Aan het woord: Cursist Ardjan Haag

Aan het woord: Cursist Ardjan Haag

Vroeger gingen de gesprekken thuis bij Ardjan veel over de bouw. Zijn vader is werkzaam in de infra en ook beide broers werken in de bouw. Dit heeft er onder andere toe geresulteerd dat dit vakgebied Ardjan zijn interesse heeft gewekt!

Ardjan, constructeur bij Gebr. De Koning, woont samen met zijn vrouw en 3 kinderen in Meerkerk.  ‘Na de middelbare school heb ik eerst een jaar op de bouwplaats gewerkt als leerling timmerman. Na dat jaar ben ik begonnen met de opleiding HBO-bouwkunde. Via mijn afstudeerstage ben ik in de civiele bouw terecht gekomen, eerst als tekenaar en later doorgestroomd naar constructeur. Ik vond dit een goed traject door eerst ervaring op te doen als tekenaar, waarbij ik met verschillende constructies in aanraking kwam en later de stap kon maken naar constructeur. ’

Opleidingen

Ardjan heeft verschillende opleidingen en cursussen bij ons gevolgd en is vanaf 2012 een bekende voor ons. ‘Ik ben begonnen in 2012 met de opleiding HBO+ Betonconstructeur, gevolgd door Constructieve ankers voor Beton. Voor verdieping op het gebied van mechanica, constructies en voornamelijk betonconstructies om daarmee meer deskundigheid te verkrijgen in mijn werk. Als constructeur heb ik in mijn werkveld vaak te maken met betonconstructies. De betonwereld is zeer breed, waardoor er veel aspecten zijn die om verdieping vragen. De HBO+ opleiding is erg breed, verdieping in bepaalde onderwerpen hebben mij meer inzicht en kennis opgeleverd in de uitdagingen waar ik op mijn werk mee in aanraking kom. Daarom heb ik in 2016 Betonconstructeur MSEng, tegenwoordig Constructief ontwerpen BV/BmS, gevolgd en ben ik nu gestart aan de cursus Bijzondere Constructies met EC2.’

Door het volgen van de cursussen heeft Ardjan veel meer kennis opgedaan en is het vertrouwen in zijn kunnen ook gegroeid, ook heeft hij hierdoor meer verantwoordelijkheden gekregen. ‘Ik heb meer inzicht in de achtergronden van regelgeving en de invloeden van keuzes die worden gemaakt.’

Onlangs is Ardjan gestart met de cursus Bijzondere Constructies met EC2 welke hij online volgt. ‘Vanwege de huidige maatregelen was het nog niet mogelijk om deze cursus klassikaal te volgen. De cursus werd gegeven vanuit de studio van de Betonvereniging. De docent stond hierbij voor een digitaal bord, waarop zijn presentatie te zien was, maar waarbij hij ook zaken kon aanwijzen. Ik vond deze manier van lesgeven goed werken. Fysiek bij elkaar zijn heeft mijn voorkeur, maar doordat de cursus werd gegeven in de studio was het goed te volgen. Daarnaast vind ik het een voordeel van online les krijgen dat de presentaties opgenomen worden, zodat je deze later terug kunt kijken. Ik hoop dat het fysiek lesgeven weer terugkeert, maar een combinatie van beide, waarbij de les wordt opgenomen en kan worden bijgewoond heeft een meerwaarde.

Docenten en studielast

‘Omdat ik meerdere cursussen heb gevolgd heb ik inmiddels ook diverse docenten ontmoet. Veel waardering voor de docenten. Mijn ervaring is dat zij veel kennis van zaken hebben, open staan voor discussie en het stellen van vragen waarderen.’

Een cursus volgen is een investering in jezelf maar vraagt ook een bepaalde tijd van jou als persoon ter voorbereiding. Ardjan: ‘De opleiding MSEng (tegenwoordig Constructief ontwerpen BV/BmS) heeft een behoorlijke studiebelasting naast het reguliere werk en de privésituatie. Het vraagt discipline. Ik heb de opleidingen / cursussen als een waardevolle aanvulling gezien die bijdragen aan de professionaliteit van mijn werk als constructeur. Daarbij wil ik niet ongenoemd laten dat het sociale aspect zeer waardevol was.   De ontmoeting van mensen van verschillende bedrijven en diverse achtergronden maakt dat kennis gedeeld wordt en dat je een netwerk opbouwt met vakgenoten’.

Toekomst

‘Nadat ik de cursus Bijzondere Constructies met EC2 heb afgerond overweeg ik de cursus Betontechnologie te volgen. Ik denk dat op dit gebied nog veel te halen valt in het ontwerptraject.  

Om bij te blijven is het noodzakelijk dat je je kennis op peil houdt. Je hoeft niet overal specialist in zijn, maar het is goed om een brede basiskennis te hebben, zodat je weet wat de mogelijk- en onmogelijkheden zijn. Keuzes in de ontwerpfase hebben veelal grote invloed op het project, van belang is dat je de gevolgen van een keuze zo goed mogelijk kan afwegen.’

 

Wil jij jezelf ook blijven ontwikkelen? Bekijk ons cursusaanbod of neem contact op met ons, wij helpen je graag verder!