Betonhuis: een introductie op het webinar 4 september

Betonhuis: een introductie op het webinar 4 september

Op vrijdag 4 september gaan we tijdens ons derde webinar uit de reeks Studio Beton Digitaal in op het gebruik van beton en hout in bouwwerken en de afwegingen die gemaakt worden bij de keuze van deze materialen. Bij het realiseren van een bouwwerk zijn niet alleen de financiële factoren van belang. Steeds vaker zijn de herkomst van materialen en de impact die bouwmaterialen hebben op milieu, duurzaamheid en klimaat, belangrijke randvoorwaarden die worden gehanteerd door de opdrachtgever.

Wat kun je verwachten tijdens dit webinar? In dit artikel tref je een introductie op het thema door Betonhuis, één van de partijen die zullen aanschuiven op 4 september.

Bouwen met hout of beton?

Door: Edwin Vermeulen, Betonhuis

Op 4 september is het derde webinar van de Betonvereniging met als onderwerp: het gebruik van beton en hout in bouwwerken. Aanleiding hiervoor was mijn artikel in het vakblad Cement 2020-3: "Bouwen met hout of beton?", waarin ik de milieuaspecten van bouwen met beton vergelijk met die van bouwen met CLT. Ook het webinar gaat vooral over de milieuaspecten van hout en beton. Er zullen korte presentaties worden gegeven door Eric de Munck van Centrum Hout, Jeanette Levels-Vermeer van LBP|SIGHT en mijzelf, waarna een discussie volgt aan de hand van enkele prikkelende stellingen op het gebied van CO2, circulariteit en MKI/MPG. Deze thema's worden dus zowel belicht vanuit de houtsector en de betonsector als door een expert op het gebied van duurzaamheid en LCA-analyses. We verwachten dan ook dat de deelnemers aan het webinar na afloop beter kunnen bepalen welke factoren voor hun specifieke situatie van belang zijn.

In mijn presentatie zal ik aangeven wat de impact van het gebruik van beton is op het gebied van circulariteit en CO2. Ik zal uitleggen hoe het kan dat de productie van cement wereldwijd zo'n 7% bijdraagt aan de door mensen veroorzaakte CO2-emissies, terwijl de milieukosten van betonconstructies vergelijkbaar zijn met die van andere bouwmaterialen. In Nederland draagt beton overigens zo’n 1,6% bij aan de totale CO₂-emissie, inclusief wapeningsstaal en inclusief de emissies die in het buitenland plaatsvinden bij de productie van cement en wapeningsstaal. En dat terwijl ruim 75% van de totale massa aan bouwmaterialen voor de woning- en utiliteitsbouw uit beton bestaat! Dat grootschalige gebruik van beton levert op zichzelf overigens weer een forse CO2-besparing op: door vergroting van de thermische massa wordt het energieverbruik voor het verwarmen en koelen van gebouwen tot zo'n 10% verlaagd. Dit effect is zeer relevant aangezien de bebouwde omgeving verantwoordelijk is voor maar liefst 40 % van het totale energieverbruik en ruim 30 % van de CO2-emissies.

Verder zal ik enkele belangrijke ontwikkelingen in en buiten Nederland noemen waarmee de milieuprestaties van beton op korte en langere termijn nog verder verbeterd zullen worden.

Mijn presentatie zal zich vooral richten op het materiaal beton zelf. Bij de discussie aan de hand van de stellingen lijkt een directe vergelijking tussen hout en beton echter onvermijdelijk. Uiteraard kunnen de deelnemers aan het webinar zich ook mengen in de discussie. Meld je daarom nu aan voor deze gratis webinar!

Op 4 september gaat Edwin Vermeulen met professionals uit de beton- en houtsector dieper in op deze vragen. Meld je nu aan en neem deel aan de discussie.

Webinar: 4 september, 11:00 – 12:00 uur 
Thema: het gebruik van beton en hout in bouwwerken
Gespreksleider: Jan van der Windt (Betonvereniging)
Sprekers: Edwin Vermeulen (Betonhuis), Eric D. de Munck (Centrum Hout), Jeanette Levels-Vermeer (LBP|SIGHT) 
Deelname: Gratis