Algemene Ledenvergadering

In de inspirerende omgeving van het Depot Boijmans Van Beuningen vond op 24 mei jl. de Algemene Ledenvergadering plaats van de Betonvereniging.

Na de boeiende presentatie van Joris Hesselink (BAM Advies & Engineering) over de bouw van het Depot is er tijdens deze ALV verslag gedaan van het gevoerde beleid in 2022, hetgeen op een unanieme goedkeuring kon rekenen van de leden. Voor geïnteresseerden is het jaarverslag hier te vinden op. Met goedkeuring van de leden is bovendien Max Hendriks (Hoogleraar TU Delft) toegetreden tot het bestuur van de Betonvereniging voor de komende bestuurszitting.

Vanaf deze plaats willen wij het bestuur bestaande uit: Dorien Staal (voorzitter), Sander den Blanken (vice-voorzitter), Herman van der Horst (penningmeester), Thomas BeukerJan Van Der WindtMichiel DankersHenrik HooimeijerMachteld Kors en Edwin de Kuiper (allen lid) hartelijk danken voor hun inzet en de verlenging van hun bestuurstermijn.