Docentendag 2018

Werken aan de toekomst

Bouwen aan de toekomst, aan verbetering, aan vernieuwing. Terugkijken en vooruitblikken. Dat is de essentie van de jaarlijkse Docentendag van de Betonvereniging. Dit jaar vond de bijeenkomst met docenten plaats op de Hogeschool Utrecht waar over en weer ervaringen werden uitgewisseld.

Dit keer stond het nieuwe fenomeen ‘leren leren leren’ centraal. Na een introductie door Patrick van der Duin (Stichting Toekomst beeld der Techniek) werd een informatieve documentaire over het eeuwige leren getoond. Hierna gaf de Betonvereniging een korte presentatie over het initiatief om een bestaande cursus in een zogenoemde ‘blended’ variant uit te voeren. Focus werd gelegd bij het gebruik van een digitale leeromgeving, een methodiek waaraan we als Betonvereniging niet alleen de komende jaren verder invulling willen geven, maar waarover we ook nog de nodige vragen hebben.

De aanwezige docenten werden daarna  in een aantal groepen verdeeld. Hierin werd tot aan de pauze gediscussieerd over de aangereikte informatie, met het doel de eigen visie en verwachtingen over de toekomstige leeromgeving en wensen te geven. Na de pauze gaf iedere groep een toelichting op de gehouden discussie en een samenvatting en kleine evaluatie over deze aspecten. De Betonvereniging heeft hiermee de nodige handvatten gekregen om het nieuwe leren het komende jaar goed te kunnen invullen.

De evaluatie van deze dag zal in elk geval gebruikt kunnen worden voor de didactische cursussen die de Betonvereniging periodiek aan haar docenten geeft. Ook vormen de resultaten een goede basis voor het thema en de invulling van komend jaar.