© Powered by SiteSpirit

 
0-Betonvereninging logo 2016 met tekst rechts.jpg
5.3 restauratie-reparatie transformatie de holland.jpg


Betonmarkt - Beursvoorwaarden

Data en tijden

Datum Betondag: donderdag 15 november 2018
Locatie: de Doelen / Kruisplein / 3000 AZ Rotterdam

Begin- en eindtijd Betondag
De Betondag is voor bezoekers en exposanten alleen toegankelijk met een geldige toegangskaart (met controlestrook) op donderdag 15 november 2018 vanaf 08.30 uur tot 18.30 uur. Deze kaart is gepersonaliseerd en niet overdraagbaar bij een vertrek eerder dan de sluitingstijd.

Opbouw en inrichten van de stands
De beursvloer is vrij toegankelijk voor het opbouwen en inrichten van de stand(s) voor exposanten op woensdag 14 november 2018, vanaf 08.00 uur tot 20.00 uur. Tijdens het opbouwen op woensdag zijn wij (Betonvereniging) aanwezig bij de balie van de ingang aan het Schouwburgplein, voor uw vragen of opmerkingen.

Op de Betondag, donderdag 15 november 2018, is de beursvloer alleen toegankelijk met een persoonlijke toegangskaart (met controlestrook). Dit geldt ook voor exposanten die hun stand op donderdagochtend willen inrichten. Wij adviseren u dan ook, om dit al op woensdag te doen.

Afbouw stands
De beursvloer moet op donderdag 15 november 2018, direct na de sluiting van de Betondag afgebouwd worden. De afbouw start vanaf 18.30 uur en eindigt om 24.00 uur. Het is niet mogelijk om na 23.00 uur of om op vrijdag 16 november nog af te bouwen of materialen uit de Doelen weg te halen.Standaard stand

Tekening standaard stand      
De maximale standhoogte is 2,5 meter. Dit geldt ook voor eigen standbouw. Hieronder vindt u de tekening van de standaard stand, met alle hierbij horende afmetingen.   

De standaard stand bestaat uit 1 of meerdere units van 3 x 3= 9m2. De prijs per unit is € 3.150,-.  

Per unit is het volgende (bij de prijs) inbegrepen:
- 5 toegangskaarten Betondag 2018
- 1 tafel en 2 stoelen van de zitset basis
- standaard vloertegels (grijs)
- een stroomaansluiting  

  Bij de standaard standbouw is verder bij de prijs inbegrepen:
- standaard standbouw
- 1 afbeelding in de achterwand (192 bij 125 cm) - een naambord aan de stand met de bedrijfsnaam
- 1 spot en een wandcontactdoos

tekening standaard stand Betondag 2016.png

Betondag 2018 foto standaard stand .png

Het is de deelnemer niet toegestaan de vloeren, wanden, daken of andere delen van het gebouw te beschadigen (met spijkers, verf, lijm, plakband etc.). Standpanelen van stands dienen derhalve reeds beschilderd aangevoerd te worden.

In het gebouw worden niet toegelaten:
a. licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen en gevaarlijke goederen (Arbeidsinspectie), waaronder stralingsgevaarlijke stoffen. Ontheffing voor het in bezit hebben en/of opslaan van stralingsgevaarlijke stoffen dient door de deelnemer te worden aangevraagd.
b. goederen die door onaangename reuk of op andere wijze hinderen dan wel hinderlijke geluidgevende of lichtuitstralende toestellen.
c. goederen die niet op het aanmeldingsformulier van de deelnemer genoemd worden.
d. Promotiemateriaal mag alleen in de eigen stand uitgedeeld worden en niet op de beursvloer of gangpaden of op balies of andere plekken buiten de eigen stand neergelegd worden.

Ter beoordeling van de organisatoren en/of brandweer
• Tentoongestelde goederen dienen binnen de rooilijnen van de standruimte te worden gehouden; beweegbare delen mogen niet buiten de rooilijnen van de stand worden bewogen, ook niet om de werking van de geëxposeerde goederen te demonstreren.
• Op de stands tentoongestelde, gevaar-opleverende delen van goederen (waaronder scherp uitstekende delen) dienen te zijn afgeschermd.
• Het plaatsen op de stands van voor het publiek zichtbare, naar de mening van de organisatoren, ontsierende voorwerpen (zoals kapstokken e.d.) dienen te worden afgeschermd.
• Tentoongestelde goederen mogen, tijdens de uren dat de expositie voor het bezoek is geopend, niet worden bedekt; de organisatoren hebben het recht een eventuele bedekking te (doen) verwijderen zonder enige aansprakelijkheid hunnerzijds.
• Behoudens door of namens organisatoren verleende ontheffing is het de deelnemer niet toegestaan tijdens de duur van de expositie goederen van zijn stand te verwijderen.
• Van tentoon te stellen motorvoertuigen dient brandstof verwijderd te zijn, accuklemmen losgekoppeld en maatregelen genomen te zijn tegen olielekkage.

Projectie en Geluid
Voor het projecteren van beelden, het versterken van het gesproken woord door middel van luidsprekers, het ten gehore brengen van muziek en/of het veroorzaken van geluid, alles voor zover dit hinder oplevert, alsmede het plaatsen van audiovisuele hulpmiddelen, is schriftelijke toestemming namens de organisatoren vereist.
Algemeen T 0182-539 233   F 0182-537 510 info@betonvereniging.nl Studiedagen  T 0182 - 532 389     
Opleidingen  T 0182-539 858  F 0182-558 489  opleidingen@betonvereniging.nl    Administratie  T 0182-572 159
Ir. P. Bloklandhuis Büchnerweg 3      Postbus 411 2800 AK Gouda            KvK 40464045 IBAN: NL32 RABO 0322 4169 06