Gediplomeerden Wapenen in de Praktijk

Gediplomeerden Wapenen

Afgelopen najaar heeft een groep cursisten bij de Betonvereniging wederom de cursus Wapenen in de Praktijk gevolgd. Ook deze editie werd afgesloten met een examen waarvan op woensdag 16 januari 2019 de bijbehorende diploma’s werden uitgereikt. Voor deze gelegenheid brachten docent Joop van Nuland en zijn cursisten een bezoek aan de BetonijzerBuigCentrale (BBC) te Hardinxveld-Giessendam. Voorafgaand aan het bezoek gaf BBC-directeur Mees van Wijngaarden een toelichting op zijn bedrijf en op projecten waaraan BBC wapening levert. Na het bezoek vertelde zijn broer Arie van Wijngaarden, directeur van www.betonstaal.nl, over zijn verbindende rol tussen de aannemer/het ingenieursbureau en de wapeningscentrale.  De cursisten, allen als constructeur/modelleur werkzaam bij ingenieursbureaus, werd deze middag duidelijk dat het tekenwerk dat ingenieursbureaus doorgaans afleveren nog heel wat fijnslijpen vereist om in de wapeningscentrale uiteindelijk ook tot werkbare configuraties te kunnen komen.