Aan het woord: docent Jack Heugen

Aan het woord: docent Jack Heugen

Jack Heugen is betontechnoloog bij Geelen Beton, een Limburgse prefab-betonfabrikant met vestigingen in Wanssum en Posterholt. Jack is docent bij de cursus Basiskennis Beton Technologie (BBT) én lid van de examencommissie van zowel de BBT als de BTE (Verdieping Betontechnologie). In dit interview vragen wij Jack naar zijn passie voor lesgeven.

Hoe lang geef je al cursussen voor de Betonvereniging?

'Ik ben gestart met lesgeven in februari 2016. Na eerst meegelopen te hebben met twee ervaren docenten (Theo de Veer en Harry Corporaal, red.) ben ik vervolgens zelfstandig voor de klas gaan staan. Momenteel doe ik mijn 9e BBT-groep. Dat komt neer op ruim 150 BBT-cursisten!'

Wat is jouw motivatie hierbij?

'Mijn motivatie is puur het kennisdelen van de basisbeginselen van betontechnologie aan cursisten. Ik wil graag mensen om mij heen beter, slimmer maken. Bijkomend voordeel is dat ik mezelf als docent verder kan ontwikkelen. En telkens weer de positieve energie mag ervaren die cursisten mij geven. Ik denk nu bijvoorbeeld aan een oud-cursist die momenteel presentaties geeft en de basis legt voor een duurzame leefomgeving met beton. Daar kan ik echt van genieten; ik zie hem nog bij mij leergierig in de lessen zitten!'

Op welke wijze zou jij jouw manier van lesgeven willen karakteriseren?

'Mijn manier van lesgeven; tja, hoe moet ik dit typeren? Bij de eerste les probeer ik meteen het ijs te breken bij de cursisten. Immers, het niveau qua vooropleiding kan enorm verschillen: van vmbo en mbo tot en met universiteit niveau. Maar ook de leeftijdsverschillen kunnen ervoor zorgen dat cursisten onzeker zijn en in hun schulp kruipen. Uiteindelijk heeft iedereen hetzelfde doel: het behalen van het BBT-deelcertificaat. Hierbij is juist de input van cursisten waardevol. En ik vind het belangrijk dat zij tijdens de les hun eigen ervaringen met elkaar delen. Een mengmeester die werkzaam is bij een betoncentrale kan veel praktische details vertellen omtrent transportbeton, oftewel het vervaardigen en verwerken van betonspecie. De constructeur weet juist weer meer onderbouwing te geven op constructief gebied. Het van elkaar leren geeft de lessen meerwaarde, dat probeer ik dan ook te stimuleren. 

Verder vind ik een persoonlijke toenadering c.q. contact met de cursist enorm belangrijk ! Ik probeer vanaf les 2 iedereen met zijn voornaam aan te spreken. Met als doel dat de cursist ook het gevoel krijgt dat de docent er alles aan doet dat hij of zij uiteindelijk goed voorbereid en met vertrouwen het examen ingaat.

Na een aantal lessen vraag ik aan de groep of zij mijn wijze van lesgeven als prettig ervaren. Of er nog verbeterpunten zijn die niet alleen de les maar ook mijzelf als docent beter maken. Met andere woorden, ik stel mijzelf ook kwetsbaar op. Ik ben er voor de cursist en probeer met passie en veel energie de materie over te brengen.'

Hoe ervaar je de interactie met de cursisten?

'Door continu willekeurig aan iedereen vragen te stellen komt er meer en meer interactie op gang. Tevens ‘lees’ ik hierdoor de cursisten en krijg ik meer inzicht in wie minder goed de lesstof begrijpt. Alles met maar 1 doel: ook hen over de streep te trekken. Verder toon ik veel voorwerpen vanuit de praktijk; dit spreekt de cursisten enorm aan en het vak betontechnologie gaat dan ook beter bij hen leven. Dit levert veel plezier, enthousiasme en intrinsieke motivatie op.'

Van welke werkvormen maak jij zoal gebruik (en dus zijn favoriet bij jou)?

'Ik maak veel gebruik van voorbeelden afkomstig uit mijn 20 jaren praktijkervaring; de cursist voelt de stof hierdoor beter aan. Mede met behulp van de verzameling aan beton gerelateerde voorwerpen. De essentiële stof voor het examen, dus wat echt van belang is, krijgt ruimschoots de aandacht. Daarnaast zorgen spelelementen zoals Kahoot voor ontspanning en afwisseling.
Concreet: interactie, discussie en spelvorm.'

In 2018 hebben we een pilot blended leren toegepast op de BBT. In hoeverre heb je hieruit al wat elementen aan je lessen toegevoegd?

'In deze pilot werden via de open elektronische leeromgeving Wikiwijs allerlei leermiddelen voor het eerst online aangeboden. Dit maakte dat cursisten met elkaar en/of docenten konden communiceren. Cursisten konden online vragen maken en zichzelf door middel van meerkeuzevragen toetsen. Tijdens de les konden ze met hun mobiele telefoon deelnemen aan de Kahoot-quiz. Deze elementen vind je nu allemaal in mijn lessen terug.'

De coronatijd heeft de introductie van blended leren bij de Betonvereniging enorm doen versnellen. Om de cursisten te helpen zijn er filmpjes gemaakt en online beschikbaar gesteld waarin de theorie wordt uitgelegd. Tegelijk is er dit najaar een eigen elektronische leeromgeving in gebruik genomen, de Beton Academie. Wat vind je van de Beton Academie?

'Een verbeterde online leeromgeving, oftewel Blended 2.0. Cursisten kunnen zich beter voorbereiden met behulp van duidelijk filmmateriaal en hierdoor is er voor de docent tijd beschikbaar voor meer diepgang. Ook het monitoren qua activiteiten van de cursisten online spreekt mij aan; daardoor ben ik in staat cursisten beter te begeleiden.'

Hoe hebben deze ontwikkelingen jouw lessen beïnvloed?

'De PowerPointpresentatie, die hoofdzakelijk de theorie behandelt, komt nu minder aan bod. Ik hou hierdoor meer tijd over om vraagstukken te behandelen; die vragen waren normaliter zelfstudie.'

Momenteel wordt het dictaat voor de cursus geactualiseerd. Zie je de leerstof veranderen? Zijn er accentverschuivingen zichtbaar?

'De basisleerstof blijft hoofdzakelijk gelijk, echter de betonontwikkelingen zijn met name de laatste 5 jaar enorm. Onderwerpen als circulariteit en duurzaamheid zullen steeds meer de leerstof gaan bepalen. Wij staan met z’n allen voor grote uitdagingen, met name de nodige transities om enerzijds te voldoen aan de hoge vraag en anderzijds te voldoen aan de afspraken uit het Betonakkoord. Vooral het reduceren van portlandcementklinker in beton zie ik als sleutel tot succes.'

Tot slot: wat wens je jouw cursisten toe?

'Veel succes in een uitdagende betontoekomst. Dat ook zij het betonvirus hebben ontdekt en de betonketen zullen omarmen!'

Wil jij jezelf ook blijven ontwikkelen? Bekijk ons cursusaanbod of neem contact op met ons, wij helpen je graag verder!