Beton Event 2022

Het Beton Event 2022 vindt dit jaar plaats op dinsdag 14 juni 2022. De basis van het Beton Event is kennis, een congres met vooraanstaande sprekers over de laatste ontwikkelingen in de branche. Daarnaast biedt het Beton Event aan alle partijen in de bouwketen een platform, een beursvloer en netwerkmomenten waar je kennis opdoet, kennis deelt en kennis maakt. De Betonvereniging, organisator van het Beton Event, heeft dit jaar gekozen om het evenement te organiseren in het voorjaar in plaats van in de herfst.

 

Beton Event 2022

Helaas kon het Beton Event 2021 geen doorgang vinden in verband met de toen geldende maatregelen. Maikel Jagroep, directeur van de Betonvereniging: “Dit jaar kiezen we ervoor om het evenement te vervroegen en eerder in het jaar te organiseren. Enerzijds omdat de behoefte binnen de sector groot is elkaar te ontmoeten en anderzijds omdat wij toch enige twijfel hebben over de eventueel geldende maatregelen in november 2022. Daarom hebben wij gekozen om het evenement in juni plaats te laten vinden.’’

Dinsdag 14 juni openen de deuren van de Van Nelle Fabriek te Rotterdam. Kennis delen, kennis opdoen en kennis maken staat centraal. Een actueel en inspirerend kennisprogramma getiteld ‘Panorama Beton, de Verdieping’ wordt aangeboden gedurende de dag in 4 verschillende speaker corners. Aan bod komen de thema’s: klimaatadaptatie, energietransitie, verstedelijking en circulariteit. Ook hebben dit jaar partners de mogelijkheid om een kennissessie te verzorgen. Naast de kennissessies kunnen professionals uit de beton(bouw)sector elkaar live ontmoeten in op de ontmoetingsplaatsen van partners en het welbekende netwerkplein.

 

Uitreiking Betonprijs 2021

De 22ste editie van uitreiking van de Betonprijs vindt dit jaar live plaats tijdens het Beton Event 2022. Met het verplaatsen van Beton Event 2021 verplaatste de uitreiking voor de Betonprijs ook mee. Op dinsdag 14 juni worden de prijzen uitgereikt in de Van Nelle Fabriek te Rotterdam.

Voor de Betonprijs komen bouwwerken of -delen (in de brede betekenis van het woord) in aanmerking die in Nederland zijn gerealiseerd door Nederlandse of buitenlandse bedrijven. Ook projecten die door Nederlandse bedrijven zijn gerealiseerd in het buitenland, kunnen in aanmerking komen met als voorwaarde dat er een wezenlijke bijdrage moet zijn geweest van Nederlandse betonexpertise. Er wordt gestreden in de volgende categorieën:

  • Bestaande bouw
  • Civiele bouwwerken
  • Duurzame bouw
  • Grensverleggende bouw
  • Utiliteitsbouw
  • Woningbouw
  • Toekomstprijs

 

Meer informatie en tickets: www.betonevent.nl