Constructieve toepassingen geopolymeerbeton staan centraal op Beton Event 16 november

Op 21 september 2023 is voor het geopolymeerbetonmengsel RAMC door CROW de verklaring behorend bij de eerste validatie voor het nieuwe Betoninnovatieloket afgegeven. Geopolymeerbeton staat ook centraal op het Beton Event op 16 noveber in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Frederick van Waarde van de gemeente Amsterdam (opdrachtgever) en Felix Leenders van aannemer Van Hattum en Blankevoort (opdrachtnemer) gaan in het kennisprogramma van het Beton Event dieper in op de vele hobbels die moesten worden genomen voor de toepassing van een geopolymeerbetonmengsel bij de renovatie van de Galgenveldbrug in Amsterdam.

Het toepassen van geopolymeerbeton is 1 van de 28 handelingsperspectieven uit het Betonakkoord, waarmee de betonbouwsector voor 2050 de CO2-uitstoot bij de productie van beton tot 0 wil reduceren. Bij geopolymeerbeton wordt gebruikgemaakt van een alkalisch geactiveerd bindmiddelsysteem in plaats van een bindmiddel op basis van portlandcementklinker. Overeenkomst tussen beide bindmiddelsystemen is de grootschalige inzet van zogenoemde precursors als hoogovenslak en poederkoolvliegas. De toepassing van geopolymeerbeton bij dit project heeft geleid tot een CO2-uitstoot die 46% minder is dan bij het tot nu gebruikelijke beton op basis van hoogovencement (CEM III/B). Met de verklaring van het Betoninnovatieloket is geopolymeerbeton in deze specifieke toepassing de ontwikkelingsfase van TRL-niveau 6 (TRL is Technology Readyness Level) voorbij. Het concept wordt nu getest en gedemonstreerd in een gebruikersomgeving om werking in een zogenoemde operationele omgeving te bewijzen (TRL-niveau 7). Er is wel nog een weg te gaan tot het concept uiteindelijk technisch en commercieel gereed is (TRL-niveau 9), maar met dit project is een grootschaliger toepassing alvast weer een stap dichterbij gekomen.