

Begin- en eindtijd Betondag
De Betondag is voor bezoekers met een geldige toegangskaart (met controlestrook) toegankelijk op donderdag 16 november 2017 vanaf 08.30 uur tot 20.30 uur.

Afbouw stands
De beursvloer moet op donderdag 16 november 2017, direct na de sluiting van de Betondag afgebouwd worden. De afbouw start vanaf 20.30 uur en eindigt om 24.00 uur. Het is niet mogelijk om na 23.00 uur of om op vrijdag 17 november nog af te bouwen of materialen uit de Doelen weg te halen.

De maximale standhoogte is 2,5 meter. Dit geldt ook voor eigen standbouw.

Tekening standaard stand      
Hieronder vindt u de tekening van de standaard stand, met alle hierbij horende afmetingen.    


Tekening standaard stand

tekening standaard stand Betondag 2016.png

Standaard stand

De standaard stand bestaat uit 1 of meerdere units van 3 x 3= 9m2. De prijs per unit is € 2.975,-, hiervoor is standaard beschikbaar:
- Syma systeem van 2,5 m hoog, met aluminiumframe en witte kunststof wanden.
- Uithangbord aan de stand voor uw bedrijfsnaam.
- Vloerbedekking (grijs).
- Een spot en een wandcontactdoos.
- Een tafel en twee stoelen van het standaard zit meubilair.

Betondag 2015 Nieuwe stand.jpg

Tentoonstellingsvoorwaarden

Het is de deelnemer niet toegestaan de vloeren, wanden, daken of andere delen van het gebouw te beschadigen (met spijkers, verf, lijm, plakband etc.). Standpanelen van stands dienen derhalve reeds beschilderd aangevoerd te worden.

In het gebouw worden niet toegelaten:
a. licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen en gevaarlijke goederen (Arbeidsinspectie), waaronder stralingsgevaarlijke stoffen. Ontheffing voor het in bezit hebben en/of opslaan van stralingsgevaarlijke stoffen dient door de deelnemer te worden aangevraagd.
b. goederen die door onaangename reuk of op andere wijze hinderen dan wel hinderlijke geluidgevende of lichtuitstralende toestellen.
c. goederen die niet op het aanmeldingsformulier van de deelnemer genoemd worden.

Ter beoordeling van de organisatoren en/of brandweer
• Tentoongestelde goederen dienen binnen de rooilijnen van de standruimte te worden gehouden; beweegbare delen mogen niet buiten de rooilijnen van de stand worden bewogen, ook niet om de werking van de geëxposeerde goederen te demonstreren.
• Op de stands tentoongestelde, gevaar-opleverende delen van goederen (waaronder scherp uitstekende delen) dienen te zijn afgeschermd.
• Het plaatsen op de stands van voor het publiek zichtbare, naar de mening van de organisatoren, ontsierende voorwerpen (zoals kapstokken e.d.) dienen te worden afgeschermd.
• Tentoongestelde goederen mogen, tijdens de uren dat de expositie voor het bezoek is geopend, niet worden bedekt; de organisatoren hebben het recht een eventuele bedekking te (doen) verwijderen zonder enige aansprakelijkheid hunnerzijds.
• Behoudens door of namens organisatoren verleende ontheffing is het de deelnemer niet toegestaan tijdens de duur van de expositie goederen van zijn stand te verwijderen.
• Van tentoon te stellen motorvoertuigen dient brandstof verwijderd te zijn, accuklemmen losgekoppeld en maatregelen genomen te zijn tegen olielekkage.

Projectie en Geluid
Voor het projecteren van beelden, het versterken van het gesproken woord door middel van luidsprekers, het ten gehore brengen van muziek en/of het veroorzaken van geluid, alles voor zover dit hinder oplevert, alsmede het plaatsen van audiovisuele hulpmiddelen, is schriftelijke toestemming namens de organisatoren vereist.
Algemeen T 0182-539 233   F 0182-537 510 info@betonvereniging.nl Studiedagen  T 0182 - 532 389     
Opleidingen  T 0182-539 858  F 0182-558 489  opleidingen@betonvereniging.nl    Administratie  T 0182-572 159
Ir. P. Bloklandhuis Büchnerweg 3      Postbus 411 2800 AK Gouda            KvK 40464045 IBAN: NL32 RABO 0322 4169 06