Beton Café | 9 februari 2023

Na een succesvolle eerste uitvoering op 29 september in Utrecht, staat op 9 februari 2023 de tweede editie van ons nieuwe concept het Beton Café gepland. Dit keer in de lichtstad Eindhoven! Onderwerp van gesprek en discussie is de proeftuin op de Afsluitdijk, waar diverse innovatieve betonmengsels zijn toegepast. Onder leiding van Toine van Casteren (Concrefy) gaan drie sprekers van betrokken partijen met elkaar én met het publiek in gesprek.

Rijkswaterstaat (RWS), opdrachtgever van het project Afsluitdijk, heeft hoge ambities waar het gaat om het terugdringen van de CO2-uitstoot. De focus ligt onder meer bij het verduurzamen van het bouwmateriaal beton. Met 75.000 zogenoemde Levvel-blocs speelt beton op de Afsluitdijk een hoofdrol. Om de ontwikkeling van het materiaal te stimuleren heeft RWS samen met opdrachtnemer Levvel een proeftuin ingericht waarin de betonsector de kans heeft gekregen om innovatieve, duurzame betonmengsels in de praktijk te testen. De Afsluitdijk heeft als proeftuin een aantal duidelijke voordelen: de blokken zijn ongewapend en dus minder gevoelig voor tijdsafhankelijke schademechanismen, én de blokken zijn vervangbaar, mocht er iets misgaan.

Opdrachtnemer van het project Afsluitdijk is het consortium Levvel (Lely’s Erfgoed Veiliggesteld), waarin wordt deelgenomen door Van Oord, BAM en Rebel. Contractant BAM heeft twintig jaar geleden het X-bloc op de markt gebracht, een betonnen element dat in onderlinge samenhang met zo min mogelijk materiaal zo optimaal mogelijk golfenergie kan absorberen. Op basis van de ervaring die in de afgelopen jaren met het X-bloc is opgedaan, is speciaal voor de Afsluitdijk het Levvel-bloc ontwikkeld, een variant die materiaalgebruik, sterkte en hydraulische stabiliteit optimaal combineert.

In de proeftuin zijn in totaal door diverse leveranciers 15 innovatieve betonmengsels toegepast. De hiermee vervaardigde Levvel-blocs worden vanaf nu 10 jaar lang gemonitord door SGS Intron. Daarbij worden de volgende aspecten vastgelegd: visuele inspectie, druksterkte, volumieke massa, carbonatatie, chloride-indringing en microscopisch onderzoek naar eventuele aantastingsmechanismen. Na deze 10 jaar intensieve monitoring wordt beoordeeld of de blocs gelijkwaardig presteren aan de overige Levvel-blocs. Uiteindelijk moeten alle Levvel-blocs 100 jaar meegaan.

Als inleiding geven de drie betrokken partijen een inleidende presentatie waarbij:

  • Penny Pipilikaki en Albert Manenschijn (RWS) de noodzaak van de proeftuin weergeven en de daarbij behorende verantwoordelijkheden.
  • Harry Corporaal (BAM) ingaat op de redenen waarom BAM de uitdaging als opdrachtnemer is aangegaan.
  • Gert van der Wegen (SGS Intron) een toelichting geeft op de eerste bevindingen met de 15 innovatieve betonmengsels die zijn toegepast.

Na een korte pauze zullen de inleiders onder leiding van Toine van Casteren met elkaar en met het publiek in gesprek gaan.

 

Programma
14.30 - 15.00 uur | Ontvangst
15.00 - 15.45 uur | Presentaties
15.45 - 16.00 uur | Korte break
16.00 - 17.15 uur | Paneldiscussie
17.15 - 18.30 uur | Netwerkborrel
18.30 uur | Einde Beton Café

Locatie: Eindhoven
Inschrijven kan via www.betoncafe.nl

 

Over Beton Café

Kleinschalig, door het land, samen werken aan de toekomst

Beton Café is een initiatief van Betonvereniging en wordt vier keer per jaar georganiseerd.  Collega’s binnen de beton(bouw)sector ontmoeten en kennis uitwisselen over actuele thema’s die jou bezighouden? Dat is waar het bij het Beton Café om draait! Dit nieuwe evenement vindt vier keer per jaar plaats en is dé plek voor vakmensen die alles uit het materiaal beton willen halen; nu én na 2030. Want dat we een gemeenschappelijke passie voor beton en een uitdaging voor 2030 hebben, is bekend. De kunst is om groot te denken en klein te starten. Alles begint met die eerste stap. Welke stap dat voor jou en ons is om de betonketen te verduurzamen, ontdekken we samen en zal ook aandacht krijgen in de Cafés!

 

In 2019, 2020 en 2022 stond het thema ‘Panorama Beton’ centraal op het Beton Event. Met deze keuze haakt Betonvereniging in op het overheidsthema ‘Panorama Nederland’. Daarin moedigt het College van Rijksadviseurs (CRa) aan om met een overkoepelende blik te kijken naar de inrichting van ons land voor de komende dertig jaar tot aan 2050. Tijdens het Beton Café wordt concreet aandacht besteed en ingezoomd op de uitdagingen voor 2030. Tijdens ieder Beton Café staat één van de volgende thema’s centraal onder het hoofdthema CO2-reductie:

  • Cement- en betontechnologie
  • Ontwerp en constructie
  • Werkvoorbereiding en uitvoering
  • Onderhoud en reparatie