Algemene ledenvergadering Betonvereniging

Algemene ledenvergadering Betonvereniging

Op woensdag 27 mei 2020 vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van de Betonvereniging plaats. Een bijzondere editie, omdat de ALV voor het eerst online is georganiseerd.

Na opening van de vergadering door voorzitter Dorien Staal is het verslag van de vorige ALV in 2019 door de aanwezige leden definitief vastgesteld, waarna de bestuurssamenstelling aan bod kwam. In 2020 wordt het bestuur van de Betonvereniging versterkt met de toetreding van een vijftal nieuwe bestuursleden, bestaande uit:

• Thomas Beuker – HAN University of Applied Sciences
• Sander den Blanken – BAM Infraconsult
• Michiel Dankers – Niba Beheer
• Machteld Kors - UNStudio
• Edwin de Kuiper - Dura Vermeer


Naast de uitbreiding van het huidige bestuur in 2020 neemt de Betonvereniging ook afscheid van twee bestuursleden. Jan de Jong (penningmeester en secretaris) en Ronel Dielissen - Kleinjans (algemeen bestuurslid) hebben hun bestuurstaken neergelegd en zijn tijdens de ALV hartelijk bedankt voor hun bijdrage aan de vereniging in de afgelopen jaren. Als blijk van waardering voor hun inzet zijn zij benoemd tot erelid van de Betonvereniging.

Tijdens de vergadering werd door directeur Maikel Jagroep teruggeblikt op het jaar 2019, door de presentatie van het jaarverslag en de jaarrekening. Centraal stond het thema ‘versterken en uitbouwen van de vereniging’. Zo is er in 2019 gewerkt aan de toekomstbestendigheid van de Betonvereniging door het bestuur en de interne organisatie te versterken. Daarnaast zijn de activiteiten van de vereniging rondom kennisoverdracht over het materiaal beton verbeterd en gemoderniseerd. Het bestuur en de directie werden veelvuldig door de deelnemers aan de ALV gecomplimenteerd voor de bereikte resultaten in 2019.

Meer details over de belangrijke speerpunten en behaalde resultaten in 2019 zijn online terug te lezen in het jaarverslag. De Betonvereniging kijkt terug op een geslaagde (online) ALV.

Bekijk het jaarverslag 2019 online: